En innovatörs syn på vårdens möjligheter och hinder Pontus Österberg Sanocore AB 2011-10-12
 
 
IT-innovation i vården <ul><li>Innovativa IT-lösningar – långt efter andra branscher </li></ul><ul><li>Stort och växande b...
Svårigheter <ul><li>Stort kontrollbehov från beställare </li></ul><ul><li>Fixering vid heltäckande lösningar (big bang) </...
Hur skapar vi förutsättningar för innovation inom eHälsa? <ul><li>Apple och mobilbranschen </li></ul><ul><ul><li>Ingen all...
of 6

Pontus Österberg på VINNOVAs årskonferens 2011 "Framtidens hälsa och sjukvård"

Pontus Österberg, projektledare för Omvård.se, om "En innovatörs syn på vårdens möjligheter och hinder". Programpunkt från VINNOVAs Årskonferens 2011, "Framtidens hälsa och sjukvård". Du kan även se presentationen via webb-tv: http://www.vinnova.se/arskonferens2011_webb-tv
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Pontus Österberg på VINNOVAs årskonferens 2011 "Framtidens hälsa och sjukvård"

  • 1. En innovatörs syn på vårdens möjligheter och hinder Pontus Österberg Sanocore AB 2011-10-12
  • 4. IT-innovation i vården <ul><li>Innovativa IT-lösningar – långt efter andra branscher </li></ul><ul><li>Stort och växande behov (demografi, ökade sjukvårdskostnader, förändrad livsstil etc.) </li></ul><ul><li>Stora förväntningar från befolkning </li></ul><ul><li>Stor bransch (ca 8 % av BNP) </li></ul><ul><li>Slutsats: otroliga möjligheter! </li></ul>
  • 5. Svårigheter <ul><li>Stort kontrollbehov från beställare </li></ul><ul><li>Fixering vid heltäckande lösningar (big bang) </li></ul><ul><li>Integritetsaspekt </li></ul><ul><li>Ersättningssystem premierar inte innovation </li></ul><ul><li>LOU </li></ul>
  • 6. Hur skapar vi förutsättningar för innovation inom eHälsa? <ul><li>Apple och mobilbranschen </li></ul><ul><ul><li>Ingen allsmäktig beställare/tillverkare/operatör </li></ul></ul><ul><ul><li>Tydliga spelregler (ersättning, standarder, kvalitetskrav) </li></ul></ul>

Related Documents