INWESTYCJE WE WŁOCŁAWKU W 2010 R.
...
of 1

Nasze miasto Włocławek, nr 3, str. 2 i 3

Najnowszy numer publikacji wydawanej przez Urząd Miasta Włocławek
Published on: Mar 3, 2016
Published in: News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nasze miasto Włocławek, nr 3, str. 2 i 3

  • 1. INWESTYCJE WE WŁOCŁAWKU W 2010 R. 4. Przebudowa włocławskich bulwarów – 11,99 mln zł 9. Budowa fabryki kwasu tereftalowego przez PKN Orlen – 2,5 mld zł 6. Rewitalizacja Starego Miasta „Ku Wiśle” – 16,25 mln zł 10. Budowa elektrowni przez międzynarodowy koncern GDF Suez – 2 mld zł 9 10 21. Remont ul. Brzeskiej – 1,6 mln zł 17. Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo- 17 8. Przystań u ujścia Zgłowiączki – 30 mln zł Technologiczny - 44,46 mln zł 18. Budowa mieszkań so- 18 cjalno-komunalnych – 4 mln zł 15. Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a – 4 mln zł 11 11. Budowa Włocławskiego Inkubatora 14 Innowacji i Przedsiębiorczości – 21,63 mln zł 12. Rozpoczęcie budowy basenu miejskiego – 10 mln zł 86 3. Przebudowa drogi krajowej nr 1 – 280 mln zł 12 21 3 4 5 15 7 16. Monitoring śródmieścia – 2,5 mln zł 16 19 7. Przystań na Zalewie 2 Włocławskim – 5 mln zł 2. II etap przebudowy ul. Kapitulnej - 17 mln zł. ,36 1 20 22 14 13 19. Centrum Kultury Browar B – adaptacja do nowych funkcji społeczno – gospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku 1. I etap przebudowy ul. Kapitulnej (połączenie z rondem Falbanka oraz z Zazamczem) - 7 mln zł. ,22 ul. Bechiego – Łęgska” - 27 mln zł 20. Budowa boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Kaliskiej – 1,1 mln zł 13. Przebudowa stadionu Ośrodka 14 Sportu i Rekreacji – 11 mln zł 22. Połączenie ul. Kruszyńskiej z ul. Kaliską – 7 mln zł 14. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 56,7 mln zł 5. Rewitalizacja Zielonego Rynku – 12,5 mln zł

Related Documents