1
Nacionalinio
mokslo centro
Vilniuje įkūrimas
2015 11 16
2Projekto partneriai
Vilniaus miesto savivaldybė
Vilniaus universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lietuvos...
3Modernus mokslo centras – koks jis
•	Sudominantis jaunimą mokslu.
• Turi eksponuoti stipriausių Lietuvos mokslo šakų pas...
4Vietos parinkimas – kodėl Vilnius
• Nacionaliniai mokslo centrai kitose Europos šalyse paprastai yra kuriami
valstybės s...
5Turistų srautas Vilniuje
•	Vilniuje didžiausi Lietuvoje turistų srautai
928 403 (2014 m.) – 40% visų Lietuvos turistų
•	V...
6Nacionalionio mokslo centro auditorija
•	Nacionalinio mokslo centro potenciali auditorija (lankytojai) yra Lietuvos,
Latv...
FAIRY TALE PARK
VINGIS PARK
KAROLINISKES
PARK
BELMONTAS
PUCKORIAI
Nacionalinis
mokslo centras
8 km
Kaunas 100 km
5,5 km
7N...
8Mokslo centro planas
Pirmo etapo sklypo plano schema
Automobilių ir autobusų stovėjimo
aikštelė
Eksploratoriumas
Mokslo p...
9Mokslo centro funkcinis planas
Mokslo parkas, piknikai
Eksploatuojamas stogas
Eksploratoriumas, “miesto foje”, kavinė
Lan...
10Mokslo centro turinys
11Orientacija į išmaniąsias specializacijas
• Nacionalinis mokslo centras savo turiniu ir veiklomis atitinka sumaniosios ...
12STEAM centro integravimas
•	Integruojant Vilniaus STEAM ir Nacionalinį mokslo centrą, projekto partne-
riai turėtų puiki...
13Planetariumas
Planetariumas – astronomijos, aeronautikos ir gamtos mokslų centras,
neformalaus ir formalaus ugdymo erdvė...
14Mokslo parkas – atvira erdvė
• Gamtos parkas, neformalaus ugdymo erdvė, skirta individualiam ir grupių
lankymui.
• Mok...
15NMC įgyvendinmo etapai
Antras etapas
Pirmas etapas
Darbo kabinetai
“Miesto foje”
Eksploratoriumas
Aikštė
Planetariumas
M...
16Mokslo centro pastato erdvių struktūra ir patalpų plotai
Eil.
Nr.
Erdvė
Numatomas
plotas kv. m.
Pirmajam prioritetui pri...
17Biudžetas: statybos ir investicijų poreikis
18Biudžetas: statybos ir investicijų poreikis
• Įgyvendinant Nacionalinio mokslo centro projektą bus užtikrintas visų
sui...
of 18

Nacionalinis mokslo centras Vilniuje

Pristatoma Mokslo centro Vilniuje steigimo idėja. Švietimo ir mokslo ministerija inicijuoja modernaus Mokslo ir technologijų populiarinimo centro Lietuvoje steigimą. Vilniaus savivaldybė pristato tokio centro kūrimo viziją Saulėtekyje.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nacionalinis mokslo centras Vilniuje

 • 1. 1 Nacionalinio mokslo centro Vilniuje įkūrimas 2015 11 16
 • 2. 2Projekto partneriai Vilniaus miesto savivaldybė Vilniaus universitetas Vilniaus Gedimino technikos universitetas Lietuvos lazerių asociacija Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija Inovatyvių medicinos technologijų ir biofarmacijios asociacija Virtuvės mitų griovėjai IMTBA
 • 3. 3Modernus mokslo centras – koks jis • Sudominantis jaunimą mokslu. • Turi eksponuoti stipriausių Lietuvos mokslo šakų pasiekimus
 • 4. 4Vietos parinkimas – kodėl Vilnius • Nacionaliniai mokslo centrai kitose Europos šalyse paprastai yra kuriami valstybės sostinėse (Varšuva, Kopenhaga, Helsinkis) arba didžiausiuose mokslo centruose (Tartu), tad potencialiai geriausia vieta Lietuvoje yra Vilnius. • Taip pat Vilniuje ir Vilniaus regione koncentruojasi daugiausia Lietuvos mokyklų ir mokinių 27,6% Lietuvos mokinių 65 000 Vilniuje ir 93 000 Vilniaus apskrityje
 • 5. 5Turistų srautas Vilniuje • Vilniuje didžiausi Lietuvoje turistų srautai 928 403 (2014 m.) – 40% visų Lietuvos turistų • Vilnius patraukli vieta pritraukiant lankytojus iš Minsko ir visos Baltarusijos teritorijos.
 • 6. 6Nacionalionio mokslo centro auditorija • Nacionalinio mokslo centro potenciali auditorija (lankytojai) yra Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos, Rusijos federacijos Kaliningrado srities gy- ventojai – labiausiai mokiniai ir šeimos Artimiausi panašūs centrai veikia tik Varšuvoje, Tartu, Kopenhagoje, Helsinkyje. • Dėl šios auditorijos Nacionaliniame mokslo centre tikslinga kurti ekspozi- cijas, programas ir mokslo komunikacijos turinį ne tik lietuvių, bet ir anglų, rusų bei lenkų kalbomis.
 • 7. FAIRY TALE PARK VINGIS PARK KAROLINISKES PARK BELMONTAS PUCKORIAI Nacionalinis mokslo centras 8 km Kaunas 100 km 5,5 km 7NMC Vieta Vilniuje
 • 8. 8Mokslo centro planas Pirmo etapo sklypo plano schema Automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė Eksploratoriumas Mokslo parkas Laboratoriumas Pagrindinio įėjimo aikštė
 • 9. 9Mokslo centro funkcinis planas Mokslo parkas, piknikai Eksploatuojamas stogas Eksploratoriumas, “miesto foje”, kavinė Lankytojų takai už ažūro fasado Techninės įrangos prieduobė Aikštė prieš pagrindinį įėjimą Automobilių ir autobusų stovėjimo aikštelė
 • 10. 10Mokslo centro turinys
 • 11. 11Orientacija į išmaniąsias specializacijas • Nacionalinis mokslo centras savo turiniu ir veiklomis atitinka sumaniosios speci- alizacijos prioritetinės krypties “Įtrauki ir kūrybinga visuomenė” prioritetus: “Mo- dernios ugdymosi technologijos ir procesai, skatinantys kūrybiškos ir produktyvios asmenybės tapsmą” ir “Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir pro- cesai”. Minėti prioritetai bus įgyvendinami dviem etapais: -- Pirmasis etapas apims nacionalinio mokslo centro įkūrimą. Įrengiant Nacionalinio mokslo centro ekspozicijas, mokomąsias laboratorijas, mokslo atrakcionų parką, planetariumą ir erdves atvirame ore, užtikrinant mokymo-mokymosi interaktyvumą, vizualumą ir patirtinį mokymąsi, kuriantys pridėtinę vertę besimokančiajam ir skirti formaliajam ar neformalia- jam ugdymui. -- Antrasis etapas susietas su nuolatinėmis Mokslo centro veiklomis. Bus kuriamos ir die- giamos naujos mišriojo mokymo (angl. blended arba hybrid) kompetencijų ugdymo tech- nologijos integruojantys įvairius mokymo ir mokymosi metodus ir procesus, užtikrinantys mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, kuriantys autonomiško mokymosi galimybes, geri- nantys besimokančiųjų motyvaciją ir išmokimo kokybę.
 • 12. 12STEAM centro integravimas • Integruojant Vilniaus STEAM ir Nacionalinį mokslo centrą, projekto partne- riai turėtų puikias galimybes prisidėti prie STEAM centro išlaikymo, įveiklini- mo, verslo pritraukimo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo. • Centras būtų greta dviejų didelių universitetų ir mokslo centrų, kuriuose koncentruojasi didžiausios Lietuvoje mokslo pajėgos, vyksta universitetinės gamtos, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijos (tame tarpe mo- kytojų rengimo – pedagogikos specializaciją pasirinkę studentai galėtų čia atlikti praktiką), kuriamas mokslo ir technologijų parkas.
 • 13. 13Planetariumas Planetariumas – astronomijos, aeronautikos ir gamtos mokslų centras, neformalaus ir formalaus ugdymo erdvė • Astronomijos ir aeronautikos mokslo žinios ir technologijos - naudojant maketus, skaitmeninėmis technologijomis grįstas komunikacijos priemones bei specializuotą planetariumų įrangą. • Virtualios kelionės, panaudojant kupolinį ekraną • Planetariumo veiklos gali būti susietos su mokyklinėmis konkrečių dalykų programomis. • Planetariumas kuriamas bendradarbiaujant viešojo sektoriaus mokslo centrais, Lietuvos kosmoso agentūra ir verslo organizacijomis.
 • 14. 14Mokslo parkas – atvira erdvė • Gamtos parkas, neformalaus ugdymo erdvė, skirta individualiam ir grupių lankymui. • Mokslo parkas konstruojamas tarsi vidinių Nacionalinio mokslo centro erdvių tęsinys, kuriame derinami mokslo atrakcionai su nesudėtingomis mokslinio stebėjimo erdvėmis ar bandymams atvirame ore. Charakteringas pjūvis Eksploatuojamas stogas Ažūrinis fasadas Eksploratoriumas +20°C Lankytojų takas +16°C Laboratoriumas Techninės įrangos prieduobė
 • 15. 15NMC įgyvendinmo etapai Antras etapas Pirmas etapas Darbo kabinetai “Miesto foje” Eksploratoriumas Aikštė Planetariumas Mokslo parkas PALEKO ARCHSTUDIJA Trečias etapas Antras etapas Planetariumas Mokslo parkas Historiumas
 • 16. 16Mokslo centro pastato erdvių struktūra ir patalpų plotai Eil. Nr. Erdvė Numatomas plotas kv. m. Pirmajam prioritetui priskiriamos Nacionalinio mokslo centro patalpos 1. Lankytojų holas (įėjimas, rūbinė, informacijos centras, bilietų kasos, tualetai ir kt.) 700 2. Kavinė 300 3. Suvenyrų parduotuvė 100 4. Eksploratoriumas 2000 5. Laboratoriumas 600 6. Techninės patalpos 500 7. Darbo kabinetai (20 žmonių) 200 8. Iškrovimo / pakrovimo rampa 200 9. Praėjimai, laiptų, liftų holai (~ papildomai 20 %) 900 Iš viso pirmajam prioritetui priskiriamos Nacionalinio mokslo centro patalpos: 5500   Antrajam prioritetui priskiriamos Nacionalinio mokslo centro patalpos 10. Planetariumas 400 11. Techninės patalpos 100 12. Praėjimai, laiptų, liftų holai (~ papildomai 20 %) 100 Iš viso antrajam prioritetui priskiriamos Nacionalinio mokslo centro patalpos: 600   Trečiajam prioritetui priskiriamos Nacionalinio mokslo centro patalpos 13. Ekspozitoriumas 900 14. Techninės patalpos 200 15. Praėjimai, laiptų, liftų holai (~ papildomai 20 %) 200 Iš viso trečiajam prioritetui priskiriamos Nacionalinio mokslo centro patalpos: 1300   Nacionalinio mokslo centro vidaus patalpų bendras plotas (visų trijų prioritetų): 7400   16. Mokslo parkas 15000 17. Automobilių aikštelės. 200 vietų lankytojams ir 20 vietų autobusams. 10000
 • 17. 17Biudžetas: statybos ir investicijų poreikis
 • 18. 18Biudžetas: statybos ir investicijų poreikis • Įgyvendinant Nacionalinio mokslo centro projektą bus užtikrintas visų suinteresuotų šalių atstovavimas – valstybės, savivaldybės, universitetų ir verslo; • Kuriama atskira organizacija, kurios valdymą užtikrins esami partneriai; • Deramasi su tarptautinėmis ir Lietuvos įmonėmis bei fondais dėl rėmimo paketų, galimybės diegti gyvas inovacijų laboratorijas jų vardu.