მიზანი
შეისწავლოს და გამოიკვლიოს ადამიანის და
სამყაროს ურთიერთ კავშირი. ძირითადი
ინტერესის წყარო არის ცენტრალური ნერვული
ს...
ამოცანები
oსამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
oთვითრეალიზება
oსტუდენტების გაერთიანება
oპროპესორ-მასწავლებლებთან ერთად მუშაობა
...
A ჯგუფი
B ჯგუფი
C ჯგუფი
D ჯგუფი
ხელმძღვანელი
თემის კურატორი
რედაქტორი
კოორდინატორი
კონტაქტების მენეჯერი
არქივის მენეჯერი
ტ...
• E-mail: vitalisssrc@gmail.com
• საკონტაქტო პირები:
თორნიკე ჭაღალიძე - 555 39 66 63
საიდ აჯიანცი - 598 60 58 94
საკონტაქტ...
ილუზიათა სამყაროში
2014.04.15 Prezentacia wevrobis kandidatebistvis
2014.04.15 Prezentacia wevrobis kandidatebistvis
2014.04.15 Prezentacia wevrobis kandidatebistvis
2014.04.15 Prezentacia wevrobis kandidatebistvis
of 9

2014.04.15 Prezentacia wevrobis kandidatebistvis

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Automotive      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - 2014.04.15 Prezentacia wevrobis kandidatebistvis

  • 1. მიზანი შეისწავლოს და გამოიკვლიოს ადამიანის და სამყაროს ურთიერთ კავშირი. ძირითადი ინტერესის წყარო არის ცენტრალური ნერვული სისტემა და ფსიქიკა.
  • 2. ამოცანები oსამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა oთვითრეალიზება oსტუდენტების გაერთიანება oპროპესორ-მასწავლებლებთან ერთად მუშაობა oაქტივობების დაგეგმვა oღონისძიებებში ჩართულობა oთანამშრომლობა
  • 3. A ჯგუფი B ჯგუფი C ჯგუფი D ჯგუფი ხელმძღვანელი თემის კურატორი რედაქტორი კოორდინატორი კონტაქტების მენეჯერი არქივის მენეჯერი ტექნიკური მენეჯერი
  • 4. • E-mail: vitalisssrc@gmail.com • საკონტაქტო პირები: თორნიკე ჭაღალიძე - 555 39 66 63 საიდ აჯიანცი - 598 60 58 94 საკონტაქტო ინფორმაცია
  • 5. ილუზიათა სამყაროში