POLYNOMIEN
VÄHENNYSLASKU
Poista sulkeet
Vaihda etumerkit tarvittaessa
Yhdistä samanmuotoiset termit
Kertausta: Sulkeiden
poistaminen

MMM- Miinusmerkki Muuttaa Merkit
Esim.
-(x+3) = -x – 3
-(2x- 5) = -2x + 5
mutta
+(-...
Polynomien vähennyslasku
1.
2.
3.
Merkitse vähennettävä polynomi
sulkeisiin
Poista sulkeet ja vaihda etumerkit
tarvittae...
KIRJOITA VIHKOOSI:
Poista sulkeet
 Vaihda etumerkit tarvittaessa
 Yhdistä samanmuotoiset
termit

ESIMERKKI: Sievennä
2...
of 4

Polynomien vähennyslasku

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polynomien vähennyslasku

  • 1. POLYNOMIEN VÄHENNYSLASKU Poista sulkeet Vaihda etumerkit tarvittaessa Yhdistä samanmuotoiset termit
  • 2. Kertausta: Sulkeiden poistaminen  MMM- Miinusmerkki Muuttaa Merkit Esim. -(x+3) = -x – 3 -(2x- 5) = -2x + 5 mutta +(-3x+4) = -3x+4
  • 3. Polynomien vähennyslasku 1. 2. 3. Merkitse vähennettävä polynomi sulkeisiin Poista sulkeet ja vaihda etumerkit tarvittaessa HUOM! Sulkeissa olevien termien etumerkit vaihtuvat vain, jos sulkeiden edessä on miinusmerkki Sievennä
  • 4. KIRJOITA VIHKOOSI: Poista sulkeet  Vaihda etumerkit tarvittaessa  Yhdistä samanmuotoiset termit  ESIMERKKI: Sievennä 2x + 3 – (5x – 6) = 2x + 3 – 5x + 6 = 2x – 5x + 3 + 6 = -3x + 9