Włocławek – miasto przyjazne inwestorom Włocławek to największe miasto wschodnie...
Nagrody i certyfikatyCertyfikat „Gmina Fair Play 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” R...
Nagrody i certyfikatyRanking dziennika „Rzeczpospolita” miast na prawach powiatu, które w2010 roku wydały najwięcej pienię...
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławekwspółfinansowana przez Unię Europejską ze śro...
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej dopołączenia z rondem Falbanka oraz z Z...
Centrum Kultury Browar B. – adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych obiektówpoprzemysłowych we Włocławku przy ...
Rozbudowa i przebudowa Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego weWłocławku ...
Przebudowa budynku "Stara Remiza" przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno-społeczne ...
Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego" - Działanie 6.2. Rozwój usługturystycznych i uzdrowiskowych ...
Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Ł...
Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów ...
Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji Wartość całkowita projektu: ...
Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny ...
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Wartość całkowita...
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Samorząd Włocławka prowadzi szerokie działania służące urucho...
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Podstawą sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta...
Zapraszam do Włocławka! Urząd Miasta Włocławek
Prezentacja - Włocławek-miasto przyjazne inwestorom
of 18

Prezentacja - Włocławek-miasto przyjazne inwestorom

Prezentacja - Włocławek-miasto przyjazne inwestorom
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja - Włocławek-miasto przyjazne inwestorom

 • 1. Włocławek – miasto przyjazne inwestorom Włocławek to największe miasto wschodniej części Kujaw. Położenie w centralnej Polsce jest jego poważnym atutem. W związku z realizacją autostrady A 1 oraz dróg ekspresowych dostępność komunikacyjna miasta będzie niebawem jeszcze lepsza.Liczba mieszkańców: 112 124 osobyNakłady inwestycyjne:w 2011 r. – 151 256 820 złw 2012 r. – 192 157 435 złw 2013 r. (wg. wieloletniej prognozy finansowej) –150 087 644 złŚrodki Unii Europejskiej pozyskane na inwestycje wlatach 2007 – 2013: 319 280 661,33 złLiczba inwestycji realizowanych z udziałem środkówUnii Europejskiej: 40 Urząd Miasta Włocławek
 • 2. Nagrody i certyfikatyCertyfikat „Gmina Fair Play 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji” Ranking najlepszych gmin i powiatów w Polsce tygodnika „Newsweek Polska”: 1 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim oraz 15 pozycja w Polsce Ranking miast przyjaznych biznesowi tygodnika „Newsweek Polska”: regionalny lider klasyfikacji oraz 29 pozycja w krajuPlebiscyt Gazety Kujawskiej „Złota Setka Pomorza i Kujaw”:1 miejsce w kategorii „Samorządy najlepsze zdaniem przedsiębiorców” Urząd Miasta Włocławek
 • 3. Nagrody i certyfikatyRanking dziennika „Rzeczpospolita” miast na prawach powiatu, które w2010 roku wydały najwięcej pieniędzy na inwestycje, wprzeliczeniu na jednego mieszkańca: 4 miejsce w Polsce i 1 wregionie. (We Włocławku na miejskie inwestycje wydaje się 1739 zł naosobę)Ranking samorządów najlepiej wykorzystujących pieniądze z UniiEuropejskiej dziennika „Rzeczpospolita”: awans aż o 34 miejsca, liderw kraju wśród miast na prawach powiatuDziennik „Rzeczpospolita” uznał, iż Włocławek to jedno z najlepszychmiast na prawach powiatu, które pozyskały najwięcej funduszyunijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Łączna kwotaunijnego dofinansowaniaz programów operacyjnych 2007-2013 dla projektów realizowanychprzez miasto wynosi ok. 270 milionów złotych. Daje to w przeliczeniu najednego mieszkańca ponad 2 tysiące złotych Urząd Miasta Włocławek
 • 4. Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Miasta Włocławekwspółfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramachProgramu Infrastruktura i Środowisko Wartość całkowita projektu: 204 977 744,18 zł Dofinansowanie ze środków unijnych: 164 397 225,58 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 5. Skomunikowanie terenów inwestycyjnych miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej dopołączenia z rondem Falbanka oraz z Zazamczem do ul. Wienieckiej Wartość całkowita projektu: I etap:8 094 769,51 zł II etap:19 145 201,70 zł III etap:24 872 142,52 zł Razem:52 112 113,73 zł Dofinansowanie EFRR: I etap:4 047 384,755 zł II etap:9 572 600,85 zł III etap:12 436 071,26 zł Razem:26 056 056,865 zł 50 % kosztów każdego etapu (wartości całkowitej) Urząd Miasta Włocławek
 • 6. Centrum Kultury Browar B. – adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych obiektówpoprzemysłowych we Włocławku przy ul. Bechiego – Łęgska Wartość całkowita projektu: 33 857 401,44 zł Dofinansowanie ze środków unijnych: 18 469 752,37 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 7. Rozbudowa i przebudowa Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego weWłocławku Wartość całkowita projektu: 20 383 301,98 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 12 596 298,66 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 8. Przebudowa budynku "Stara Remiza" przy ul. Żabiej 8 na potrzeby kulturalno-społeczne Wartość całkowita projektu: 2 282 582,16 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 1 486 189,24 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 9. Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego" - Działanie 6.2. Rozwój usługturystycznych i uzdrowiskowych Wartość całkowita projektu: 4 284 929,61 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 2 570 957,76 zł 60% wartości całkowitej projektu Urząd Miasta Włocławek
 • 10. Budowa Przystani Wodnej na rzece Wiśle wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną Łączne koszty finansowe inwestycji: 35 300 000 zł W tym planowane dofinansowanie do 8 000 000 złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki Urząd Miasta Włocławek
 • 11. Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów Wartość całkowita projektu: 12 479 195,89 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 6 383 435,41 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 12. Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji Wartość całkowita projektu: 33 681 000,00 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 13. Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo – Technologiczny 33,47 ha hektarów terenów, które zostały kompleksowo uzbrojone w infrastrukturę techniczną pod potrzeby przyszłych inwestorów. Obszar zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie ANWILU S.A. Wartość całkowita projektu: 44 460 816,68 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 20 692 190, 15 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 14. Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Wartość całkowita projektu: 21 638 107,65 zł Dofinansowanie ze środków EFRR: 11 679 248,44 zł Urząd Miasta Włocławek
 • 15. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Samorząd Włocławka prowadzi szerokie działania służące uruchomieniu procesów rozwoju i ożywienia społeczno-gospodarczego miasta. Celem przyjętego Uchwałą Nr XXXV/337/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 listopada 2009 r. Lokalnego Programu Rewitalizacji jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności miasta w wielu jego aspektach. Realizacja programu ma się przyczynić do poprawy funkcjonalności Śródmieścia oraz odnowy architektoniczno-urbanistycznej przestrzeni i obiektów zabytkowych tego obszaru, ale także rozwoju infrastruktury technicznej dla stworzenia jeszcze lepszych warunków ekonomicznych dla potencjalnych inwestorów. Przez cały okres przygotowania programu prowadzone były konsultacje społeczne. Ich celem było uzyskanie jak największej ilości wniosków, uwag, opinii od instytucji, jednostek miejskich, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców, koniecznych dla przygotowania projektu Lokalnego programu rewitalizacji. Urząd Miasta Włocławek
 • 16. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku Podstawą sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku była Uchwała nr 35/VII/2007 Rady Miasta z 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2007- 2013 oraz zmiany Uchwały w sprawie podjęcia wstępnych działań do programu "Rewitalizacja Śródmieścia Włocławka". Sporządzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest obligatoryjne dla samorządu planującego realizację zadań inwestycyjnych przy wsparciu środkami unijnymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2009-2015 został opracowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji - Załącznik do Uchwały nr 70/874/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2008 roku, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 91/1146/08 z 27 listopada 2008 roku oraz Uchwałą nr 7/58/09 z 27 stycznia 2009 roku. Wartość projektu (za lata 2007-2012): 51 275 979,00 zł, składane wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Miasta Włocławek
 • 17. Zapraszam do Włocławka! Urząd Miasta Włocławek

Related Documents