PREZENTACJA
DANYCH
tabele
wykresy
PRZYKŁAD 1
 badano zakres słownictwa:
 samoocena badanych (skala 1-5: bardzo małe, raczej małe, średnie, raczej duże, b...
CECHY
ZADANIE 1
 przygotuj
dane
dotyczące
socjodemograficznych do prezentacji:
 wybierz odpowiedni typ wykresu;
 wykonaj wykr...
PŁEĆ
JAK TO ZROBIĆ
 potrzebujemy wykres przestawny (zakładka wstawianie);
 oznaczamy cały zakres danych (i tylko dane) i wsta...
WYKSZTAŁCENIE
RELACJE
ZADANIE 2
 przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:
 między płcią a samooceną słownictwa (jak...
ZADANIE 2
 przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:
 między płcią a samooceną słownictwa (jak...
PŁEĆ A SAMOOCENA
JAK TO ZROBIĆ
 płeć – wiersze; poziom słownictwa – kolumny i wartości;
 wartości/ustawienia pola wartości – licznik i po...
ZADANIE 2
 przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:
 między płcią a samooceną słownictwa (jak...
PŁEĆ A ŚREDNIA LICZBA
SŁÓW
JAK TO ZROBIĆ
 płeć – legenda; poziom słownictwa –wartości;
 wartości/ustawienia pola wartości – średnia i pokazywanie j...
ZADANIE 2
 przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:
 między płcią a samooceną słownictwa (jak...
ZADANIE 2
 przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:
 między płcią a samooceną słownictwa (jak...
ZADANIE DOMOWE
 Moodle;
 prowadzenie badań (do końca grudnia);
of 18

Prezentacja danych

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja danych

 • 1. PREZENTACJA DANYCH tabele wykresy
 • 2. PRZYKŁAD 1  badano zakres słownictwa:  samoocena badanych (skala 1-5: bardzo małe, raczej małe, średnie, raczej duże, bardzo duże);  test podawania słów – określony czas, trzeba podać jak najwięcej słów z określonego zakresu, badano 3 różne bodźce wywołujące;  zebrano też dane socjodemograficzne:     płeć (1-kobieta, 2-mężczyzna) wykształcenie (1-podstawowe, 2-gimnazjalne, 3-zawodowe, 4-średnie, 5-wyższe) wiek (w latach) miejsce zamieszkania (1-wieś; 2-małe miasto, 3-średnie miasto, 4-duże miasto, 5-metropolia)  przebadano 100 osób  arkusz słowa
 • 3. CECHY
 • 4. ZADANIE 1  przygotuj dane dotyczące socjodemograficznych do prezentacji:  wybierz odpowiedni typ wykresu;  wykonaj wykresy dla płci, miejsca wykształcenia; cech zamieszkania i
 • 5. PŁEĆ
 • 6. JAK TO ZROBIĆ  potrzebujemy wykres przestawny (zakładka wstawianie);  oznaczamy cały zakres danych (i tylko dane) i wstawiamy w nowym arkuszu;  dodajemy płeć do wartości i oś;  projektowanie – wybieramy odpowiedni typ wykresu;  w wartości (prawy: ustawienia pola wartości) – ustawiamy licznik i % sumy końcowej;  ręcznie wpisujemy legendę w tabeli i tytuł wykresu na wykresie;  regulujemy liczbę miejsc po przecinku;  projektowanie/dodaj element wykresu– dodajemy legendę i etykiety danych;  regulujemy położenie legendy i etykiet danych;  gotowy – kopiujemy do innego arkusza;
 • 7. WYKSZTAŁCENIE
 • 8. RELACJE
 • 9. ZADANIE 2  przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:  między płcią a samooceną słownictwa (jaki procent kobiet/mężczyzn udzielił jakiej odpowiedzi)  między płcią a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między miejscem zamieszkania a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a wynikiem w poszczególnych testach dla kobiet
 • 10. ZADANIE 2  przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:  między płcią a samooceną słownictwa (jaki procent kobiet/mężczyzn udzielił jakiej odpowiedzi)  między płcią a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między miejscem zamieszkania a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a wynikiem w poszczególnych testach dla kobiet
 • 11. PŁEĆ A SAMOOCENA
 • 12. JAK TO ZROBIĆ  płeć – wiersze; poziom słownictwa – kolumny i wartości;  wartości/ustawienia pola wartości – licznik i pokazywanie jako % z wiersza;  regulujemy liczbę miejsc po przecinku;  Możliwe kombinacje:  wg rodzaju odpowiedzi, a nie wg płci (OX)  % z kolumny albo z całej sumy, a nie z wiersza
 • 13. ZADANIE 2  przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:  między płcią a samooceną słownictwa (jaki procent kobiet/mężczyzn udzielił jakiej odpowiedzi)  między płcią a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między miejscem zamieszkania a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a wynikiem w poszczególnych testach dla kobiet
 • 14. PŁEĆ A ŚREDNIA LICZBA SŁÓW
 • 15. JAK TO ZROBIĆ  płeć – legenda; poziom słownictwa –wartości;  wartości/ustawienia pola wartości – średnia i pokazywanie jako bez obliczeń;  regulujemy liczbę miejsc po przecinku;
 • 16. ZADANIE 2  przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:  między płcią a samooceną słownictwa (jaki procent kobiet/mężczyzn udzielił jakiej odpowiedzi)  między płcią a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między miejscem zamieszkania a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a wynikiem w poszczególnych testach dla kobiet
 • 17. ZADANIE 2  przygotuj wykresy pokazujące interesujące relacje w badanej próbie:  między płcią a samooceną słownictwa (jaki procent kobiet/mężczyzn udzielił jakiej odpowiedzi)  między płcią a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między miejscem zamieszkania a średnią liczbą słów podanych w badaniu  między wykształceniem a wynikiem w poszczególnych testach dla kobiet
 • 18. ZADANIE DOMOWE  Moodle;  prowadzenie badań (do końca grudnia);

Related Documents