Bibliotekārā stunda Līgatnes pagasta bibliotēkā. /pirmskolēniem/
Bērnu mīlulis ,kas gan samīļo ,gan sabar ,ja tas ir nepieciešams . Rufijs kārtoja grāmatas, sagaidīja bērnus, palasīja ti...
Bibliotēka <ul><li>1.nodarbība </li></ul>No g r ie ķ u val. bib lion + h eke = bibl o t h ē k ē g r ā m a t a + k...
Bibliotēkas Latvijā <ul><ul><li>Latvijā pirmās bibliotēkas radās 13.gs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tās parasti atradās ...
Līgatnes pagasta bibliotēka Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 193...
Bibliotēkas krājums U z 01.01.2009. - fonds 6659 vien. Ls 6233.15 , 2008.gadā bibliotēkas fonds papildinājies par 284 ...
 
21.Gadsimta sākumā... <ul><ul><li>Bibliotēkā ienāca modernas tehnoloģijas ...datori, interneta pieslēgums ,WiFi </li></ul>...
Gaismas tīkls
Esmu tavs jaunais draugs <ul><ul><li>es tev tūlīt parādīšu Tavu bibliotēku datorā, tu varēsi redzēt pasaules bibliotēkas...
of 10

Prezent.1 BibliotekāRā Stunda

Atnāk uz bibliotēku 5.,6.gadīgie bērni,spēlējam spēles ,liekam pužļus,stāstu par grāmatām,pasakām''Tek pa ceļu pasaciņa'', sākam runāt par datoriem,internetu ...un vienmēr kaut kas pietrūkst...
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Economy & Finance      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezent.1 BibliotekāRā Stunda

  • 1. Bibliotekārā stunda Līgatnes pagasta bibliotēkā. /pirmskolēniem/
  • 2. Bērnu mīlulis ,kas gan samīļo ,gan sabar ,ja tas ir nepieciešams . Rufijs kārtoja grāmatas, sagaidīja bērnus, palasīja tiem kādu pasaciņu,ieteica aizraujošu lasāmvielu...
  • 3. Bibliotēka <ul><li>1.nodarbība </li></ul>No g r ie ķ u val. bib lion + h eke = bibl o t h ē k ē g r ā m a t a + k r ā t u v e = GRĀMATU KRĀTUVE
  • 4. Bibliotēkas Latvijā <ul><ul><li>Latvijā pirmās bibliotēkas radās 13.gs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tās parasti atradās klosteros vai baznīcās. </li></ul></ul><ul><li>Pirmā publiskā bibliotēka </li></ul><ul><li>Bibliotheca Rigensis tika </li></ul><ul><li>atvērta Rīgā 1524. gadā. </li></ul>
  • 5. Līgatnes pagasta bibliotēka Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.
  • 6. Bibliotēkas krājums U z 01.01.2009. - fonds 6659 vien. Ls 6233.15 , 2008.gadā bibliotēkas fonds papildinājies par 284 vienībām, 1241.56 Ls vērtībā, no tiem 691.45 Ls pagasta līdzekļi.
  • 8. 21.Gadsimta sākumā... <ul><ul><li>Bibliotēkā ienāca modernas tehnoloģijas ...datori, interneta pieslēgums ,WiFi </li></ul></ul>
  • 9. Gaismas tīkls
  • 10. Esmu tavs jaunais draugs <ul><ul><li>es tev tūlīt parādīšu Tavu bibliotēku datorā, tu varēsi redzēt pasaules bibliotēkas. Un arī tavējo ieraudzīs visā pasaulē… </li></ul></ul><ul><ul><li>http ://www.everests1.blogspot.com </li></ul></ul>

Related Documents