Koksijde 8 september 2010
De groei van sociale media is fenomenaal! De populariteit van platformen zoals Facebook,
Twitte...
Deze onderzoeksgegevens zijn het resultaat van een marktonderzoek uitgevoerd door Vanguard
Leadership in augustus 2010. In...
of 2

Press Release Nederlands Social Media Monitoring Research

Dutch press release: Social media monitoring in Belgium
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Press Release Nederlands Social Media Monitoring Research

  • 1. Koksijde 8 september 2010 De groei van sociale media is fenomenaal! De populariteit van platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Netlog, Hyves, Blogs, Video en Photo websites samen met de lage instap drempel maken van deze websites ideale tools voor bedrijven en marketeers om hun klanten beter te bereiken. Echter, social media impliceert dat men er een tweewegsconversatie gaat op na houden wat dan weer nieuwe uitdagingen naar voor schuift: visibiliteit, monitoring en engagement. Als men deze 3 elementen negeert dan worden er heel wat opportuniteiten gemist, laat staan imago verlies geleden. Negeren duidt ons dan ook met de neus op het feit dat sociale media vandaag nog geen deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie. Het onderzoek heeft deze 3 elementen onder de loep genomen. Beperkte visibilieit. Heel wat bedrijven (71%) hebben wel één of ander social media profile, maar slechts 1 op 4 (25%) heeft er een direkte verwijzing naar vanaf zijn website. Hierbij is LinkedIn het meest populair om een bedrijfprofiel te hebben. Minder dan 50% van de bedrijven heeft een profiel op Twitter of Facebook. Luistert u echt? Wanneer we het hebben over monitoring dan kunnen we 3 types onderscheiden: (1) wat wordt er gezegd over het bedrijf, zijn produkten en zijn mensen in de “sociale media cloud”; (2) Wat wordt er direkt geplaatst op de sociale media profielen van een bedrijf; (3) wat zeggen de eigen mensen van het bedrijf op social media platformen (privacy kan hier een probleem vormen). Het onderzoek toont aan dat bedrijven niet echt luisteren naar wat er naar hen wordt geroepen... Twitter lijkt het betere platform te zijn als het over monitoring gaat, terwjl Facebook bijna enkel wordt gebruikt om (gratis) publiciteit te spuwen. Neen, gebrek aan conversatie! De social media platformen worden voornamelijk gebruikt als marketing tool om informatie te verspreiden maar niet om de conversatie aan te gaan. Slechts 45% van alle Twitter berichten in de test werden beantwoord. Dit cijfer daalde nog verder tot onder 5% voor Facebook! De personen die verantwoordelijk zijn voor de sociale media accounts van bedrijven – voor zover die personen bestaan binnen bedrijven – behandelen deze accounts stiefmoederlijk. Ze beheren deze accounts met veel minder respect en professionalisme dan hun eigen persoonlijke accounts.
  • 2. Deze onderzoeksgegevens zijn het resultaat van een marktonderzoek uitgevoerd door Vanguard Leadership in augustus 2010. In dit marktonderzoek is gebruikt gemaakt van social media en het internet om de gegevens in kaart te brengen. Er zijn 540 websites van bedrijven geanalyseerd (Van Bel- 20 over Trends Gazellen tot algemene bedrijven en dit over alle sektoren heen). Het volledige rapport en presentatie zijn beschikbaar op slideshare (rapport: http://slidesha.re/cN7RF9of http://scr.bi/9LrqbO – presentatie: http://slidesha.re/8XeWhg of http://scr.bi/cxifMV). Contact: Mic Adam Social Media Policy Creator/General Manager Adammic@vanguard-leadership.be Tel. +32 478 50 41 35 Vanguard Leadership (www.vanguard-leadership.be ), een bedrijf dat bedrijven helpt om hun reputatie in social media te beschermen. Dit wordt gerealiseerd door bewustmakingspresentaties, social media inventarisaties, opstellen van social media policies, training en social media monitoring.

Related Documents