Прием 2013/2014 учебна година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Изправени сте пред трудени важен избор -да изберете училището,в което Ваше...
Прием 2013/2014 учебна година Като опитни педагози ние разбираме Вашитепритеснения, опасения и безпокойство.
Прием 2013/2014 учебна година Като родители ние знаем, че искате и търситенай-доброто решение за малкия първокласник: да ...
Прием 2013/2014 учебна година Да! Всичко това е важно. То ще определи посоката, в която единмлад човек ще продължи своето ...
Прием 2013/2014 учебна година Предлагаме качественообучение, гарантирано чрезквалифицирани педагози повсички учебни предме...
Прием 2013/2014 учебна година Въведена е целодневна организация наобучение за учениците от І - VІІІ клас,чрез която подпом...
Прием 2013/2014 учебна година Осигуряваме творческа среда иобстановка за учене.Отговаряме на изискванията нановото време з...
Прием 2013/2014 учебна година Създали сме условия за поддържанеспортната дееспособност на учениците.
Прием 2013/2014 учебна година Осигуряваме безплатна закускаи плод за учениците от І-ІVклас и поевтиняваме обеднотохранене ...
Прием 2013/2014 учебна година Преодоляваме трудностите в развитието на децата спомощта на квалифицирани педагогически спец...
Прием 2013/2014 учебна година Работим в партньорство с родителите.
Прием 2013/2014 учебна година Съхраняваме, поддържаме иразвиваме училищнитетрадиции и ритуали.
Прием 2013/2014 учебна година Съхраняваме и поддържаме народнитрадиции, празници и обичаи.
Прием 2013/2014 учебна година Мотивираме учениците за изяваРеализираме проектни идеи
Прием 2013/2014 учебна година За пълноценно ангажиране в свободното време на учениците, заразвитие на техните интереси, сп...
Прием 2013/2014 учебна година СИП Вокална група
Прием 2013/2014 учебна година СИП Екология
Прием 2013/2014 учебна година СИП Краезнание
Прием 2013/2014 учебна година Народни танци
Прием 2013/2014 учебна година Спортни клубове 
Прием 2013/2014 учебна година Изяви научениците ...
Прием 2013/2014 учебна година Информация за учебния процес можеда получите от: Информационно табло; Електронни дневници;...
Прием 2013/2014 учебна година За медицинско обслужване на ученицитеучилището е осигурило медицинскикабинет и квалифициран ...
Прием 2013/2014 учебна година Училищната библиотекаразполага с необходимата литератураза извънкласно четене.
Прием 2013/2014 учебна година Организираме дни наотворените вратиИзползвамеелектронни учебниции интерактивна дъска
Прием 2013/2014 учебна година Спортна база с открити спортниигрища, физкултурен голям ималък салон, зала за фитнес
Работният екип ...Нели СлавчеваСтела ГинчеваМаргарита ПенчеваПрием 2013/2014 учебна година 
Прием 2013/2014 учебна година Записване в първи класНеобходими документи:Заявление /по образец/Удостоверение за завършена ...
Прием 2013/2014 учебна година Родителски срещи с родителите на записанитепървокласници ще се проведат на:18.06.2013 г. от ...
Priem new 13-14.2
of 30

Priem new 13-14.2

priem 1 klas
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Priem new 13-14.2

 • 1. Прием 2013/2014 учебна година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Изправени сте пред трудени важен избор -да изберете училището,в което Вашето дете ще направипървите си стъпки в света назнанието!
 • 2. Прием 2013/2014 учебна година Като опитни педагози ние разбираме Вашитепритеснения, опасения и безпокойство.
 • 3. Прием 2013/2014 учебна година Като родители ние знаем, че искате и търситенай-доброто решение за малкия първокласник: да идва с желание; да е отличен ученик; да има възможност да развива интересите си; да е в безопасност; да се чувства удобно; и още, и още…
 • 4. Прием 2013/2014 учебна година Да! Всичко това е важно. То ще определи посоката, в която единмлад човек ще продължи своето развитие.А това в действителност е отговорна за един родител задача.Позволете да Ви помогнем да вземете най-вярното решение!
 • 5. Прием 2013/2014 учебна година Предлагаме качественообучение, гарантирано чрезквалифицирани педагози повсички учебни предмети;Стремим се към модернообразование с иновативникласни стаи с интернет достъп,снабдени с дидактическисредства за преподаване,електронни уроци;
 • 6. Прием 2013/2014 учебна година Въведена е целодневна организация наобучение за учениците от І - VІІІ клас,чрез която подпомагамеподготовката им.
 • 7. Прием 2013/2014 учебна година Осигуряваме творческа среда иобстановка за учене.Отговаряме на изискванията нановото време за владеене начужди езици с обучение поанглийски, немски и руски език.
 • 8. Прием 2013/2014 учебна година Създали сме условия за поддържанеспортната дееспособност на учениците.
 • 9. Прием 2013/2014 учебна година Осигуряваме безплатна закускаи плод за учениците от І-ІVклас и поевтиняваме обеднотохранене на записаните вцелодневна форма наобучение.Учениците имат възможностда се хранят здравословно иразнообразно в ученическиястол и бюфет.
 • 10. Прием 2013/2014 учебна година Преодоляваме трудностите в развитието на децата спомощта на квалифицирани педагогически специалисти.
 • 11. Прием 2013/2014 учебна година Работим в партньорство с родителите.
 • 12. Прием 2013/2014 учебна година Съхраняваме, поддържаме иразвиваме училищнитетрадиции и ритуали.
 • 13. Прием 2013/2014 учебна година Съхраняваме и поддържаме народнитрадиции, празници и обичаи.
 • 14. Прием 2013/2014 учебна година Мотивираме учениците за изяваРеализираме проектни идеи
 • 15. Прием 2013/2014 учебна година За пълноценно ангажиране в свободното време на учениците, заразвитие на техните интереси, способности и талант, смесъздали следните възможности за участиев групи за СИП и клубове по интереси.
 • 16. Прием 2013/2014 учебна година СИП Вокална група
 • 17. Прием 2013/2014 учебна година СИП Екология
 • 18. Прием 2013/2014 учебна година СИП Краезнание
 • 19. Прием 2013/2014 учебна година Народни танци
 • 20. Прием 2013/2014 учебна година Спортни клубове
 • 21. Прием 2013/2014 учебна година Изяви научениците ...
 • 22. Прием 2013/2014 учебна година Информация за учебния процес можеда получите от: Информационно табло; Електронни дневници; Сайта на училището: www.oupavlikeni.com
 • 23. Прием 2013/2014 учебна година За медицинско обслужване на ученицитеучилището е осигурило медицинскикабинет и квалифициран специалист;Безопасността на децата е осигурена от: пожаро-известителна система; охрана от специализирана служба; пропусквателен режим в сградата на училището.
 • 24. Прием 2013/2014 учебна година Училищната библиотекаразполага с необходимата литератураза извънкласно четене.
 • 25. Прием 2013/2014 учебна година Организираме дни наотворените вратиИзползвамеелектронни учебниции интерактивна дъска
 • 26. Прием 2013/2014 учебна година Спортна база с открити спортниигрища, физкултурен голям ималък салон, зала за фитнес
 • 27. Работният екип ...Нели СлавчеваСтела ГинчеваМаргарита ПенчеваПрием 2013/2014 учебна година
 • 28. Прием 2013/2014 учебна година Записване в първи класНеобходими документи:Заявление /по образец/Удостоверение за завършена подготвителнагрупаЗаявления се приемат до 31 май 2013г.Записване на ученици с удостоверенията зазавършена подготвителна група от1 юни до 15 юни 2013г.
 • 29. Прием 2013/2014 учебна година Родителски срещи с родителите на записанитепървокласници ще се проведат на:18.06.2013 г. от 17.30 часаи на10.09.2013 г. от 17.30 часа

Related Documents