ZABURZENIA PSYCHICZNEU MŁODZIEŻYPRZYCZYNY I OBJAWY
Dane o wzroście zaburzeńpsychicznych u dzieci i młodzieży: Co piąte dziecko cierpi na zaburzenia psychiczne 3-krotny wzr...
Podłoża powyższych zjawisk: Trudnościekonomiczne Bezrobocie wrodzinach Coraz większeosłabienie więzirodzinnych
Objawy nerwic:
FOBIA SZKOLNAJEST TO SILNY , NIE DOOPANOWANIA LĘK PRZED SZKOŁĄ
Trzy podstawowe sytuacjewystępowania fobii szkolnych: U uczniów rozpoczynających naukęszkolną U uczniów, u których kumul...
Objawy lęku w kilku sferach: W sferze wegetatywnej- Układu pokarmowego- Układu oddechowego- Układu krążenia- Układu nerwo...
 W sferze sprawności myślenia:
 W sferze emocji:
 W sferze zachowań:
Reakcje na sytuacje lękotwórcze: Emocjonalne jak np. maskowanie lękupowagą, konfabulacje Zmianie sposobu percepcji siebi...
JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNYANOREKSJA
Objawy anoreksji: Brak apetytu iniepohamowany wstrętdo jedzenia Skrajnie szczupłe ciało Ogólne osłabienieorganizmu Zat...
Metody stosowane do obniżenia masyciała: Radykalneograniczenie ilościspożywanegopokarmu Stosowanie środkówprzeczyszczają...
Przyczyny anoreksji: Zaburzone postrzegania obrazu własnegociała Niezadowolenie z figury Szczupła sylwetka „furtką” do ...
ŻARŁOCZNOŚĆ PSYCHICZNACZYLI BULIMIA
Przyczyny bulimii: Traktowania jedzenia jako namiastkimiłości Obrona przed seksem Stresujące wydarzenie życiowe Niska ...
Kto choruje na zaburzeniaodżywiania? Młodzież między 12 a 14 rokiem życia oraz18 a 21 rokiem życia Osoby rozchwiane emoc...
DEPRESJEU MŁODZIEŻY
Depresja to bardzo rozpowszechnionezaburzenie zarówno u osób jak i dzieci imłodzieży.Ostatnie badania wykazują, że w okres...
Niepokojące zachowania dziecka isygnały ostrzegawcze depresjimłodzieńczej
Poprawka12
Poprawka12
of 23

Poprawka12

Prezentacja na temat zaburzeń psychicznych i dzieci i młodzieży
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Poprawka12

 • 1. ZABURZENIA PSYCHICZNEU MŁODZIEŻYPRZYCZYNY I OBJAWY
 • 2. Dane o wzroście zaburzeńpsychicznych u dzieci i młodzieży: Co piąte dziecko cierpi na zaburzenia psychiczne 3-krotny wzrost zaburzeń lękowych u dzieci wwieku od 9 -17 lat Wzrost odsetek młodzieży cierpiącej na depresjęz 2% do 8% Co trzeci nastolatek odczuwa poważnezaburzenia nastroju świadczące o depresji Około 20% dzieci w Polsce choruje nazaburzenia psychiczne.
 • 3. Podłoża powyższych zjawisk: Trudnościekonomiczne Bezrobocie wrodzinach Coraz większeosłabienie więzirodzinnych
 • 4. Objawy nerwic:
 • 5. FOBIA SZKOLNAJEST TO SILNY , NIE DOOPANOWANIA LĘK PRZED SZKOŁĄ
 • 6. Trzy podstawowe sytuacjewystępowania fobii szkolnych: U uczniów rozpoczynających naukęszkolną U uczniów, u których kumulują sięniepowodzenia szkolne U prymusów odczuwających lęk przedutratą pozycji
 • 7. Objawy lęku w kilku sferach: W sferze wegetatywnej- Układu pokarmowego- Układu oddechowego- Układu krążenia- Układu nerwowego- Układu moczowo-płciowego- Układu motorycznego
 • 8.  W sferze sprawności myślenia:
 • 9.  W sferze emocji:
 • 10.  W sferze zachowań:
 • 11. Reakcje na sytuacje lękotwórcze: Emocjonalne jak np. maskowanie lękupowagą, konfabulacje Zmianie sposobu percepcji siebie lubsytuacji jak marzenia najawie, regresja, magiczne myślenie oraznatręctwo myślowe Ucieczki w wybrane zachowanie(anoreksja , bulimia, uzależnienie odkomputera)
 • 12. JADŁOWSTRĘT PSYCHICZNYANOREKSJA
 • 13. Objawy anoreksji: Brak apetytu iniepohamowany wstrętdo jedzenia Skrajnie szczupłe ciało Ogólne osłabienieorganizmu Zatrzymanie miesiączki Drażliwość Odsuwanie się od innych
 • 14. Metody stosowane do obniżenia masyciała: Radykalneograniczenie ilościspożywanegopokarmu Stosowanie środkówprzeczyszczających imoczopędnych Prowokowaniewymiotów Duży wysiłek fizyczny
 • 15. Przyczyny anoreksji: Zaburzone postrzegania obrazu własnegociała Niezadowolenie z figury Szczupła sylwetka „furtką” do zdobycialepszej pracy Negatywny stosunek do dojrzewania Lęk przed „dorosłością” Niska samoocena i brak wiary w siebie
 • 16. ŻARŁOCZNOŚĆ PSYCHICZNACZYLI BULIMIA
 • 17. Przyczyny bulimii: Traktowania jedzenia jako namiastkimiłości Obrona przed seksem Stresujące wydarzenie życiowe Niska samoocena
 • 18. Kto choruje na zaburzeniaodżywiania? Młodzież między 12 a 14 rokiem życia oraz18 a 21 rokiem życia Osoby rozchwiane emocjonalnie Przewaga zachorowań u dziewcząt(15-krotnie więcej niż u chłopców) Dziewczęta i młode kobiety, którychkariera zawodowa jest związana zutrzymaniem szczupłej sylwetki
 • 19. DEPRESJEU MŁODZIEŻY
 • 20. Depresja to bardzo rozpowszechnionezaburzenie zarówno u osób jak i dzieci imłodzieży.Ostatnie badania wykazują, że w okresiedojrzewania ok. 8 % młodzieży może byćdotknięte zaburzeniami depresyjnymi.„Nie każdy smutek , cierpienie jest chorobą”
 • 21. Niepokojące zachowania dziecka isygnały ostrzegawcze depresjimłodzieńczej

Related Documents