Focus op duurzame bibliothekenen archievenWorkshop 3: Ondersteuning voor duurzameorganisatiesVVABD- Antwerpen- 20/09/2012
Ondersteuning voor duurzame organisaties Programma: •Functie duurzaamheidsambtenaar •2 cases:  Milieuvriendelijk papie...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesFunctie duurzaamheidsambtenaar • Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met Vlaams ...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesFunctie duurzaamheidsambtenaar • Voorbeeldfunctie  Duurzame aankopen ...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Eind 2008:bestek: levering...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Eind 2008:bestek:levering ...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Eind 2008: bestek:levering...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Reactie archivaris (02/200...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Mijn reactie – na opzoekwe...
Ondersteuning voor duurzame organisaties Case 2: nieuwe stadsbibliotheek in PredikherenkloosterWestgevel huidgetoestand ...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 2: nieuwe stadsbibliotheek in Predikherenklooster • Bibliotheek in Predikhere...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 2: nieuwe stadsbibliotheek in Predikherenklooster • Bibliotheek in Predikhere...
Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 2: nieuwe stadsbibliotheek in Predikherenklooster • Bibliotheek in Predikhere...
Vragen?
of 14

Natascha Diercx m004

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Natascha Diercx m004

 • 1. Focus op duurzame bibliothekenen archievenWorkshop 3: Ondersteuning voor duurzameorganisatiesVVABD- Antwerpen- 20/09/2012
 • 2. Ondersteuning voor duurzame organisaties Programma: •Functie duurzaamheidsambtenaar •2 cases:  Milieuvriendelijk papier & reactie archivaris  Nieuwe stadsbibliotheek in Predikherenklooster
 • 3. Ondersteuning voor duurzame organisatiesFunctie duurzaamheidsambtenaar • Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met Vlaams gewest • Thema’s: instrumentarium, natuur, afval, energie, bodem, duurzame ontwikkeling, milieuverantwoord productgebruik, hinder, mobiliteit, water • Actieve en passieve sensibilisatie:  Burgers  Scholen en verenigingen  Stadspersoneel
 • 4. Ondersteuning voor duurzame organisatiesFunctie duurzaamheidsambtenaar • Voorbeeldfunctie  Duurzame aankopen • Gebruik van FSC- PEFC hout • Milieuvriendelijk papier • Aankoop voertuigen, meubilair,..  Dossiers adviseren • Stadsontwikkelingsprojecten • Openbare verlichting  Gedrag • Promoten drinkwater • Dubbelzijdig afdrukken, scannen • Lichten en computer uit • Ideale situatie: integratie duurzaamheid
 • 5. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Eind 2008:bestek: levering papier (3 jaar)  5.000.000 blad A4  Technische specificaties • A4 80 gram/m2 • … • Gerecycleerd wit (min. 98%), stevig papier geschikt voor kopieertoestel, laserprinter, (kleuren) inktjetprinter en kleurencopier
 • 6. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Eind 2008:bestek:levering papier (3 jaar)  Moet minstens voldoen aan volgende milieucriteria: • Materiaal: 100% gerecycleerde vezels en 100% postconsumptievezel • Bleking: ongebleekt of chloorvrij gebleekt, TCF • Niet ontinkt of met zeep ontinkt • Voldoen aan Blauwe Engellabel en Nordic Swanlabel of voldoen aan de milieunormen in deze labels geëist. • Verpakking: stofvrij en vast verpakt per 2.500
 • 7. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Eind 2008: bestek:levering papier (3 jaar)  Gunningscriteria: • Kwaliteit (45 punten) • Inschrijvingsbedrag (40 punten) • Milieuvriendelijkheid van fabricage, verpakking en distributie bovenop de gevraagde milieulabels (10 punten) • Suggesties van de inschrijvers (5 punten)  Gunning (02/2009) • 5 offertes • Gunning: Steinbeiss Pure White • Blaue Engel en Nordic Swan label
 • 8. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Reactie archivaris (02/2009)  Omzendbrief algemeen rijksarchivaris (10/1992): • Alle documenten: permanent bewaard: geen gerecycleerd papier • ISO 9706: norm voor permanent te bewaren stukken (levensduur 200 jaar) • Probleem met recyclagepapier: steeds veranderende kwaliteit van grondstoffen • Belangrijke vraag: voldoet papier aan ISO-norm of niet?  Ander bezwaar: esthetisch-gebruiksvriendelijke aard (afdrukken van handschriften, foto’s,..)
 • 9. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 1: milieuvriendelijk papier & reactie archivaris • Mijn reactie – na opzoekwerk  Steinbeiss Pure White voldoet aan Blauwe Engellabel en Blauwe Engellabel voldoet aan LDK-12-80 en aan DIN 6738-92.  verouderingseigenschappen (DIN 6738-92)- groep LDK 12-80  verschillende 100 jaren  Sommige documenten moeten langer bewaard worden: • DIN 6738-92 regelt verouderingsbestendigheid perfect LDK 24-85 best verouderingsbestendig enkele honderden jaren LDK 12-80 houdbaar LDK 6-70 LDK 6-40 slechtst
 • 10. Ondersteuning voor duurzame organisaties Case 2: nieuwe stadsbibliotheek in PredikherenkloosterWestgevel huidgetoestand Binnentuin huidge toestand
 • 11. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 2: nieuwe stadsbibliotheek in Predikherenklooster • Bibliotheek in Predikherenklooster (2018)  Historiek:  17 de eeuw gebouwd  Tussen 1720 en 1735: kapel vervangen door kerk  1796: klooster gesloten  Tehuis voor oude mannen  1809: militair hospitaal  1814: kloosterkerk: krijgsarsenaal  Militaire functie tot 1977  1779: beschermd als monument  Nu: restauratie kloostercomplex en herbestemming naar bibliotheek
 • 12. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 2: nieuwe stadsbibliotheek in Predikherenklooster • Bibliotheek in Predikherenklooster (2018)  1 ste stap: participatietraject inwoners: wat & hoe moet bib eruit zien  2 de stap: Open oproep Vlaams bouwmeester  Duurzaamheid was 1 van de 5 gunningscriteria  Uitgangspunten:  Monumenten: duurzame gebouwen doorheen de jaren • Duurzame monumentenzorg: principes (gebaseerd op duurzaamheidsmeter van Gent) • Geïntegreerd projectproces, inrichting en functie, mobiliteit, natuurlijk milieu, water, grondstoffen en afval, energie, gezondheid, leefbaarheid en toegankelijkheid, innovatie en beheer.
 • 13. Ondersteuning voor duurzame organisatiesCase 2: nieuwe stadsbibliotheek in Predikherenklooster • Bibliotheek in Predikherenklooster  Flexibel en omkeerbaar ontwerp  Duurzaam ontwerp:  Restauratiekeuzes zijn gestoeld op compleet verhaal  Invulling van functies: goed doordacht  Film:  Ontwerp:  kerk als multifunctionele ruimte  klooster: collectie bibliotheek: zolderruimte klooster (80%)  klooster: overige 20% collectie bibliotheek: in oude bib klooster  Leslokalen, bibliotheek, café, kerk: kunnen los van elkaar functioneren
 • 14. Vragen?

Related Documents