PRESUPUESTO GLOBAL DE GASTOS INGRESOS ANUAIS VALOR Venta de productos 58800 Venta de servizo...
of 1

Presuposto global de gastos

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presuposto global de gastos

  • 1. PRESUPUESTO GLOBAL DE GASTOS INGRESOS ANUAIS VALOR Venta de productos 58800 Venta de servizos 203750 TOTAL 262550 GASTOS ANUAIS VALOR Gastos de persoal con S.S. 125693 Aluger local 14400 Subministracións 21600 Publicidade 3797 Material de oficina 596 Servizos de profesionais 6300 independentes Primas de seguros 1775 Gastos financieiros 1438 Amortizacións 1330 Outros consumibles 510 TOTAL 177439 RESULTADO 85111

Related Documents