WELCOWELCOME TO MME TO MOLDOVAOLDOVA
BBUN VENITUN VENIT ÎN REPUBLICAÎN REPUBLICA
MOLDOVAMOLDOVA

AŞEZAREA GEOGRAFICĂ
EASTERNEASTERN
EUROPEEUROPE
29º LON. EAST
47º LAT. NORTH

GRANIŢELE
N

RESURSELE NATURALE
Codru Hills
N

RESURSELE NATURALE
LakesLakes
andand
RiversRivers
N

POPULA IA 4,264,300 (2005)Ț
Ru iș
5.8%
Alte (Greci,romi
etc.) 1.5 %
Bulgari
1.9 %
Găgăuzi
4.4 %
Ukraineni
8.4 %
Moldaven...
DensitateaDensitatea:: 126,2126,2 locuitorilocuitori pe kmpe km p.p.
POPULAŢIA
45%45% UrbanUrban
55% Rural55% RuralLocul ...

CENTRELE URBANE
Chisinau: 750.000
Tiraspol: 200.000
Balti: 160.000
Bender: 140.000
Ribnita: 62.200

Suprafa a totalăț - 108,3
mii hectare
Suprafa a agricolăț - 49,9
mii hectare
Păduri şi alte terenuri cu
vegetaţie forest...

RAIONUL UNGHENI
Organizarea administrativă
o 33 de primării,
o 12 sate,
o 19 comune
o 2 oraşe (Ungheni şi Corneşti).
o Reşedinţa raionulu...


SATUL CORNE TIȘCORNE TIȘ
A ezare podgoriană,inundată deș
vii si livezi,in regiune de
dealuri înalte,situata pe partea
st...

 Localitatea este
supravegheată de crestele
dealurilor la Corn , dealul
Mo ocani , Crucei , la Izvorț
acoperite de vii ...

DIN ISTORIA SATULUI
 Primul sat s-a format aici
circa 5000 de ani în urmă .
Peste un timp el a ars
definitiv. Pe vatra ...
 Satul Corne ti a fostș
men ionat documentarț
într-un uric , act de
proprietate semnat de
Alexandru cel Bun la 25
aprili...
Suprafaţa fondului
funciar al satului Corneşti
este de 3912 ha din care :
Teren arabil 795 ha
Vie 199 ha
Livezi 150 ha
Păş...
Primăria s. CORNE TIȘCORNE TIȘ

Gimnaziul Corne tiș
Clădire tip de 640 locuri
Casa de cultura
Clădire tip de 120 locuri
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
Prezentarea satului Corneşti
of 48

Prezentarea satului Corneşti

Prezentarea satului Cornesti , r. Ungheni , Moldova .
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Environment      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentarea satului Corneşti

 • 1. WELCOWELCOME TO MME TO MOLDOVAOLDOVA BBUN VENITUN VENIT ÎN REPUBLICAÎN REPUBLICA MOLDOVAMOLDOVA
 • 2.  AŞEZAREA GEOGRAFICĂ EASTERNEASTERN EUROPEEUROPE 29º LON. EAST 47º LAT. NORTH
 • 3.  GRANIŢELE N
 • 4.  RESURSELE NATURALE Codru Hills N
 • 5.  RESURSELE NATURALE LakesLakes andand RiversRivers N
 • 6.  POPULA IA 4,264,300 (2005)Ț Ru iș 5.8% Alte (Greci,romi etc.) 1.5 % Bulgari 1.9 % Găgăuzi 4.4 % Ukraineni 8.4 % Moldaveni/Români 78.0 %
 • 7. DensitateaDensitatea:: 126,2126,2 locuitorilocuitori pe kmpe km p.p. POPULAŢIA 45%45% UrbanUrban 55% Rural55% RuralLocul de traiLocul de trai •Speranţa de viaţă: Bărbaţii 61 ani Femeile 69 ani 15-64 ani - 69.5 % 65 ani şi mai mulţi -10.3% 0-14 ani - 20.2 %
 • 8.  CENTRELE URBANE Chisinau: 750.000 Tiraspol: 200.000 Balti: 160.000 Bender: 140.000 Ribnita: 62.200
 • 9.  Suprafa a totalăț - 108,3 mii hectare Suprafa a agricolăț - 49,9 mii hectare Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră - 28,8 mii hectare Resurse acvatice - 4,7 mii hectare Popula ia totalăț – 117,5 mii locuitori Popula ia cu vârsta aptăț de muncă – 72 mii locuitori RAIONUL UNGHENI
 • 10.  RAIONUL UNGHENI
 • 11. Organizarea administrativă o 33 de primării, o 12 sate, o 19 comune o 2 oraşe (Ungheni şi Corneşti). o Reşedinţa raionului este or. Ungheni, care este situat pe malul rîului Prut la o distanţă de 110 km de mun. Chişinău, 97 km de mun. Bălţi şi 15 km de mun. Iaşi, România (pe calea ferată). RAIONUL UNGHENI
 • 12. 
 • 13.  SATUL CORNE TIȘCORNE TIȘ A ezare podgoriană,inundată deș vii si livezi,in regiune de dealuri înalte,situata pe partea stinga a căii ferate Chisinau- Ungheni,sub un fascinant masiv de pădure din zona brani tei Bahmut,la ipotulș ș rîului Bîc trăgind un briu albastru de-a curmezi ulș republicii…
 • 14.   Localitatea este supravegheată de crestele dealurilor la Corn , dealul Mo ocani , Crucei , la Izvorț acoperite de vii i livezi.ș
 • 15.  DIN ISTORIA SATULUI  Primul sat s-a format aici circa 5000 de ani în urmă . Peste un timp el a ars definitiv. Pe vatra părăsită este mult lut ars, se găsesc diferite obiecte din cremene , oale de lut tipic pentru epoca numita eneolit , mileniile IV-III î.Hr.
 • 16.  Satul Corne ti a fostș men ionat documentarț într-un uric , act de proprietate semnat de Alexandru cel Bun la 25 aprilie 1420.
 • 17. Suprafaţa fondului funciar al satului Corneşti este de 3912 ha din care : Teren arabil 795 ha Vie 199 ha Livezi 150 ha Păşuni 793 ha Păduri 35 ha Bazine acvatice 33 ha
 • 18. Primăria s. CORNE TIȘCORNE TIȘ
 • 19.  Gimnaziul Corne tiș Clădire tip de 640 locuri
 • 20. Casa de cultura
 • 21. Clădire tip de 120 locuri

Related Documents