Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total ...
Auxiliar 13176 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1...
of 2

Presuposto global tesourería

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Presuposto global tesourería

  • 1. Xaneiro Febreiro Marzo Abril Maio Xuño Xullo Agosto Setembro Outubro Novembro Decembro Total Total Saldo de Tesorería Nome presupostado 8437 16874 23735 30596 31196 38057 44918 51779 52379 59240 66101 72963 72963 Ventas 58800 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 4900 58800 Clientes 20375 Servicios 203750 16979 16979 16979 16979 16979 16979 16979 16979 16979 16979 16979 16979 0 100% Cuotas 858 858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 858 S.S. http://www.ay udas.net/FomENTRADAS ento_empleo_ Subvencións mejora_comp etitividad_coo 9973 9973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9973 perativas- 7657BT1E10 000R10015P 14O1PQ.htm Nova Caixa Bancos 1438 1438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1438 Galicia Banco 27481 Total entradas 34148 21879 21879 21879 21879 21879 21879 21879 21879 21879 21879 21879 9 Deskidea 596 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 Vestuario 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 Laboral Proveedores Ropas Marino 6900 6900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6900 Milanuncios.c 4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 om Punto Limpo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0SAÍDAS Aquagest 120 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 Unión Fenosa 5040 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040 - Gas Natural Acreedores Movistar 2040 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040 SOLRED 14400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400 AXA Seguros 1225 1225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1225 INMO 14400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
  • 2. Auxiliar 13176 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098 13176 administrativo Martin Añón 19215 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 19215 Varela Vicente 19215 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 19215 Blanco Barizo Personal Eugenio Espasandín 19215 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 19215 Díaz Adrián Ponte 19215 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 19215 Fontaíña Daniel Rama 19215 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 19215 García Seguros social 3040 0 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 2787 autónomos Seguros Administración social 1237 0 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 1134 traballador IRPF 30376 0 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 2531 27845 IVA 25046 0 0 0 6262 0 0 0 6262 0 0 0 6262 18785 Nova Caixa 1560 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 Bancos Galicia Banco 0 Total 20969 saídas 25711 15018 15018 21280 15018 15018 15018 21280 15018 15018 15018 21280 4 SaldoEntradas -Saídas 8437 6861 6861 600 6861 6861 6861 600 6861 6861 6861 600 65125

Related Documents