3-3-3-3
Koncept
#1
CO JE KONCEPT
myšlenka
zážitek
filozofie
vize
odhmotnění
smysl
rozumový obraz
maják
conceptual design
jak to udelate?
z čeho to bude?
kolik to bude stat?
co jsou to za okna?
co je to za matroš?
-modelovaním
-normami
-tech. provedením
-(financemi)
VIZE
BEZ OMEZOVÁNÍ
VIZE BEZ AKCE JE
SNĚNÍM, AKCE BEZ VIZE
JE NOČNÍ MŮROU.
#2
JAK SE K NĚMU DOSTAT?
stará zkušenost
rácio
představivost
buch buch
MAKAČKA !
cit
cit
skúsenosť
limity
rácio fantázia
práca
analýzakoncept
2011
2004
2005
2007
2008
TÉMA
DIGITÁLNÍ
ARCHITEKTURA
75
Potenciál! Pod názvom EcoField sa otvára
komplexná vízia ekologickej továrne na
výrobu kysl...
video
-KATMAKATMAKATMA-
UČME SE OD
MISTRŮ
alsop
oma
Z:
NEUČME SE Z KONCEPTŮ
JINÝCH
ONE MORE
THING..
VIDEO
KONCEPČNĚ
DĚKUJEME!
ÚKOL
1. 2.
3. 4.
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
seminar koncept prezentace
of 69

seminar koncept prezentace

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - seminar koncept prezentace

 • 1. 3-3-3-3 Koncept
 • 2. #1 CO JE KONCEPT
 • 3. myšlenka zážitek filozofie vize odhmotnění smysl rozumový obraz
 • 4. maják
 • 5. conceptual design
 • 6. jak to udelate? z čeho to bude? kolik to bude stat? co jsou to za okna? co je to za matroš?
 • 7. -modelovaním -normami -tech. provedením -(financemi)
 • 8. VIZE BEZ OMEZOVÁNÍ
 • 9. VIZE BEZ AKCE JE SNĚNÍM, AKCE BEZ VIZE JE NOČNÍ MŮROU.
 • 10. #2 JAK SE K NĚMU DOSTAT?
 • 11. stará zkušenost
 • 12. rácio
 • 13. představivost
 • 14. buch buch
 • 15. MAKAČKA !
 • 16. cit
 • 17. cit skúsenosť limity rácio fantázia práca
 • 18. analýzakoncept
 • 19. 2011
 • 20. 2004
 • 21. 2005
 • 22. 2007
 • 23. 2008
 • 24. TÉMA DIGITÁLNÍ ARCHITEKTURA 75 Potenciál! Pod názvom EcoField sa otvára komplexná vízia ekologickej továrne na výrobu kyslíka. Projekt začal vznikať pred rokom na delte Nuselského mosta v Prahe. Koncept vykresľuje nárazové územie, ktoré má pohlcovať emisie (CO2 , Hluk). Hmotová idea je postavená na inšpirácii pšeničným poľom. Územie sa neprestajne pretvára – morfuje – pod vplyvom vetra. Pole štetín okrem iného dotvára prostredie s estetickým potenciálom prechodového prostredia. Technológia výroby kyslíka sa opiera o výskum kontrolovaného rastu baktérií – rod Chemostats. (AA school) Ako odpadovú látku produkujú kyslík. Modelovanie? Procedurálne! Procedurálne navrhovanie je mimoriadne silný nástroj. S týmto pojmom je spojená kreatívnosť, efektívnosť, nedeštruktívnosť krokov, schopnosť prehľadne premyšľať o veciach a poňať daleko rozsiahlejšie a zložitejšie zadania. Postupne riešiť problémy a tešiť sa z výsledku. Ako tvorcovia, nikdy neobsiahneme mozgom všetky dotýkajúce sa faktory zadania (Inputs).Tie sa postupne vkladajú do procesu a tým je zaistená ich pôsobnosť na design. Dnes ale nie je dôležitý software , ale vklad. Byť dobrým programátorom nestačí. Dôležitá je estetika a nápady autora. Architekt preto vždy bude mať veľkú úlohu v tomto procese. Genéza konštrukcie Celá vývojová rada alternatív /genéza/ stojí na reálnom základe v súčasnosti poznaných a preskúmanych technológiách.Pre každé nové hľadanie štruktúry, tvaru, materiálu som vytvoril nový procedurálny strom v ktorom boli zahrnuté ovplyvňujúce faktory (Inputs). Záver? Digitálny rast, formfinding a pruznejsie testovanie virtuálneho modelu s digitálne-reálne-fyzickými vlastnosťami materialov, v rôznych dynamických prostrediach a aplikáciách (Ecotech Processing), poskytuje priestor na omyly a pokusy) opracovanie hmoty. Takáto architektúra sa vo výsledku môže roboticky postaviť v reálnom prostredí. Celou genézou som prechádzal a poznával nové možnosti ako materiálov tak aj štruktúr, silu a kreativitu dynamických systémov a možností inšpirácií, či už z technológií, makrosveta, ľudského tela alebo v neposlednom rade z prírody. Mám pocit že svet okolo nás je neobmedzeným zdrojom inšpirácií v tomto hľadaní by som rád naďalej pokračoval. Najväčšmi musím zdôrazniť v tomto hľadaní prírodu. Pre mňa nevyčerpateľného zdroja inšpirácií a odpovedí. Práve preto je to začiatok! (viac informácii na webe) EKO FIELD [{F] : THE BRISTLE KONŠTRUKČNÁ VÍZIA PRAHA – NUSELSKÝ MOST – KYSLÍKOVÁ TOVÁREŇ – ELEMENT DALIBOR DZURILLA / ATELIÉR FLO(W) / 2008–2010 01 Výrez zo situácie EcoFieldu 02 Pohľad z mosta 04 Štetina 02.Festo 05 Štetina 04.The Particles 06 Chemostaty – vizualizácia zachytávania emisií – plnenie banky 07 Phyllotacxis morfogenéza 08 Ukážka procedurálneho stromu – viazanie uzlou pre generovanie zapletania / input1 /Štetina 06.The Woven2 09 Vnorená štruktúra Štetiny: The Woven 10 Štetina: the Woven 2 03 Štetina 03. Metaballs / programovateľná hmota / v súčasnosti Claitronika. Stavebná jednotka - metaballs (Kernel function: Heart model) - generovaný zmrznutý tok média (viac na webe) ECO FIELD & THE BRISTLE GENESIS ATELIER FLO(W), FA ČVUT 2008 - 2010 AUTOR Bc. Dalibor Dzurilla SPOLUPRÁCA Ing. arch. Miloš Florián, Phd., Ing. arch. Lukáš Kurilla, Ing. arch. Pavel Hladík, PhD., Jan Kurimský, Radhika Nagpal-claytronic MgA. Tomáš Medek /rapid prototyping, FVU VUT/ WEB www.studioflorian.com, www.ddz.sk KONTAKT dalibor.dzurilla@gmail.com /INPUT1// FORMÁLNY MATEMATICKY VYJADRENÝ ALGORITMUS PLETENIA `x`=(`s`-`Rp`)*(cos(`d`)*cos(`k`*`t`*2*PI) + sin(`d`)*- sin(`k`*`t`*2*PI))*cos(`t`*2*PI)+ (`s`-`Rp`)*(cos(`d`)*- sin(`k`*`t`*2*PI)- sin(`d`)*cos(`k`*`t`*2*PI))*sin(`t`*2*PI)+ `Rp`*cos(`t`*2*PI) `y`=(`s`-`Rp`)*(cos(`d`)*cos(`k`*`t`*2*PI)+ sin(`d`)*- sin(`k`*`t`*2*PI))*sin(`t`*2*PI)- (`s`-`Rp`)*(cos(`d`)*- sin(`k`*`t`*2*PI)- sin(`d`)*cos(`k`*`t`*2*PI))*cos(`t`*2*PI)+ `Rp`*sin(`t`*2*PI) `z`=(`s`-`Rp`)*sin(`b`)*(cos(`d`)* sin(`k`*`t`*2*PI)-sin(`d`)*- cos(`k`*`t`*2*PI))+`t`*360* (PI/180)*`Rp`*(cos(`b`)/sin(`b`)) /INPUT2// LSYSTEM RULES: definované v jazyku Python: Premise A(b)C(s) Rule1 A(i):i>0=/(137.5)[&(90)f(r+h+i*j)B(d+(rand(i)-0.5)* l,e+(rand(i)-0.5)*f)]A(i-1) Rule2 C(i):i>0=a(“Cd”,0,1,0)a(“root”,1)F(r*2,r)J(r)C(i-1) Rule3 B(i,w):i>0=a(“Cd”,1,0,0)TF(w,w/2)J(w/2)B(i-1,w) ŠTETINA 02. „FESTO BRISTLE” Štetina je zostavená z pneumatických a iných prvkov firmy Festo. (festo.com) ŠTETINA 03 „METABALLS BRISTLE“ Konštrukčné riešenie , pre ktorú bolo prvotným impulzom programovateľná hmota. Úzko súvisí aj s pojmom „Kleitronika” (Claytronics). Pre hľadanie tvaru z tejto hmoty som využil „Metaballs“ (typ:Kernel function: Heart model). Ide o guľovú geometriu so silovými pásmami ktoré sa buď priťahujú alebo odpudzujú. Inšpiráciou tvarovania je dej odovzdávania energií v našom tele prostredníctvom média – krviniek. Ich dynamika prúdenia v žilách človeka a ich spôsob pripájania sa jednej na druhú. Je to jeden z mnohých úkazov v našom svete zlievania sa dvoch telies do jedného(morphing). ŠTETINA 04.„THE PARTICLES” BIOKOMPOZITY + BAKTERIE Alternatíva “partiklovej štetiny” vznikala na princípe digitálneho rastu(digital growth). Z fraktálneho podorysu, prúdia častice, ktoré majú prednastavené vlastnosti, ako živiny v rastlinke. Prúdia smerom hore, pri priblížení k sebe sa spájajú a naberajú vačšiu energiu. Prúdia po jemne rotujúcej trajektórii, ako je zatočené aj telo každej rastlinky, kôli statike (Fibonacci). Častice medzi sebou horizontálne vyplietajú sieť, ktorá je navrhovaná ako hybridný biokompozit. V bodoch, v ktorých sa nachádzajú častice po ukončení digitálneho rastu, sa generujú procesom guľové elementy – banky, s vnútornou priestorovou štruktúrou pre možnosť kultivovania baktérií- Chemostatov. ŠTETINA 05.”THE WOVEN 1,2” - SMA Vznik tetjto štetinky je spojením viacerých faktov overených matematikou alebo poznatkov z prírody. V prvom rade je tu patrný algoritmus zaplietania, ktorý je čisto a presne matematicky popísaný. Druhým vstupom (input2) do riešenia je fylotaxis (phyllotaxis, Fibonacci,D.A.Thompson) postupnosť s presným radením bodov/uzlov/kĺbov v rastline a rotáciou prvkov. Nakoniec bola založená aj pôdorysná forma na princípe tohto L-systému. Tretím vstupom do riešneia je geometria a správanie sa palmoveho kmeňa pri ohybe. Štvrtým vstupom je prierez rastliny (Geranium). Materiálovo ide opať o polymér s tvarovou pamäťou (Shape memory alloys/ SMA)-piaty vstup. Spojením týchto hlavných poznatkov/vstupov, vznikla finálna štruktúra. Celková konštrukcia musí byť čo najľahšia, čo je dosiahnuté dutosťou prvkov. Pružná, čo je dosiahnuté rotáciou prvkov (ako pružina). A povrch musí byť čo najčlenitejší aby každá Štetinka mala čo najvačšiu povrchovú plochu a mohla prijímať emisie čo najväčším povrchom. V tomto prípade sú baktérie umiesňované v niektorých dutinách štetiny. Pomocou jazyka python su tieto deje popísané a navzájom formujú finálnu štetinku. TÉMA DIGITÁLNÍ ARCHITEKTURA 76 04
 • 25. video
 • 26. -KATMAKATMAKATMA-
 • 27. UČME SE OD MISTRŮ
 • 28. alsop
 • 29. oma
 • 30. Z: NEUČME SE Z KONCEPTŮ JINÝCH
 • 31. ONE MORE THING..
 • 32. VIDEO
 • 33. KONCEPČNĚ DĚKUJEME!
 • 34. ÚKOL
 • 35. 1. 2. 3. 4.