prevenirea si controlul  poluarii apelor si acquis-ul comunitar de mediu.<br />
CUPRINS:<br />Poluarea- caracteregenerale<br />Agentiipoluantisiefecteleacestora<br />Cadrulegislativ<br />Directiva 96 / ...
Poluarea-carcteregenerale<br />Poluareaestefenomenul de patrundere a unorfactori de naturafizica, chimicasaubiologicaintr-...
Agentiipoluantisiefecteleacestora<br />Agentipoluanti:<br />Metalegrele<br />Sarurianorganice<br />Hidrocarburiaromaticepo...
Cadrulegislativ<br />Odata cu aderarea la UE, Romania a preluat in mare parte acquis-ulcomunitar (regulamente, decizii, di...
DIRECTIVA 96 / 82 EEC PRIVIND CONTROLUL RISCULUI ACCIDENTELOR MAJORE IMPLICAND SUBSTANTE PERICULOASE<br />Directivaurmares...
Statuareauneipolitici de sigurantapentruindustrie<br />responsabilitatea de prevenire a accidentelorrevinemamagementului d...
Principii cu privire la prevenireaaccidentelor in care au ca implicaresubstantelepericuloase<br />obiectuvulprimar al prog...
Principii cu privire la prevenireaaccidentelor in care au ca implicaresubstantelepericuloase<br />Acestlucru se refera in ...
Managementulintegrat al calitatiiapei-Legislatie U.E.<br />Directiva ape uzateorasenesti (91/27/EEC)<br />Directiva IPPC (...
DirectivaSeveso (82/501/EEC)<br />Directiva SEVESO II estetranspusa in legislatiaromaneascaprin HG 804 / 2007 privind cont...
Regulemente U.E., legate de chimicaleprioritare<br />EEC/793/93<br />EC/1488/94<br />EC/1179/94<br />EC/2268/95<br />EC/14...
Institutiieuropene cu atributii in domeniulprotectieimediului<br />Comisia Europeană - Direcţia Generală Mediu<br />Protej...
Institutiieuropene cu atributii in domeniulprotectieimediului<br />Consiliul de Mediu al UniuniiEuropene<br />
Institutiieuropene cu atributii in domeniulprotectieimediului<br />Parlamentul European - Comitetul pentru Mediu, Sănătate...
CONCLUZII<br />Prevenireasicontolulpoluarii, impun o abordareholista la nivel de mediuinconjurator, mai ales in ceeacepriv...
VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!<br />
of 18

poluarea si acquiul de mediu

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      Education      Sports      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - poluarea si acquiul de mediu

 • 1. prevenirea si controlul  poluarii apelor si acquis-ul comunitar de mediu.<br />
 • 2. CUPRINS:<br />Poluarea- caracteregenerale<br />Agentiipoluantisiefecteleacestora<br />Cadrulegislativ<br />Directiva 96 / 82 EEC privindcontrolulrisculuiaccidentelormajoreimplicandsubstantepericuloase<br />Statuareauneipolitici de sigurantapentruindustrie<br />Principii cu privire la prevenireaaccidentelor in care au ca implicaresubstantelepericuloase<br />Managementulintegrat al calitatiiapei-Legislatie U.E.<br />DirectivaSeveso (82/501/EEC)<br />Regulemente U.E., legate de chimicaleprioritare<br />Institutiieuropene cu atributii in domeniulprotectieimediului<br />
 • 3. Poluarea-carcteregenerale<br />Poluareaestefenomenul de patrundere a unorfactori de naturafizica, chimicasaubiologicaintr-un mediuanume, perturbandechilibrul natural al acestuia.<br />
 • 4. Agentiipoluantisiefecteleacestora<br />Agentipoluanti:<br />Metalegrele<br />Sarurianorganice<br />Hidrocarburiaromaticepolinucleare<br />Amine poliaromatice<br />N-nitrozoderivati<br />Radicaliliberi<br />Efectelepoluantilor:<br />Cancerigene<br />Mutagene<br />Teratogene<br />
 • 5. Cadrulegislativ<br />Odata cu aderarea la UE, Romania a preluat in mare parte acquis-ulcomunitar (regulamente, decizii, directive) ex.:<br />Directiva Cadru privind Apa a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004.<br />Acestă directivă oferă Comisiei Europene, statelor membre şi candidate posibilitatea de a coopera în cadrul unui nou parteneriat, bazat pe participarea tuturor părţilor interesate, pentru protecţia apelor interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane, prin prevenirea poluării la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare. <br />
 • 6. DIRECTIVA 96 / 82 EEC PRIVIND CONTROLUL RISCULUI ACCIDENTELOR MAJORE IMPLICAND SUBSTANTE PERICULOASE<br />Directivaurmaresteprevenireaaccidentelormajoreceimplicasubstantechimicepericuloasesilimitareaconsecinteloracestorapentruom/mediulinconjurator<br />
 • 7.
 • 8. Statuareauneipolitici de sigurantapentruindustrie<br />responsabilitatea de prevenire a accidentelorrevinemamagementului de instalatiicusubstantepericuloase; politica de “sigurantachimica”;<br />responsabilitateapentrumanagementulzilnic de sigurantatrebuiedefinit la nivel de instalatieindividuala; <br />producatorii de substantepericuloase au responsabilitatea de a promova un management de siguranta al substantelorpetotciclul de viata (inclusivmanipulareaacestora de catreutilizatori).<br />
 • 9. Principii cu privire la prevenireaaccidentelor in care au ca implicaresubstantelepericuloase<br />obiectuvulprimar al programelor de siguranta la instalatiilepericuloaseesteprevenireaaccidentelor cu afectareasanatatiiumane, a mediuluisau a proprietatii (Bunurimateriale);<br />prevenireaaccidentelor se raporteaza la toatepartileinteresate – autoritatipublice, industrie, personalangajat si comunitateaumana;<br />autoritatilepublicetrebuie sa eleboreze un set de obiectivegenerale de siguranta, <br />
 • 10. Principii cu privire la prevenireaaccidentelor in care au ca implicaresubstantelepericuloase<br />Acestlucru se refera in esenta la stabilireasistemelor de:<br />identificaresinotificare a instalatiilor<br />monitorizareainstalatiilor;<br />Investigareaaccidentelor<br />sigutantatehnicatrebuiesaconstituie o parte integrata a activitatii de productie, adica,incidente “zero”;<br />producatorii de substantepericuloase au responsabilitatea de promovare a unuimamangement de sigurantafata de substante, peintregciclul de viata al acestora<br />
 • 11. Managementulintegrat al calitatiiapei-Legislatie U.E.<br />Directiva ape uzateorasenesti (91/27/EEC)<br />Directiva IPPC (96/61/EEC)<br />Directivasubstantepericuloase (76/464/EEC)<br />Directive nitriti (91/676/EEC)<br />Directivahabitatelor (92/43/EEC)<br />Directivapasarilor (74/409/EEC)<br />Directivanamolului (86/278/EEC) <br />
 • 12. DirectivaSeveso (82/501/EEC)<br />Directiva SEVESO II estetranspusa in legislatiaromaneascaprin HG 804 / 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase<br />
 • 13. Regulemente U.E., legate de chimicaleprioritare<br />EEC/793/93<br />EC/1488/94<br />EC/1179/94<br />EC/2268/95<br />EC/142/97<br />EEC/2455/92<br />EC/3093/94<br />Substanteexistente<br />Principii de Evaluare a Riscului<br />Listasubstantelorprioritare<br />A doualista a substantelorprioritare<br />A treialista a substantelorprioritare<br />Importulsiexportul de substantechimicepericuloase<br />Substantelecediminueazastratul de azot<br />
 • 14. Institutiieuropene cu atributii in domeniulprotectieimediului<br />Comisia Europeană - Direcţia Generală Mediu<br />Protejarea,conservareasiimbunatatireamediuluipentrugeneratiileviitoare<br />priorităţi: schimbările climatice, natură şi biodiversitate, mediu, sănătate şi calitatea vieţii, resursele naturale şi deşeurile. <br />
 • 15. Institutiieuropene cu atributii in domeniulprotectieimediului<br />Consiliul de Mediu al UniuniiEuropene<br />
 • 16. Institutiieuropene cu atributii in domeniulprotectieimediului<br />Parlamentul European - Comitetul pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţa Alimentaţiei<br />Comitetul este responsabil cu politica de mediu şi măsurile pentru protecţia mediului, în special vizând: poluarea aerului, a solului şi a apei, managementul şi reciclarea deşeurilor, substanţele şi preparatele, nivelul de zgomot, schimbările climatice şi protecţia biodiversităţii, <br />dezvoltarea durabilă, <br />măsurile regionale şi internaţionale şi acordurile privind protecţia mediului, <br />refacerea mediului afectat, <br />protecţia civilă, <br />Agenţia Europeană de Mediu. <br />
 • 17. CONCLUZII<br />Prevenireasicontolulpoluarii, impun o abordareholista la nivel de mediuinconjurator, mai ales in ceeaceprivescchimicalelepericuloase (cele 3 T-uri: transport, transfer, transformare).<br />
 • 18. VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!<br />

Related Documents