Legea nr. 248/2015 - program de interes național
Parteneri Caravana diseminare
Legea nr. 248/2015 - program de interes național
De ce avem nevoie de această lege?
Strategia Europa 2020 cuprinde două obiective tematice relevante
§  Obiectivul 4: Educ...
De unde știm că funcționează?
§  toți copiii eligibili de 2-6 ani din comunitate au fost identificați
§  toți copiii eligibili de 2/3-6 ani au fost în...
Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
Eli...
§  propune Consiliului Local modalitatea de identificare a beneficiarilor
§  trimite anual, până la 31 dec (pentru anul ...
Lunar se comandă nr. de tichete sociale pentru grădiniță
necesar distribuirii către copiii eligibili care îndeplinesc
cond...
Conducator
unitate de
învățământ
Primar
Listă copii eligibili
Anexa 2 – Formular centralizare lunară absențe copii
Circuit...
1.  dovada înscrierii copilului la grădiniță
2.  Anexa 1 - cerere și declarație pe
propria răspundere pentru acordarea
sti...
Corelare liste copii de 2-6 ani:
§  liste primărie registru agricol, VMG, ASF, alte beneficii
§  listă medic de familie
...
§  sprijină părinții în obținerea actelor doveditoare privind venitul
§  alocă fonduri pentru îmbrăcăminte și încălțămin...
§  verifică si prelucrează Anexa 1 – Cerere și declarație pe propria
răspundere
§  verifică notarea prezenței inopinat, ...
§  participă la recrutarea copiilor din comunitate
§  consiliază familiile privind importanța educației preșcolare
§  s...
gradinita@ovid.ro
Tichete sociale pentru grădiniță asigurate de OvidiuRo, la solicitarea
în scris a primarilor, pentru cop...
www.fiecarecopilingradinita.ro
§  asigură notarea prezenței, conform procedurii elaborate de
MENCȘ, începând cu 15 feb, 2016
§  până pe data de 5 ale l...
§  la finalul lunii, împreună cu educatoarele verifică scutirile și
învoirile copiilor beneficiari
§  introduce în SIIÎR...
§  notează zilnic prezența în primele 90
de minute de la începerea programului
pe formularul afișat la vedere
P prezent
A...
Anexa nr. 1 - FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PREZENȚEI ZILNICE LA GRUPĂ Unitatea'de'învățământ:_______________________________...
Vizite inopinate, prin sondaj
§  scop - aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 cu
normele metodologice și pr...
PĂRINTELE DE
SERVICIU
prin rotație de 5 ori/an
ZIUA PĂRINȚILOR
lunar, activitate cu
toți părinții și copiii
Bune practici ...
Parteneriat local
Activități pentru copiii de 2 - 5 ani, neînscriși la grădiniță
§  recrutare și sesiuni de orientare (martie)
Fiecare copi...
Conducătorul unității de învățământ
și primarul vizitează familiile și
promovează importanța educației:
§  în comunitate,...
În perioada februarie – mai 2016 va avea loc selecția județelor în care
vom investi pentru implementarea programului compl...
Prezentare caravana-diseminare-l-248 2015
Prezentare caravana-diseminare-l-248 2015
Prezentare caravana-diseminare-l-248 2015
Prezentare caravana-diseminare-l-248 2015
Prezentare caravana-diseminare-l-248 2015
of 31

Prezentare caravana-diseminare-l-248 2015

Programul „Fiecare copil in grădiniță”
Published on: Mar 6, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare caravana-diseminare-l-248 2015

 • 1. Legea nr. 248/2015 - program de interes național
 • 2. Parteneri Caravana diseminare Legea nr. 248/2015 - program de interes național
 • 3. De ce avem nevoie de această lege? Strategia Europa 2020 cuprinde două obiective tematice relevante §  Obiectivul 4: Educaţie – reducerea abandonului şcolar la 11.3% §  Obiectivul 5: Sărăcie şi excluziune socială – reducerea cu cel puţin 580.000 de persoane care suferă sau riscă să sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale. Acum, doar unul din trei copii din familii defavorizate beneficiază de educație timpurie. Ministerul Muncii estimează 111.000 de copii eligibili.
 • 4. De unde știm că funcționează?
 • 5. §  toți copiii eligibili de 2-6 ani din comunitate au fost identificați §  toți copiii eligibili de 2/3-6 ani au fost înscriși în program Indicatori de succes
 • 6. Legea 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate Eligibilitate §  vârsta 3-6 ani §  venitul lunar 284 lei/membru de familie Frecvență regulată §  absențe motivate prin învoiri (max 3) și scutiri medicale, cu condiția să nu depășească 50% din zilele de grădiniță §  în caz excepțional, o dată pe an, copiii pot beneficia de TSG și dacă au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale
 • 7. §  propune Consiliului Local modalitatea de identificare a beneficiarilor §  trimite anual, până la 31 dec (pentru anul 2016 până la 10 feb) către Administrația Județeană de Finanțe Publice numărul estimat de beneficiari în vederea repartizării fondurilor pentru TSG §  primește și înregistrează cererile și documentele justificative §  acordă dreptul la stimulent, în termen de maxim 20 de zile (15 zile pentru verificare și maxim 5 zile pentru emiterea dispoziției) §  asigură distribuirea lunară a TSG, până la data de 15 a lunii Norme - responsabilități UAT/ primar
 • 8. Lunar se comandă nr. de tichete sociale pentru grădiniță necesar distribuirii către copiii eligibili care îndeplinesc condițiile de frecvență regulată. TSG se pot achiziționa de la operatorii economici autorizați de MFP (similar tichete de masă). Status – în curs de autorizare Achiziție publică
 • 9. Conducator unitate de învățământ Primar Listă copii eligibili Anexa 2 – Formular centralizare lunară absențe copii Circuit lunar
 • 10. 1.  dovada înscrierii copilului la grădiniță 2.  Anexa 1 - cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea stimulentului educațional, întocmită de reprezentantul familiei –se depune până la data de 20 dec în fiecare an (pentru anul școlar 2015-2016 până la data de 30 apr) 3.  acte doveditoare privind componența familiei și veniturile familiei Norme - acte necesare acordării dreptului la stimulentul educațional
 • 11. Corelare liste copii de 2-6 ani: §  liste primărie registru agricol, VMG, ASF, alte beneficii §  listă medic de familie §  listă copii înscriși la grădiniță §  listă ONG-uri §  recrutare din ușă în ușă Bune practici – estimare nr. copii eligibili
 • 12. §  sprijină părinții în obținerea actelor doveditoare privind venitul §  alocă fonduri pentru îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii §  asigură spațiul necesar înscrierii tuturor copiilor eligibili §  prioritizează educația preșcolară în strategia de dezvoltare §  vizitează familiile copiilor pentru a întări mesajul că educația preșcolară este foarte importantă §  angajează expert local sau consilier personal cu responsabilități în implementare Bune practici - primar
 • 13. §  verifică si prelucrează Anexa 1 – Cerere și declarație pe propria răspundere §  verifică notarea prezenței inopinat, o dată pe lună §  îi propune primarului cazurile excepționale: o dată pe an, copiii pot beneficia de TSG și dacă au lipsit mai mult de 50% din zilele de grădiniță, din motive medicale Norme – asistent social
 • 14. §  participă la recrutarea copiilor din comunitate §  consiliază familiile privind importanța educației preșcolare §  sprijină familiile în întocmirea cererii și a declarației §  ajută părinții să obțină certificate de naștere și alte documente necesare accesării diferitelor servicii dedicate copiilor Bune practici – asistent social
 • 15. gradinita@ovid.ro Tichete sociale pentru grădiniță asigurate de OvidiuRo, la solicitarea în scris a primarilor, pentru copiii: §  fără acte de identitate §  fără reprezentant legal §  alte situații Parteneriat public-privat
 • 16. www.fiecarecopilingradinita.ro
 • 17. §  asigură notarea prezenței, conform procedurii elaborate de MENCȘ, începând cu 15 feb, 2016 §  până pe data de 5 ale lunii următoare, predă primarului, în format electronic și letric, situația absențelor copiilor eligibili §  verifică inopinat, o dată pe lună, dacă prezența este notată corect și la timp Norme - conducător unitate de învățământ
 • 18. §  la finalul lunii, împreună cu educatoarele verifică scutirile și învoirile copiilor beneficiari §  introduce în SIIÎR numărul și tipul absențelor copiilor §  până pe data de 5 ale lunii următoare, predă primarului, în format electronic și letric, situația absențelor copiilor eligibili §  verifică inopinat, o dată pe lună, dacă prezența este notată corect și la timp §  la cerere sau din proprie inițiativă, înaintează sugestii și rapoarte privind rezultatele programului Proceduri - conducător unitate de învățământ
 • 19. §  notează zilnic prezența în primele 90 de minute de la începerea programului pe formularul afișat la vedere P prezent A absent nemotivat absent motivat §  atașează scutirile medicale și învoirile (max 3) la formular Proceduri - educatoare
 • 20. Anexa nr. 1 - FORMULAR DE ÎNREGISTRARE A PREZENȚEI ZILNICE LA GRUPĂ Unitatea'de'învățământ:___________________________________________#An'școlar:#____________#Luna:#_______________##### Nr. învoiri Nr. absențe motivate medical 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Nr. crt. Numele și prenumele persoanei care a realizat verificarea și funcția acesteia Nr. crt. Data Total#copii# prezenți Semnătură Total#copii# prezenți Numele și prenumele persoanei care a realizat verificarea și funcția acesteia Semnătură Data învoire 3 Monitorizarea și verificarea respectării procedurii operaționale pentru notarea prezenței la grădiniță în unitățile de învățământ care se supun prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familiile defavorizate. Semnatură#educatoare Data Grupa: ____________________________ Număr copii înscriși: _______________ Numele și prenumele educatoarei: __________________________ Număr total copii prezenți Nr. crt. Nume și prenume copil ObservațiiObservații Prezența zilnică (cf.structurii anului școlar) Total absențe nemotivate Total absențe motivate Data învoire 1 Data învoire 2
 • 21. Vizite inopinate, prin sondaj §  scop - aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 cu normele metodologice și procedurile operaționale în vigoare §  cine? - inspectorul școlar/metodistul, conducătorul unității de învățământ, asistentul social, alți reprezentanți ai autorităților publice sau ai unor parteneri avizați de MENCȘ §  responsabilități - semnează pe formularul de înregistrare a prezenței, realizează rapoarte privind stadiul aplicării legii și eventual, fac propuneri de îmbunătățire a metodologiei Norme & Proceduri - monitorizare prezență
 • 22. PĂRINTELE DE SERVICIU prin rotație de 5 ori/an ZIUA PĂRINȚILOR lunar, activitate cu toți părinții și copiii Bune practici - educatoare
 • 23. Parteneriat local
 • 24. Activități pentru copiii de 2 - 5 ani, neînscriși la grădiniță §  recrutare și sesiuni de orientare (martie) Fiecare copil vizitează grădinița împreună cu părintele. §  10 sesiuni săptămânale (aprilie – iunie) Copiii explorează resursele educaționale și se familiarizează cu activitățile de bază: activități la alegere, întâlnire în cerc, muzică și mișcare, gustare, comunicare/matematică/științe. §  festivitate Copiii, părinții și profesorii sărbătoresc primele experiențe de învățare într-un context festiv și familiar. Modulul Educațional Șotron
 • 25. Conducătorul unității de învățământ și primarul vizitează familiile și promovează importanța educației: §  în comunitate, în școală/grădiniță §  prin postări pe site, Facebook §  prin articole Campanie de promovare
 • 26. În perioada februarie – mai 2016 va avea loc selecția județelor în care vom investi pentru implementarea programului complet* ,,Fiecare Copil în Grădiniță” în sistem de parteneriat public-privat. Criterii: -  cofinanțare -  % de copii înscriși la grădiniță din nr. total de copii eligibili -  acord de parteneriat (Prefectura, ISJ, Consiliul Județean) -  colaborare anterioară în etapa de pilotare •  îmbrăcăminte și încălțăminte , rechizite, formare echipe locale, formare profesori, modul educațional Șotron Parteneriate strategice cu 10 județe