Prezentāciju
veidošanas principi
Kā mēs atceramies
0 10 20 30 40 50 60 70
10% no dzirdētā
30% no redzētā
70% no redzētā un
dzirdētā
Prezentācijas veidošanas mērķi:
 jāpalīdz izskaidrot aplūkojamo objektu un
pasniegtās idejas
 jāmudina auditoriju pie...
Prezentācijai jābūt:
 pārskatāmai
 saprotamai
 vienkāršai
 attēlam, kas papildina tekstu
Prezentācija ir uztverama, ja
 katrs slaids ir par vienu konkrētu tēmu
 slaids satur ne vairāk kā vienu attēlu
 izma...
Krāsu lietojumi
 sarkans – stop, bīstami, karsti
 zils – ūdens, vēsi, miers
 dzeltens – jautrs, uzmanīgs, vērīgs
 ...
Krāsu lietojumi
 sarkans – stop, bīstami, karsti
 zils – ūdens, vēsi, miers
 dzeltens – jautrs, uzmanīgs, vērīgs
 ...
of 7

Prezent principi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezent principi

  • 1. Prezentāciju veidošanas principi
  • 2. Kā mēs atceramies 0 10 20 30 40 50 60 70 10% no dzirdētā 30% no redzētā 70% no redzētā un dzirdētā
  • 3. Prezentācijas veidošanas mērķi:  jāpalīdz izskaidrot aplūkojamo objektu un pasniegtās idejas  jāmudina auditoriju pievērsties runātājam  jānotur uzmanība un ieinteresētība
  • 4. Prezentācijai jābūt:  pārskatāmai  saprotamai  vienkāršai  attēlam, kas papildina tekstu
  • 5. Prezentācija ir uztverama, ja  katrs slaids ir par vienu konkrētu tēmu  slaids satur ne vairāk kā vienu attēlu  izmantots viens un tas pats fonts  fonta lielums 18-32  vienā rindiņā ne vairāk kā 6 vārdi  slaidā ir ne vairāk kā 10 rindiņas  slaidā ir ne vairāk kā 50 vārdi
  • 6. Krāsu lietojumi  sarkans – stop, bīstami, karsti  zils – ūdens, vēsi, miers  dzeltens – jautrs, uzmanīgs, vērīgs  zaļš – attīstība, pieaugums, dzīvība  melns – uzvara  vieniem un tiem pašiem objektiem un mērķiem lietot vienas un tās pašas krāsas  nelietot vienā slaidā vairāk par 5 krāsām
  • 7. Krāsu lietojumi  sarkans – stop, bīstami, karsti  zils – ūdens, vēsi, miers  dzeltens – jautrs, uzmanīgs, vērīgs  zaļš – attīstība, pieaugums, dzīvība  melns – uzvara  vieniem un tiem pašiem objektiem un mērķiem lietot vienas un tās pašas krāsas  nelietot vienā slaidā vairāk par 5 krāsām

Related Documents