UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
PREZENTAREA...
The master’s program “Psychopedagogy of the inclusive school” is organized in the fundamental
domain of Social and Politic...
ANEXE
1. PLANUL DE ÎNVĂŢÂMÂNT IN EXTENSO – LB. ROMÂNĂ
PLAN DE INVATAMANT
MASTER: PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE
Anul univ...
senzorial
14. Psihopedagogia integrarii
elevilor cu tulburari de
comportament
2 1 8 EXAMEN
15. Activitate de cercetare pen...
management of organizations
for handicapped persons
TOTAL – hours/credits 6 6 30
4th
Semester
12. Educational integration
...
management of organizations
for handicapped persons
TOTAL – hours/credits 6 6 30
4th
Semester
12. Educational integration
...
of 6

Prezentare master „Psihopedagogia scolii incluzive”

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER PSIHOPEDAGOGIA ŞCOLII INCLUZIVE UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentare master „Psihopedagogia scolii incluzive”

  • 1. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI CATEDRA DE PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ PREZENTAREA PROGRAMULUI DE MASTER PSIHOPEDAGOGIA ŞCOLII INCLUZIVE Programul de studii universitare de masterat „Psihopedagogia Şcolii Incluzive” se organizează în domeniul fundamental Ştiinţe sociale şi politice, domeniul de studii universitare de licenţă Ştiinţele Educaţiei (Psihopedagogie specială). Misiunea fundamentală a programului este de a forma profesori de psihopedagogie specială de sprijin şi itineranţi la cele mai înalte standarde cerute de sistemul de învăţământ special incluziv ce se dezvoltă rapid în prezent în ţara noastră. Funcţiile şi locurile de muncă potenţiale ale absolvenţilor sunt: profesor de psihopedagogie specială; profesor psihopedagog (specializat în activităţi individualizate: terapia tulburărilor de limbaj, educaţie vizuală, demutizare); profesor consilier (în Centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică); profesor documentarist (în Centrele de resurse pentru educaţia incluzivă); manager de caz pentru copilul cu handicap aflat în grija asistentului personal sau maternal sau a adultului cu handicap beneficiar de servicii sociale; psihopedagog si/sau manager de caz in cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Drepturilor Copilului; coordonator de programe de integrare în cadrul organizaţiilor neguvernamentale; formator în domeniul educaţiei incluzive pentru profesori din şcolile generale; consilier şcolar pe problematica copiilor cu CES. Sem. Study Program Course type Language Credits Total Hours per week (course + seminar) Evaluation 1 Metodologii clasice si moderne in educatia speciala si integrata Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Examen 1 Orientari teoretice si practice in educatia integrata Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Examen 1 Evaluarea programelor sociale/ educaţionale Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Examen 2 Educatia pentru drepturile copilului Obligatoriu Romana 5 1 + 1 Colocviu 2 Managementul educaţiei speciale Obligatoriu Romana 5 1 + 1 Colocviu 2 Statistica aplicata in psihopedagogia speciala Obligatoriu Romana 5 2 Colocviu 2 Directii moderne in consilierea si integrarea profesionala a elevilor cu handicap Obligatoriu Romana 5 2 Colocviu 2 Terapii educational recuperative Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Examen 3 Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerinte educationale speciale (CES) Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Examen 3 Metode de cercetare in educatia integrată si designul propunerilor de finantare Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Examen 3 Teoria si practica conducerii organizatiilor pentru persoane cu handicap Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Colocviu 4 Strategii de integrare educationala pentru elevii supradotati Obligatoriu Romana 8 2 + 1 Examen 4 Integrarea educationala si sociala a elevilor cu handicap senzorial Obligatoriu Romana 10 2 + 2 Examen 4 Psihopedagogia integrarii elevilor cu tulburari de comportament Obligatoriu Romana 8 2 + 1 Examen 4 Activitate de cercetare pentru pregatirea dizertatiei Obligatoriu Romana 4 2 Total: 120 1
  • 2. The master’s program “Psychopedagogy of the inclusive school” is organized in the fundamental domain of Social and Political Studies, diploma in Education Science (Special Education/ Psychopedagogy). The fundamental mission of the program is to form special education professors and itinerary professors at the highest standards required by the special inclusive learning system that is rapidly developing in our country. The master’s program graduates can work as special education teachers, specialized in individualized activities like speech therapy, visual education, language acquisition for deaf people, counselor, case managers for children in care of maternal assistants or handicapped parents, case managers in social care and child protection agencies, integration programs coordinator in non-governmental organizations, trainer in inclusive education for teachers, school counselor for children with special educational needs. Sem. Study Program Course type Language Credits Total Hours per week (course + seminar) Evaluation 1 Classical and modern methodologies in special and integrated education Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Exam 1 Theoretical and practical orientations in integrated education Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Exam 1 Evaluation of social/educational programs Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Exam 2 Education for child’s rights Compulsor y Romanian 5 1 + 1 Colloquium 2 Special education management Compulsor y Romanian 5 1 + 1 Colloquium 2 Statistics applied to special psychopedagogy Compulsor y Romanian 5 2 Colloquium 2 Modern directions in professional counseling and integration of handicapped students Compulsor y Romanian 5 2 Colloquium 2 Educational recuperative therapies Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Exam 3 Evaluation techniques for integration of students with special educational needs (SEN) Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Exam 3 Research methods in integrated education and financial proposals design Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Exam 3 Theory and practice of management of organizations for handicapped persons Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Colloquium 4 Educational integration strategies for gifted students Compulsor y Romanian 8 2 + 1 Exam 4 Educational and social integration of students with sensorial handicap Compulsor y Romanian 10 2 + 2 Exam 4 Psychopedagogy of integration of students with behavioral disorders Compulsor y Romanian 8 2 + 1 Exam 4 Research activity for dissertation preparation Compulsor y Romanian 4 2 Total: 120 2
  • 3. ANEXE 1. PLANUL DE ÎNVĂŢÂMÂNT IN EXTENSO – LB. ROMÂNĂ PLAN DE INVATAMANT MASTER: PSIHOPEDAGOGIA SCOLII INCLUZIVE Anul universitar 2008-2009 Nr. Crt. Discipline de studiu C S L Credite Evaluare ANUL I – Semestrul I 1. Metodologii clasice si moderne in educatia speciala si integrata 2 2 10 EXAMEN 2. Orientari teoretice si practice in educatia integrata 2 2 10 EXAMEN 3. Evaluarea programelor sociale/educaţionale 2 2 10 EXAMEN TOTAL – ORE/CREDITE 6 6 30 Semestrul II 4. Educatia pentru drepturile copilului 1 1 5 COLOCVIU 5. Managementul educaţiei speciale 1 1 5 COLOCVIU 6. Statistica aplicata in psihopedagogia speciala - 2 5 COLOCVIU 7. Directii moderne in consilierea si integrarea profesionala a elevilor cu handicap 2 5 COLOCVIU 8. Terapii educational recuperative 2 2 10 EXAMEN TOTAL –ORE/CREDITE 6 4 2 30 ANUL II - Semestrul III 9. Tehnici de evaluare pentru integrarea elevilor cu cerinte educationale speciale (CES) 2 2 10 EXAMEN 10. Metode de cercetare in educatia integrată si designul propunerilor de finantare 2 2 10 EXAMEN 11. Teoria si practica conducerii organizatiilor pentru persoane cu handicap 2 2 10 COLOCVIU TOTAL – ORE/CREDITE 6 6 30 Semestrul IV 12. Strategii de integrare educationala pentru elevii supradotati 2 1 8 EXAMEN 13. Integrarea educationala si sociala a elevilor cu handicap 2 2 10 EXAMEN 3
  • 4. senzorial 14. Psihopedagogia integrarii elevilor cu tulburari de comportament 2 1 8 EXAMEN 15. Activitate de cercetare pentru pregatirea dizertatiei 2 4 TOTAL – ORE/CREDITE 6 4 2 30 Dizertatie – 10 credite; Numar minim de credite la absolvire – 120 2. PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT IN EXTENSO – LB. ENGLEZĂ CURRICULUM MASTER: PSYCHOPEDAGOGY OF THE INCLUSIVE SCHOOL Year 2008-2009 Nr. Crt. Disciplines C S L Credits Evaluation 1st Year – 1st Semester 1. Classical and modern methodologies in special and integrated education 2 2 10 EXAM 2. Theoretical and practical orientations in integrated education 2 2 10 EXAM 3. Evaluation of social/educational programs 2 2 10 EXAM TOTAL – hours/credits 6 6 30 2nd Semester 4. Education for child’s rights 1 1 5 COLLOQUIUM 5. Special education management 1 1 5 COLLOQUIUM 6. Statistics applied to special psychopedagogy 2 5 COLLOQUIUM 7. Modern directions in professional counseling and integration of handicapped students 2 5 COLLOQUIUM 8. Educational recuperative therapies 2 2 10 EXAM TOTAL –hours/credits 6 4 2 30 2nd Year – 3rd Semester 9. Evaluation techniques for integration of students with special educational needs (SEN) 2 2 10 EXAMEN 10. Research methods in integrated education and financial proposals design 2 2 10 EXAM 11. Theory and practice of 2 2 10 COLLOQUIUM 4
  • 5. management of organizations for handicapped persons TOTAL – hours/credits 6 6 30 4th Semester 12. Educational integration strategies for gifted students 2 1 8 EXAM 13. Educational and social integration of students with sensorial handicap 2 2 10 EXAM 14. Psychopedagogy of integration of students with behavioral disorders 2 1 8 EXAM 15. Research activity for dissertation preparation 2 4 TOTAL – hours/credits 6 4 2 30 Dissertation – 10 credits; Minimum number of credits at graduation - 120 5
  • 6. management of organizations for handicapped persons TOTAL – hours/credits 6 6 30 4th Semester 12. Educational integration strategies for gifted students 2 1 8 EXAM 13. Educational and social integration of students with sensorial handicap 2 2 10 EXAM 14. Psychopedagogy of integration of students with behavioral disorders 2 1 8 EXAM 15. Research activity for dissertation preparation 2 4 TOTAL – hours/credits 6 4 2 30 Dissertation – 10 credits; Minimum number of credits at graduation - 120 5