Stanje i perspektive na lokalnom
tržištu rada
MP Subotica, Sombor i Kanjiža
Galjina Ognjanov, vanr. prof.
Univerzitet u Be...
O čemu će biti reči:
•
•
•
•
•
USAID SLDP i IMC NCP
Prezentacija rezultata Ankete poslodavaca 2013
Prezentacija rezultat...
USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja
(SLDP)
• Cilj: podrška lokalnim vlastima, privredi i civilnom
sektoru kako bi ...
USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja
(SLDP)
• U saradnji sa NSZ, SLDP sprovodi analizu stanja i
perspektiva lokalni...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): metodološke
napomene
Uzorak:
Slučajni reprezentativni
uzorak za populaciju
malih, srednjih ...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica (320
anketiranih preduzeća, stopa realizacije 85%)
Struktura preduzeća i zaposl...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Struktura zaposlenih po veličini preduzeća
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2012 i 2013
2012
...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2013
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Stope planiranog smanjenja i povećanja posla po sektorima
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Potrebe za znanjima i veštinama kod zaposlenih koji rade
• Najveći broj poslod...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Problemi u zapošljavanju radnika: Manje od 10% poslodavaca
navodi da ima izvesn...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Problemi u zapošljavanju radnika prema stručnoj spremi:
najčešći razlozi su ned...
Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica
Preduzeća koja imaju potrebe za obukama
Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Subotica (48
anketiranih preduzeća, niska stopa realizacije)
Smanjenje i povećanje broj...
Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Subotica
Kretanje broja zaposlenih u periodu 2011-2013
Godina
2011
Sektor
delatnosti
...
Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Subotica
• Oko 11% ispitanika prepoznaje određene probleme u
zapošljavanju novih radnik...
Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera
Zapošljavanje
• U proteklih 3 godine ni u jednom sektoru nije bilo smanj...
Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera
Kadrovi
Novi trendovi i informatička tehnologija diktiraju nova znanja i...
Preporuke
• Razvoj agrobiznisa
• Pokrenuti inicijativu u cilju brendiranja ovog područja
međuopštinske saradnje.
• Intenzi...
of 20

Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada 2013 - subotički region

Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada u međuopštinskom partnerstvu: Subotica, Sombor i Kanjiža; USAID Projekat održivog lokalnog razvoja
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada 2013 - subotički region

 • 1. Stanje i perspektive na lokalnom tržištu rada MP Subotica, Sombor i Kanjiža Galjina Ognjanov, vanr. prof. Univerzitet u Beogradu – Ekonomski fakultet
 • 2. O čemu će biti reči: • • • • • USAID SLDP i IMC NCP Prezentacija rezultata Ankete poslodavaca 2013 Prezentacija rezultata Ankete preduzetnika 2013 Prezentacija rezultata kvalitativnog istraživanja Preporuke
 • 3. USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP) • Cilj: podrška lokalnim vlastima, privredi i civilnom sektoru kako bi povećali efikasnost i postigli napredak kroz međuopštinsku saradnju. Aktivnosti projekta usmerene su na kreiranje poslova i smanjenje nezaposlenosti na regionalnom nivou. • IMC : 8 područja međuopštinske saradnje • NCP: Ustanovljavanje osnovnog prvca održivog ekonomskog razvoja fokusiranjem na najperspektivniji privredni sektor • Subotica, Sombor i Kanjiža: razvoj agrobiznisa
 • 4. USAID-ov Projekat održivog lokalnog razvoja (SLDP) • U saradnji sa NSZ, SLDP sprovodi analizu stanja i perspektiva lokalnih tržišta rada na područjima međuopštinske saradnje. • U analizi se koriste podaci dobijeni kroz Anketu poslodavaca. • Anketu sprovode obučeni anketari (savetnici) NSZ • Cilj: praćenje i predikcija potreba poslodavaca za određenim, zanjimanjima, veštinama i kompetencijama.
 • 5. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): metodološke napomene Uzorak: Slučajni reprezentativni uzorak za populaciju malih, srednjih i velikih preduzeća, koja su predala finansijski izveštaj za 2011. godinu i koja su bila ekonomski aktivna u posmatranom periodu. • • • • • • • Sadržaj instrumenta podaci o poslodavcu zaposlenost u prethodne dve godine odliv i priliv zaposlenih u prethodnoj godini planirani odliv i priliv zaposlenih u tekućoj godini zapošljavanje osoba sa invaliditetom problemi prilikom zapošljavanja novih radnika nedostajuće veštine i potrebe za obukama zaposlenih u preduzećima
 • 6. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica (320 anketiranih preduzeća, stopa realizacije 85%) Struktura preduzeća i zaposlenih po sektorima
 • 7. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Struktura zaposlenih po veličini preduzeća
 • 8. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2012 i 2013 2012 prognoza 2013 Region, Okrug, Sektor delatnosti/ Veličina preduzeća/ Tip vlasništva Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Bruto stopa kreiranja poslova Bruto stopa gašenja poslova Neto stopa kreiranja poslova (+/-) Republika Srbija 5,78 4,75 1,03 3,46 1,89 1,57 IMC Subotica, Sombor i Kanjiža 8,12 4,25 3,87 2,56 2,03 0,53 MP Subotica: neto stopa kreiranja poslova 2011 – 1.16; 2012 (prognoza) – 0.41
 • 9. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Kreiranje i gašenje poslova i neto stopa kreiranja poslova u 2013
 • 10. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Stope planiranog smanjenja i povećanja posla po sektorima
 • 11. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Potrebe za znanjima i veštinama kod zaposlenih koji rade • Najveći broj poslodavaca je izrazio potrebe za posebnim (prenosivim) znanjima i veštinama i to za: različitim dozvolama, jezicima i IKT (III i IV stepen stručne spreme). • Za širim kompetencijama i ličnim karakteristikama mali broj poslodavaca je izrazio potrebe (komunikativnost, stručna sprema III i VII-1). • Mali broj poslodavaca je izrazio potrebe za stručnim znanjima i veštinama i to u tehničko-tehnološkim i društveno humanističkim oblastima.
 • 12. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Problemi u zapošljavanju radnika: Manje od 10% poslodavaca navodi da ima izvesne probleme u zapošljavanju radnika
 • 13. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Problemi u zapošljavanju radnika prema stručnoj spremi: najčešći razlozi su nedostatak znanja i veština, nedostatak radnog iskustva i deficitarno zanimanje
 • 14. Anketa poslodavaca 2013 (NSZ): MP Subotica Preduzeća koja imaju potrebe za obukama
 • 15. Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Subotica (48 anketiranih preduzeća, niska stopa realizacije) Smanjenje i povećanje broja zaposlenih po sektorima delatnosti u 2013
 • 16. Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Subotica Kretanje broja zaposlenih u periodu 2011-2013 Godina 2011 Sektor delatnosti Total Prerađivačka industrija Trgovina Saobraćaj, komunikacije i turizam Finansije, osiguranje i nekretnine Usluge 2012 2013 Total 134 140 229 503 233 243 305 781 409 383 392 1184 0 3 5 8 189 985 280 1067 294 1281 763 3333
 • 17. Anketa preduzetnika 2013 (NSZ): MP Subotica • Oko 11% ispitanika prepoznaje određene probleme u zapošljavanju novih radnika. Razlog: nedostatak znanja i veština kod zaposlenih sa IV stepenom stručne spreme (zanimanje Ekonomista), u sektorima Usluga i Finansija, osiguranja i nekretnina. • Najviše nedostaju šire kompetencije i lične karakteristike (Sklonost ka brzom tempu rada, Rešavanje problema, Pronalaženje praktičnih rešenja, Tačnost i preciznost). • Potrebe za obukama zaposlenih u najvećem broju iskazuju mikro preduzeća i preduzetnici u sektorima Usluga i Trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila i to prevashodno za lica sa IV stepenom stručne spreme.
 • 18. Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera Zapošljavanje • U proteklih 3 godine ni u jednom sektoru nije bilo smanjenja, pa na osnovu toga, ne računamo da će biti u narednih godinu dana. Koliko ljudi je otpušteno u datom sektoru toliko je i novo otvorenih radnih mesta. Privredni sektori • Subotica ima šanse da bude ozbiljan, ugledan i referentan proizvođač hrane, sa biranim asortimanom i sa odlikama biokvaliteta.
 • 19. Kvalitativno istraživanje: mišljenje stejkholdera Kadrovi Novi trendovi i informatička tehnologija diktiraju nova znanja i veštine kod zapošljavanja. Informatičke obuke u svim oblastima rada, dijagnostičari u servisima za automobile, tehniku, projekt menadžeri i menadžeri za ljudske resurse, prevodioci i profesori sranih jezika- nemački, mađarski, engleski.
 • 20. Preporuke • Razvoj agrobiznisa • Pokrenuti inicijativu u cilju brendiranja ovog područja međuopštinske saradnje. • Intenzivirati razvoj preduzetništva, kroz podršku samozapošljavanju, i otvaranju novih radnih mesta kod preduzetnika i u mikro preduzećima. • Programe obuke treba usmeriti u pravcu razvoja veština i znanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje, prerade hrane, distribucije i marketinga poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Related Documents