A BANKRENDSZER
Cseh Viktória hallgató, FIXEFB
Prezentáció készítési gyakorlat
Gazdaság és Társadalomtudományi kar
Pénzügy ...
Tartalomjegyzék
 Meghatározás
 Típusok
 Jegybank
Bankrendszer alatt egy ország bankjainak és annak
tevékenységét értjük, melynek irányítója és
központi szereplője a Jegyba...
A Bankrendszernek két típusa van:
1. Egyszintű
2. Kétszintű
Különbség, hogy amíg az egyszintű
bankrendszerben a központi bank
közvetlen kapcsolatban áll a
gazdálkodó szervezetekkel, ...
Egyszintű Bankrendszer
KÖZPONTI
BANK
VÁLLALATOK
LAKOSSÁG
ÖNKORMÁNYZATOK
Kétszintű Bankrendszer
KÖZPONTI
BANK
HÁZTARTÁS-
OK
ÖNKOR-
MÁNYZATOK
VÁLLALA-
TOK
VÁLLALA-
TOK
HÁZTARTÁS-
OK
ÖNKOR-
MÁNYZAT...
Jegybank
Míg a kereskedelmi bank profitorientált intézmény, addig a
Jegybankot más működés vezérli.
 Pénzkibocsátás
 Hit...
KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ
FIGYELMÜKET
of 9

Prezentáció készítési gyakorlat 1. feladat

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentáció készítési gyakorlat 1. feladat

  • 1. A BANKRENDSZER Cseh Viktória hallgató, FIXEFB Prezentáció készítési gyakorlat Gazdaság és Társadalomtudományi kar Pénzügy és Számviteli szak II. évfolyam
  • 2. Tartalomjegyzék  Meghatározás  Típusok  Jegybank
  • 3. Bankrendszer alatt egy ország bankjainak és annak tevékenységét értjük, melynek irányítója és központi szereplője a Jegybank. Különböző okokból a bankrendszer felépítése, országonként eltérhet.
  • 4. A Bankrendszernek két típusa van: 1. Egyszintű 2. Kétszintű
  • 5. Különbség, hogy amíg az egyszintű bankrendszerben a központi bank közvetlen kapcsolatban áll a gazdálkodó szervezetekkel, addig a kétszintű bankrendszerben a központi bank csak a bankrendszer második szintjén álló kereskedelmi bankokkal van közvetlen kapcsolatban.
  • 6. Egyszintű Bankrendszer KÖZPONTI BANK VÁLLALATOK LAKOSSÁG ÖNKORMÁNYZATOK
  • 7. Kétszintű Bankrendszer KÖZPONTI BANK HÁZTARTÁS- OK ÖNKOR- MÁNYZATOK VÁLLALA- TOK VÁLLALA- TOK HÁZTARTÁS- OK ÖNKOR- MÁNYZATOK
  • 8. Jegybank Míg a kereskedelmi bank profitorientált intézmény, addig a Jegybankot más működés vezérli.  Pénzkibocsátás  Hitelintézetek számláinak vezetése  A gazdaságba kiáramló pénzmennyiségek szabályozása  Magyar Államkincstár számláinak vezetése  Árfolyam politikai döntések meghatározása  Arany és devizatartalékok gyűjtése  Devizahatósági feladatok ellátása Jegybank minden országban található, akár egyszintű, akár kétszintű az ország bankrendszere.
  • 9. KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET