Biblioteki Saksonii i Turyngii- europejskie centra multimedialne<br />Wyjazd studyjny <b...
Biblioteka w Budziszynie (Bautzen)<br />
 Powstała w 1596 r. i jest najstarszą biblioteką Saksonii. Zbiory biblioteki to 260 000 jednostek: książek, czasopism, zbi...
Dział dla dzieci<br />
Fonoteka, czyli dział muzyczny zawiera 8000 nut, 4000 książek na temat muzyki, 21 000 nagrań dźwiękowych oraz czasopisma ...
Fonoteka<br />
Księgozbiór muzyczny<br />
Księgozbiór podstawowy z dostępem do katalogu on-line<br />
Czytelnia ogólna<br />
Magazyn<br />
Klasyfikacja w języku KABA<br />
Plan pracy<br />
Sala spotkań<br />
Kącik odpoczynku<br />
Centrum Metodyczno-Informacyjne dla bibliotekarzy Kraju Turyngia w Erfurcie<br />
Hol główny<br />
Sala wykładowa<br />
Miejska Biblioteka Publiczna w Erfurcie to największa miejska biblioteka w Turyngii* Biblioteka Główna* Biblioteka dla Dzi...
Zbiory biblioteczne zawierają około 500 000 jednostek z czego: * 250 000 vol. to Zbiory Specjalne wydane przed 1900 r.* 25...
Biblioteka Główna<br />
Dyrekcja Biblioteki i sala szkoleniowa<br />
Wypożyczalnia<br />
Regionalkundliche literatur – kolekcja literatury regionalnej<br />
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży<br />
Główne wejście<br />
Wypożyczalnia dla dzieci najmłodszych<br />
Pracownia dziecięca<br />
Centrum wypożyczeń dla dzieci najmłodszych<br />
Wypożyczalnia dla młodzieży - poddasze<br />
Fotele dźwiękowe<br />
 Biblioteka zatrudnia 60 pracowników: 33% to bibliotekarze dyplomowani (wyższe wykształcenie bibliotekarskie) reszta to as...
Biblioteka publiczna - szkolna<br />
Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej i Nauk Społecznych w Mittweida powstała w roku 1868 i należy do najstarszych instytu...
Biblioteka Szkoły Wyższej w Mittweida<br />
Dyrektor Biblioteki – Helga de la Barre<br />
Karta biblioteczna<br />
 Dysponuje księgozbiorem liczącym 220 000 jednostek. Rocznie przybywa około 6000-8000 egzemplarzy. W bibliotece zatrud...
Biblioteka używa systemu bibliotecznego Aleph, posiada pełnotekstową bazę danych zakupioną przez Badawczą Wspólnotę Niemi...
Automat do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów<br />
Prezentacja<br />
Paragon po zwróconej książce<br />
Automat do doładowania karty bibliotecznej<br />
Samodzielne kopiowanie, kserowanie<br />
Okno zwrotów<br />
Segregacja zwróconych książek z zewnątrz<br />
Sala do pracy zespołowej<br />
Biblioteka miejska w Mittweida<br />
Wypożyczalnia<br />
 Biblioteka posiada 30 000 książek i 4000 zbiorów audiowizualnych. Zatrudnia 4 pracowników w niepełnym wymiarze...
Sala spotkań<br />
Wypożyczalnia dziecięca i młodzieżowa<br />
Biblioteka Uniwersytecka w Dreźnie (SLUB)<br />
SLUB Biblioteka Uniwersytecka powstała w wyniku połączenia Saksońskiej Biblioteki Krajowej i Biblioteki Polite...
Sala konferencyjna<br />
Dyrektor biblioteki<br />
Muzeum Książki<br />
Kodeks drezdeński Maya<br />
999 stanowisk dla użytkowników<br />
Czytelnia czasopism<br />
Szafki czytelnicze zamówionych książek<br />
Relaks <br />
Miejska Biblioteka w Dreźnie<br />
Główna i Muzyczna Biblioteka Publiczna:*27 filii ogólnych, *2 bibliobusy, * filia dla młodzieży. Wszystkie plac...
Centrum Wypożyczeń<br />
Zbiory muzyczne<br />
Biblioteka dla młodzieży Medien@age 14 – 25 lat<br />
Centrum obsługi<br />
Zajmuje VI i VII piętro centrum handlowego<br />
Mediateka prowadzi rezerwację i informację przez internet i za pomocą sms<br />
MIEJSKA BIBLIOTEKA W GÖRLITZ <br />
Hol główny<br />
Wypożyczalnia dla dzieci<br />
 Powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi 2000 m2. <br />
Księgozbiór młodzieżowy<br />
 100 000 dokumentów w tym: 20 000 literatura piękna, 40 000 popularno-naukowa, 15 000 literatura dla dzieci, 140 tytułów c...
Multimedia<br />
Odrestaurowana zabytkowa czytelnia z 1920 r.<br />
z wolnym dostępem do półek<br />
Księgozbiór dla dorosłych<br />
 Biblioteka jest czynna 30 godzin tygodniowo. Zatrudnia 15 osób: w tym 11 na pełnym etacie, 6 bibliotekarzy dyplomowanych,...
Zbiór gier<br />
Czytelnia czasopism<br />
Sala konferencyjna<br />
Wykorzystano zdjęcia ze zbiorów:* Małgorzaty Byra* Aleksandry Stachowiak<br />
of 131

Biblioteki Saksonii i Turyngii : europejskie centra multimedialne - Małgorzata Byra

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Biblioteki Saksonii i Turyngii : europejskie centra multimedialne - Małgorzata Byra

 • 1. Biblioteki Saksonii i Turyngii- europejskie centra multimedialne<br />Wyjazd studyjny <br /> w dn. 7 – 11.06.2010 r.<br />Opracowanie Małgorzata Byra<br />
 • 2. Biblioteka w Budziszynie (Bautzen)<br />
 • 3. Powstała w 1596 r. i jest najstarszą biblioteką Saksonii. Zbiory biblioteki to 260 000 jednostek: książek, czasopism, zbiorów audiowizualnych i kartograficznych, w wolnym dostępie jest około 45 000 jednostek: * 14 500 literatura piękna, * 29 000 naukowa, popularno-naukowa i techniczna, * 50 tytułów subskrybowanych czasopism, oraz * 800 filmów <br />
 • 4. Dział dla dzieci<br />
 • 5. Fonoteka, czyli dział muzyczny zawiera 8000 nut, 4000 książek na temat muzyki, 21 000 nagrań dźwiękowych oraz czasopisma i filmy wideo. Fonoteka, która jest jedną z największych w Saksonii, od 1991 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych <br />
 • 6. Fonoteka<br />
 • 7.
 • 8. Księgozbiór muzyczny<br />
 • 9. Księgozbiór podstawowy z dostępem do katalogu on-line<br />
 • 10.
 • 11. Czytelnia ogólna<br />
 • 12.
 • 13. Magazyn<br />
 • 14. Klasyfikacja w języku KABA<br />
 • 15. Plan pracy<br />
 • 16. Sala spotkań<br />
 • 17. Kącik odpoczynku<br />
 • 18. Centrum Metodyczno-Informacyjne dla bibliotekarzy Kraju Turyngia w Erfurcie<br />
 • 19.
 • 20. Hol główny<br />
 • 21. Sala wykładowa<br />
 • 22. Miejska Biblioteka Publiczna w Erfurcie to największa miejska biblioteka w Turyngii* Biblioteka Główna* Biblioteka dla Dzieci* 8 Bibliotek filialnych *1 Bibliobus obsługujący 40 jednostek miejskich<br />
 • 23. Zbiory biblioteczne zawierają około 500 000 jednostek z czego: * 250 000 vol. to Zbiory Specjalne wydane przed 1900 r.* 250 000 vol. to księgozbiór z XIX i XX wieku oraz literatura regionalna* wypożyczalnia wirtualna w sieci udostępnia ok. 20 000 tytułów: filmy, muzyka, e-booki, e-czasopisma, programy nauczania <br />
 • 24. Biblioteka Główna<br />
 • 25. Dyrekcja Biblioteki i sala szkoleniowa<br />
 • 26. Wypożyczalnia<br />
 • 27.
 • 28. Regionalkundliche literatur – kolekcja literatury regionalnej<br />
 • 29.
 • 30.
 • 31. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży<br />
 • 32. Główne wejście<br />
 • 33. Wypożyczalnia dla dzieci najmłodszych<br />
 • 34.
 • 35. Pracownia dziecięca<br />
 • 36.
 • 37. Centrum wypożyczeń dla dzieci najmłodszych<br />
 • 38. Wypożyczalnia dla młodzieży - poddasze<br />
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43. Fotele dźwiękowe<br />
 • 44. Biblioteka zatrudnia 60 pracowników: 33% to bibliotekarze dyplomowani (wyższe wykształcenie bibliotekarskie) reszta to asystenci (wykształcenie zawodowe, 3 lata po 10-tej klasie). Biblioteka prowadzi również czteromiesięczne praktyki zawodowe dla studentów <br />
 • 45. Biblioteka publiczna - szkolna<br />
 • 46.
 • 47.
 • 48. Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej i Nauk Społecznych w Mittweida powstała w roku 1868 i należy do najstarszych instytucji oświatowych w Saksonii. Oprócz naukowej pełni również funkcję biblioteki publicznej <br />
 • 49. Biblioteka Szkoły Wyższej w Mittweida<br />
 • 50. Dyrektor Biblioteki – Helga de la Barre<br />
 • 51. Karta biblioteczna<br />
 • 52.
 • 53. Dysponuje księgozbiorem liczącym 220 000 jednostek. Rocznie przybywa około 6000-8000 egzemplarzy. W bibliotece zatrudnionych jest 12 bibliotekarzy, w godzinach wieczornych ich pracę wspomagają wolontariusze. Z biblioteki korzysta 8500 użytkowników (w tym 5000 studentów)<br />
 • 54. Biblioteka używa systemu bibliotecznego Aleph, posiada pełnotekstową bazę danych zakupioną przez Badawczą Wspólnotę Niemiecką, oraz wypożyczalnię elektroniczną on-line, która po zalogowaniu działa jak wypożyczalnia międzybiblioteczna. Opłata za usługę wynosi 1,5€.<br />
 • 55.
 • 56.
 • 57. Automat do samodzielnych wypożyczeń i zwrotów<br />
 • 58. Prezentacja<br />
 • 59. Paragon po zwróconej książce<br />
 • 60. Automat do doładowania karty bibliotecznej<br />
 • 61. Samodzielne kopiowanie, kserowanie<br />
 • 62.
 • 63. Okno zwrotów<br />
 • 64. Segregacja zwróconych książek z zewnątrz<br />
 • 65.
 • 66. Sala do pracy zespołowej<br />
 • 67. Biblioteka miejska w Mittweida<br />
 • 68.
 • 69. Wypożyczalnia<br />
 • 70. Biblioteka posiada 30 000 książek i 4000 zbiorów audiowizualnych. Zatrudnia 4 pracowników w niepełnym wymiarze godzin, dlatego na bibliotekę przypada ok. 2,75 etatu. Z budżetu biblioteki przeznacza się 16 000€ rocznie na zakup książek.. Pozwala to na kupno ok. 110 jednostek miesięcznie.<br />
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76. Sala spotkań<br />
 • 77. Wypożyczalnia dziecięca i młodzieżowa<br />
 • 78.
 • 79.
 • 80. Biblioteka Uniwersytecka w Dreźnie (SLUB)<br />
 • 81. SLUB Biblioteka Uniwersytecka powstała w wyniku połączenia Saksońskiej Biblioteki Krajowej i Biblioteki Politechniki Drezdeńskiej. Jest największą biblioteką w Saksonii i zalicza się do głównych książnic naukowych w Niemczech. W roku 2002 biblioteka przeniosła się do nowego gmachu na terenie campusu uniwersyteckiego i zajmuje powierzchnię 40 tys.m2 (w tym 30 tys.m2 stanowi część podziemna) <br />
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85. Sala konferencyjna<br />
 • 86. Dyrektor biblioteki<br />
 • 87.
 • 88. Muzeum Książki<br />
 • 89. Kodeks drezdeński Maya<br />
 • 90. 999 stanowisk dla użytkowników<br />
 • 91.
 • 92. Czytelnia czasopism<br />
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97. Szafki czytelnicze zamówionych książek<br />
 • 98. Relaks <br />
 • 99. Miejska Biblioteka w Dreźnie<br />
 • 100. Główna i Muzyczna Biblioteka Publiczna:*27 filii ogólnych, *2 bibliobusy, * filia dla młodzieży. Wszystkie placówki włączone są do jednej sieci komputerowej pracującej w systemie, który obsługuje system OPAC. Obowiązuje centralny rejestr czytelników, udostępnień, rezerwacji, zamówień i zwrotów.<br />
 • 101. Centrum Wypożyczeń<br />
 • 102.
 • 103.
 • 104.
 • 105. Zbiory muzyczne<br />
 • 106. Biblioteka dla młodzieży Medien@age 14 – 25 lat<br />
 • 107. Centrum obsługi<br />
 • 108. Zajmuje VI i VII piętro centrum handlowego<br />
 • 109. Mediateka prowadzi rezerwację i informację przez internet i za pomocą sms<br />
 • 110. MIEJSKA BIBLIOTEKA W GÖRLITZ <br />
 • 111. Hol główny<br />
 • 112. Wypożyczalnia dla dzieci<br />
 • 113. Powierzchnia użytkowa biblioteki wynosi 2000 m2. <br />
 • 114.
 • 115.
 • 116. Księgozbiór młodzieżowy<br />
 • 117. 100 000 dokumentów w tym: 20 000 literatura piękna, 40 000 popularno-naukowa, 15 000 literatura dla dzieci, 140 tytułów czasopism, 800 gier a resztę stanowią zbiory audiowizualne, zestawy wszystkich lektur szkolnych (200 tytułów). <br />
 • 118. Multimedia<br />
 • 119.
 • 120. Odrestaurowana zabytkowa czytelnia z 1920 r.<br />
 • 121. z wolnym dostępem do półek<br />
 • 122.
 • 123. Księgozbiór dla dorosłych<br />
 • 124.
 • 125. Biblioteka jest czynna 30 godzin tygodniowo. Zatrudnia 15 osób: w tym 11 na pełnym etacie, 6 bibliotekarzy dyplomowanych, 5 asystentów, 1 introligatora. Bibliotekarze korzystają z pomocy wolontariuszy. Liczba czytelników biblioteki wynosi 5000 osób, a liczba odwiedzin 100 000 rocznie. <br />
 • 126.
 • 127. Zbiór gier<br />
 • 128. Czytelnia czasopism<br />
 • 129.
 • 130. Sala konferencyjna<br />
 • 131. Wykorzystano zdjęcia ze zbiorów:* Małgorzaty Byra* Aleksandry Stachowiak<br />