PREZENTACJA DANYCH
DZISIAJ <ul><li>Jeszcze trochę o PROJEKTACH </li></ul><ul><li>Następnie metodą prób i błędów: </li></ul><ul><li>JAK PREZEN...
JESZCZE O PROJEKTACH <ul><li>OPERACJONALIZACJA : </li></ul><ul><ul><li>To, jak rozumiemy dane pojęcie w tych konkretnych b...
PROSTE INFORMACJE O PRÓBIE <ul><li>Najczytelniejsze: WYKRES KOŁOWY </li></ul>
PROSTE INFORMACJE O PRÓBIE <ul><li>Co do tego potrzebujemy: </li></ul><ul><li>Wiedzieć ile razy jakaś wartość występuje w ...
CZĘSTOŚĆ <ul><li>PROSZĘ Z OTRZYMANYCH BAZ DANYCH UZYSKAĆ ANALOGICZNĄ TABELĘ DLA ZMIENNEJ WYKSZTAŁCENIE </li></ul><ul><li>...
CZĘSTOŚĆ <ul><li>Powinno to wyglądać mniej więcej tak: </li></ul>
CZĘSTOŚĆ <ul><li>JAK TO ZROBIĆ: </li></ul><ul><li>Wpisujemy gdzieś odpowiedni zakres wartości (np. 1,2,3,4) </li></ul><ul>...
WYKRES <ul><li>Na podstawie częstości przygotowujemy WYKRES. </li></ul><ul><li>PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ WYKRES IDENTYCZNY Z PRZE...
WYKRES <ul><li>Kilka przydatnych informacji: </li></ul><ul><li>Aby w legendzie były istotne dla nas opisy, należy zdefinio...
WYKRES <ul><li>2. W „opcjach wykresu” można ustawić m.in.: </li></ul><ul><ul><ul><li>Jego tytuł </li></ul></ul></ul><ul><u...
PORÓWNYWANIE <ul><li>Najczytelniejszy: WYKRES KOLUMNOWY lub SŁUPKOWY </li></ul>
PORÓWNYWANIE <ul><li>Do takiego wykresu potrzebna jest TABELA KRZYŻOWA. </li></ul>Wyższe Zawodowe Średnie Podstawowe, gimn...
PORÓWNYWANIE <ul><li>PROSZĘ UZYSKAĆ ANALOGICZNĄ TABELĘ DLA ZMIENNYCH: </li></ul><ul><li>PŁEĆ, WYKSZTAŁCENIE </li></ul><ul>...
PORÓWNYWANIE <ul><li>Powinno to wyglądać mniej więcej tak: </li></ul>
PORÓWNYWANIE <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>1. Przy pomocy kreatora przygotowujemy TABELĘ PRZESTAWNĄ </li></ul>
PORÓWNYWANIE <ul><li>2. „Upuszczamy” odpowiednie zmienne w interesujących nas polach </li></ul><ul><li>3. Wartości do ta...
PORÓWNYWANIE <ul><li>Powinno to wyglądać mniej więcej tak: </li></ul>
PORÓWNYWANIE <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>Postać danych: w ustawieniach pola wybieramy opcje następnie p...
PORÓWNYWANIE <ul><li>Ćwiczenie: </li></ul><ul><li>Proszę teraz przygotować tabelę dla zmiennych płeć i częstość używan...
PORÓWNYWANIE <ul><li>A teraz WYKRES </li></ul><ul><li>Proszę na podstawie uzyskanej przed chwilą tabeli uzyskać identyczny...
PORÓWNYWANIE <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>Zaznaczamy dane, które chcemy mieć na wykresie. </li></ul><ul><li>Uż...
PRZEDZIAŁY ESTYMACJI <ul><li>Teraz przez chwilę: </li></ul><ul><li>Wrócimy do przedziałów estymacji </li></ul><ul><li>Spró...
PRZEDZIAŁY ESTYMACJI
PRZEDZIAŁY ESTYMACJI <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>definicje funkcji dla poszczególnych pól: </li></ul>=A2+E2 G...
CO JESZCZE MOŻE EXEL? <ul><li>DUUUUŻO </li></ul><ul><li>Do obliczeń statystycznych przydatne: </li></ul><ul><ul><li>ŚREDNI...
of 26

Prezentacja danych statystyczn

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja danych statystyczn

 • 1. PREZENTACJA DANYCH
 • 2. DZISIAJ <ul><li>Jeszcze trochę o PROJEKTACH </li></ul><ul><li>Następnie metodą prób i błędów: </li></ul><ul><li>JAK PREZENTOWAĆ: </li></ul><ul><ul><li>PROSTE INFORMACJE O PRÓBIE </li></ul></ul><ul><ul><li>KORELACJE DWÓCH CECH </li></ul></ul><ul><li>JAK OBLICZAĆ: </li></ul><ul><ul><li>PRZEDZIAŁY UFNOŚCI </li></ul></ul><ul><ul><li>PODSTAWOWE MIARY </li></ul></ul>
 • 3. JESZCZE O PROJEKTACH <ul><li>OPERACJONALIZACJA : </li></ul><ul><ul><li>To, jak rozumiemy dane pojęcie w tych konkretnych badaniach </li></ul></ul><ul><ul><li>Dwa, trzy centralne pojęcia </li></ul></ul><ul><li>ZMIENNE: </li></ul><ul><ul><li>Określenie, które są zależne, a które niezależne </li></ul></ul><ul><ul><li>Określenie poziomu poszczególnych zmiennych (będzie potrzebne przy obliczeniach) </li></ul></ul><ul><li>PRÓBA: </li></ul><ul><ul><li>Określić dokładnie sposób jej doboru </li></ul></ul><ul><li>LITERATURA – nie z czego się korzystało ALE gdzie można znaleźć informacje na temat </li></ul>
 • 4. PROSTE INFORMACJE O PRÓBIE <ul><li>Najczytelniejsze: WYKRES KOŁOWY </li></ul>
 • 5. PROSTE INFORMACJE O PRÓBIE <ul><li>Co do tego potrzebujemy: </li></ul><ul><li>Wiedzieć ile razy jakaś wartość występuje w próbie – CZĘSTOŚĆ </li></ul><ul><li>(opcjonalnie) umieć ją przeliczyć na procenty </li></ul><ul><li>Umieć przygotować wykres </li></ul><ul><li>Umieć go odpowiednio wyedytować (kolory, opisy etc) </li></ul>
 • 6. CZĘSTOŚĆ <ul><li>PROSZĘ Z OTRZYMANYCH BAZ DANYCH UZYSKAĆ ANALOGICZNĄ TABELĘ DLA ZMIENNEJ WYKSZTAŁCENIE </li></ul><ul><li>Wartości: </li></ul><ul><ul><ul><li>Podstawowe, gimnazjalne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Średnie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zawodowe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wyższe </li></ul></ul></ul>24 12 >70 16 8 56-70 18 9 41-55 26 13 25-40 16 8 <25 % ILE WIEK
 • 7. CZĘSTOŚĆ <ul><li>Powinno to wyglądać mniej więcej tak: </li></ul>
 • 8. CZĘSTOŚĆ <ul><li>JAK TO ZROBIĆ: </li></ul><ul><li>Wpisujemy gdzieś odpowiedni zakres wartości (np. 1,2,3,4) </li></ul><ul><li>W pierwszej komórce wpisujemy funkcję CZĘSTOŚĆ i </li></ul><ul><li>Definiujemy jej zakres (skąd ma być liczone) i przedziały (dla jakich wartości ma być liczone) i enter </li></ul><ul><li>Zaznaczamy ilość komórek odpowiadającą ilości wartości, dla których obliczamy częstości </li></ul><ul><li>Następnie: najpierw F2, a później CTR+SHIFT+ENTER </li></ul>
 • 9. WYKRES <ul><li>Na podstawie częstości przygotowujemy WYKRES. </li></ul><ul><li>PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ WYKRES IDENTYCZNY Z PRZESTAWIONYM </li></ul>
 • 10. WYKRES <ul><li>Kilka przydatnych informacji: </li></ul><ul><li>Aby w legendzie były istotne dla nas opisy, należy zdefiniować kategorie: </li></ul>
 • 11. WYKRES <ul><li>2. W „opcjach wykresu” można ustawić m.in.: </li></ul><ul><ul><ul><li>Jego tytuł </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podawanie danych w % lub liczbach bezwzględnych </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>To, co wyświetla się przy poszczególnych danych </li></ul></ul></ul><ul><li>3. Kolory zmieniamy poprzez zaznaczenie odpowiedniego elementu i następnie wybór w menu prawego klawisza myszki </li></ul>
 • 12. PORÓWNYWANIE <ul><li>Najczytelniejszy: WYKRES KOLUMNOWY lub SŁUPKOWY </li></ul>
 • 13. PORÓWNYWANIE <ul><li>Do takiego wykresu potrzebna jest TABELA KRZYŻOWA. </li></ul>Wyższe Zawodowe Średnie Podstawowe, gimnazjalne ♂ ♀
 • 14. PORÓWNYWANIE <ul><li>PROSZĘ UZYSKAĆ ANALOGICZNĄ TABELĘ DLA ZMIENNYCH: </li></ul><ul><li>PŁEĆ, WYKSZTAŁCENIE </li></ul><ul><li>PODPOWIEDŹ: słowo klucz: TABELA PRZESTAWNA </li></ul>
 • 15. PORÓWNYWANIE <ul><li>Powinno to wyglądać mniej więcej tak: </li></ul>
 • 16. PORÓWNYWANIE <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>1. Przy pomocy kreatora przygotowujemy TABELĘ PRZESTAWNĄ </li></ul>
 • 17. PORÓWNYWANIE <ul><li>2. „Upuszczamy” odpowiednie zmienne w interesujących nas polach </li></ul><ul><li>3. Wartości do tabeli krzyżowej uzyskujemy w menu prawego klawisza, opcja ustawienia pola. W polu nazwa wybieramy licznik num. </li></ul>
 • 18. PORÓWNYWANIE <ul><li>Powinno to wyglądać mniej więcej tak: </li></ul>
 • 19. PORÓWNYWANIE <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>Postać danych: w ustawieniach pola wybieramy opcje następnie pokaż dane jako np. procent z kolumn (wierszy) </li></ul><ul><li>Ilość miejsc po przecinku: </li></ul><ul><ul><li>wybieramy pierwszą komórkę z liczbą </li></ul></ul><ul><ul><li>Menu prawego klawisza </li></ul></ul><ul><ul><li>Opcja formatuj komórki </li></ul></ul><ul><ul><li>Tam wybieramy  </li></ul></ul>
 • 20. PORÓWNYWANIE <ul><li>Ćwiczenie: </li></ul><ul><li>Proszę teraz przygotować tabelę dla zmiennych płeć i częstość używania wyrażenia typu X . </li></ul><ul><li>Proszę to zrobić tak, aby </li></ul><ul><li>dane były wyrażone w procentach dla każdej płci . </li></ul><ul><li>Np. dla 20% kobiet i 30% mężczyzn częstość używania wyrażenia typu X wynosi 2 (dość często) . </li></ul><ul><li>Wartości procentowe były podane bez miejsc po przecinku. </li></ul>
 • 21. PORÓWNYWANIE <ul><li>A teraz WYKRES </li></ul><ul><li>Proszę na podstawie uzyskanej przed chwilą tabeli uzyskać identyczny wykres </li></ul>
 • 22. PORÓWNYWANIE <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>Zaznaczamy dane, które chcemy mieć na wykresie. </li></ul><ul><li>Używamy kreatora wykresów. </li></ul><ul><li>Później (analogicznie jak w poprzednim przypadku) wszystko inne ustawiamy w w menu prawego klawisza już na samym wykresie. </li></ul>
 • 23. PRZEDZIAŁY ESTYMACJI <ul><li>Teraz przez chwilę: </li></ul><ul><li>Wrócimy do przedziałów estymacji </li></ul><ul><li>Spróbujemy przygotować arkusz, który będzie je za nas liczył. </li></ul><ul><li>Zadanie: Proszę przygotować arkusz, który będzie obliczał przedział estymacji po podaniu: </li></ul><ul><ul><ul><li>estymatora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poziomu ufności </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wielkości próby </li></ul></ul></ul>
 • 24. PRZEDZIAŁY ESTYMACJI
 • 25. PRZEDZIAŁY ESTYMACJI <ul><li>Jak to zrobić: </li></ul><ul><li>definicje funkcji dla poszczególnych pól: </li></ul>=A2+E2 Górna granica =A2-E2 Dolna granica =D2*(PIERWIASTEK((A2*(1-A2))/C2)) Przedział =JEŻELI(B2=99,9;3,29;JEŻELI(B2=99;2,58;JEŻELI(B2=95;1,96;JEŻELI(B2=90;1,94;&quot;BŁĄD&quot;)))) Stała FUNKCJA Nazwa pola
 • 26. CO JESZCZE MOŻE EXEL? <ul><li>DUUUUŻO </li></ul><ul><li>Do obliczeń statystycznych przydatne: </li></ul><ul><ul><li>ŚREDNIA =ŚREDNIA(przedział) </li></ul></ul><ul><ul><li>MEDIANA =MEDIANA(przedział) </li></ul></ul><ul><ul><li>KWARTYL =KWARTYL(przedział;który_kwartyl) </li></ul></ul><ul><ul><li>MODA =WYST.NAJCZĘŚCIEJ(przedział) </li></ul></ul><ul><ul><li>ODCHYLENIE STANDARDOWE =ODCH.STANDARDOWE(przedział) </li></ul></ul><ul><ul><li>A także: testy statystyczne i współczynniki korelacji, o których jeszcze trochę w nowym roku </li></ul></ul>

Related Documents