espazoAbalar Guía Portal 1 1
O espazoAbalarO novo portal do Proxecto Abalar, modificou a súa imaxe e conta cunha gran variedade decontidos que están di...
O espazoAbalarNa parte superior da páxina principal do portal, podemos acceder ás seguintesfuncionalidades: Dende ...
O espazoAbalarNa portada do novo portal, encontrámonos tamén coas seguintes funcionalidades: A plataforma mostra un acceso...
O espazoAbalarNa parte final da páxina principal do portal atopámonos con catro accesos a diferentesfuncionalidades e info...
66
of 6

Portal espazo abalar

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Portal espazo abalar

  • 1. espazoAbalar Guía Portal 1 1
  • 2. O espazoAbalarO novo portal do Proxecto Abalar, modificou a súa imaxe e conta cunha gran variedade decontidos que están dispoñibles para toda a comunidade educativa, polo que calquerausuario poderá acceder e consultar a información e funcionalidades que aí se recollan. Aolargo desta guía, mostraranse as diferentes funcionalidades e servizos do novo portal.O novo espazoAbalar, permite:• Modificar o idioma do portal• Realizar consultas e suxestións• Acceder á información e aos servizos orientados aos diferentes usuarios: espazo Familias, Profesorado e Centros• Seguir o proxecto nas redes sociais : Facebook, Twitter…• Ler as últimas noticias relacionadas co Proxecto Abalar• Consultar os diferentes Blogs• Visualizar os recursos máis destacados: vídeos, audios, etc• Consultar toda a información relevante do Proxecto Abalar• Acceder ao Repositorio de contidos educativos dixitais• Visualizar os videos de Abalar en Youtube• Compartir experiencias TIC na aula con outros usuarios 2 2
  • 3. O espazoAbalarNa parte superior da páxina principal do portal, podemos acceder ás seguintesfuncionalidades: Dende o apartado “Atendémolo/a”, poderá Permite acceder a cambiar o idioma do enviar a súa pregunta ou portal. Poderá elixir a opción de castelán comentario sobre o ou a opción de galego espazoAbalar A través deste enlace, accedemos a cada un dos tres apartados de contidos orientados: Alumnado e familias, centros e profesorado, e prensa, segundo a información que consultar. Estes apartados son públicos, é dicir, calquera usuario poderá acceder a eles e consultar o seu contido. Para máis información acerca destes apartados, consultar as guías específicas destinadas a: familias e alumnado centros e profesorado prensa Na parte dereita, encóntrase o apartado de “ Acceso ao portal de servizos ”, que é o punto de acceso aos servizos e funcionalidades destinadas a familias, profesores e centros. Para acceder a este espazo é necesario autenticarse, xa que se accederá ao perfil correspondente onde se poderán consultar datos e información do propio usuario. Para máis información acerca destes espazos, consultar as guías específicas destinadas de familias e alumnado, centros e profesorado. 3 3
  • 4. O espazoAbalarNa portada do novo portal, encontrámonos tamén coas seguintes funcionalidades: A plataforma mostra un acceso aos distintos espazos de Abalar na rede como facebook, twitter e youtube a través dos iconos: Aquí móstranse as noticias relacionadas con espazoAbalar. A icona que aparece á esquerda de cada titular, representa o emisor da noticia: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria espazoAbalar Privado O novo portal Abalar, conta cun punto de acceso a diferentes blogs, que permiten cubrir todas as necesidades dos usuarios do portal. Hai blogs de diferentes temáticas como: Uso das TICS na casa, experiencias dos profesores no uso das TICS, Observatorio 2.0, tecnoloxía educativa en Abalar O apartado de recurso destacado, permite dispor dunha vista rápida, daqueles contidos que sexa conveniente difundir durante un período de tempo. Pode tratarse de noticias, vídeos, ligazóns, recursos, etc. O apartado de etiquetas por temas , permite ver un conxunto de novas dun tema concreto. 4 4
  • 5. O espazoAbalarNa parte final da páxina principal do portal atopámonos con catro accesos a diferentesfuncionalidades e información. Toda a información dispoñible sobre o Proxecto Abalar mostrarase picando nesta sección. Para iso abrirase unha nova pestana onde se detallará todo o relacionado con este proxecto (preguntas frecuentes, guías de axuda sobre o funcionamento dos servizos, estatísticas..). No repositorio Abalar habilitaranse os recursos educativos que a Consellería considere oportuno promocionar para o seu uso principalmente por parte das familias, e do resto da comunidade educativa. O apartado de Abalar en Youtube, traslada a vídeos e imaxes do proxecto que están colgados nesa páxina. O apartado Experiencias. Aulas 2.0, preséntase como un espazo onde a comunidade educativa pode compartir todo tipo de experiencias sobre a introdución e o uso das TIC nas aulas. 5 5
  • 6. 66

Related Documents