Upravljanje  ličnim  identitetom,   imidžom  i  reputacijom  na   društ...
Metodologija Istraživanje   je   sprovedeno   nad   korisnicima   srpske   ...
Ciljevi  istraživanja   Glavni  cilj  istraživanja  bio   je  da  se  utvrde  navike  ...
Limitacije Uzorak  nije  bio  u  potpunosti  slučajan. Broj   ispi...
Struktura Istraživanje  sadrži  4  celine: I  deo:  Upravljanje	...
Demografske   karakteristike 51.9% ...
Demografske   karakteristike ...
Demografske   karakteristike ...
I  deo: Upravljanje  ličnim  identitetom,   imidžom  i  reputac...
1.9% 7.8% Da  li ...
0 25 50 75 IT/In...
II  deo: Dostupnost  ličnih  informacijaMonday, August 29, 2011
Ispitanici  koji  su  potvrdno  odgovorili  na  pitanje  o  dostupnosti  određenih   ...
44.4 Procenat  ispitanika  koji  su   ...
50 41 ...
Procenat  ispitanika  koji  su  promenili  podešavanja  privatnosti  na  sajtovima   ...
Uporedna  analiza  aktivnosti  na   društvenim  medijima  u  Srbiji  i   ...
Uporedna  analiza  aktivnosti  na   62 63 ...
III  deo: Pretraživanje,  praćenje  i   socijalizacijaMonday, ...
Procenat  ispitanika  koji  su  potvrdno  odgovorili  na  pitanje  da  li  su  ikada   ...
0 ...
Procenat  ispitanika  koji  su  se  potvrdno  izjasnili  da  su  pretraživali  određeni   ...
Stavovi  ispitanika  u  Srbiji  o  određenim  tvrdnjama. 50 ...
Uporedni  prikaz  stavova  srpskih  i  američkih  ispitanika  o  određenim   ...
IV  deo: Primena  u  poslovnom  kontekstuMonday, August 29, 2011
14% Postojanje  politike  o  društvenim   33% mediji...
Načini  i  svrhe  korišćenja  LinkedIn-­‐a  od  strane  korisnika  u  Srbiji  prema   ...
Procenat  ispitanika  koji  su  kontaktirani  radi  zaposlenja  preko  LinkedIn-­‐a   ...
Mišljenje  korisnika  o  tome  da  li  im  LinkedIn  može  pomoći  pri  zaposlenju ...
Zaključci Većina   ispitanika  u  Srbiji  koristi  pretraživače  kako  bi   izgradila  s...
Zaključci Prolili   na   društvenim   medijima,   slike   i   kontakt   informacije   pre...
Kontakt E-­‐mail:  vladamatovic@gmail.com Twitter:  Vlacke ...
Zahvalnica Posebno  se  zahvaljujem  ljudima  koji  su  pomogli  da  ovo   ...
of 33

Drustveni Mediji u Srbiji - Rezultati Istrazivanja

Rezultati istrazivanja srpskih korisnika o nacinu na koji upravljaju svojim onlajn identitetom, imidzom i reputacijom na drustvenim medijima.
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Drustveni Mediji u Srbiji - Rezultati Istrazivanja

 • 1. Upravljanje  ličnim  identitetom,   imidžom  i  reputacijom  na   društvenim  medijima Rezime  rezultata  istraživanja ©  Copyright  Vladimir  Matovic,  Beograd,  septembar  2011.Monday, August 29, 2011
 • 2. Metodologija Istraživanje   je   sprovedeno   nad   korisnicima   srpske   nacionalnosti   u   periodu   od   septembra   do   decembra   2010.   godine.   Veličina  uzorka:  360  ljudi. Za   potrebe   prikupljanja   odgovora   sastavljen   je   elektronski   upitnik  koji  je  sadržao  36  pitanja. Upitnik  je  bio  anoniman. Istraživanje   je   sprovedeno   za   potrebe   master   rada   na   Fakultetu   Organizacionih   Nauka   pri   Univerzitetu   u   Beogradu.Monday, August 29, 2011
 • 3. Ciljevi  istraživanja   Glavni  cilj  istraživanja  bio   je  da  se  utvrde  navike   i   načini   korišćenja  društvenih   medija   od   strane   srpskih  korisnika. Poslednji   deo   istraživanja   bio   je   posvećen   korišćenju  LinkedIn-­‐a  kako   bi   se  saznalo  da  li  se   i  kako  ova  platforma  koristi  u  poslovne  svrhe. Sporedni   cilj   bilo   je   poređenje   rezultata   i s t r a ž i v a n j a   s a   s l i č n i m   i s t r a ž i v a n j e m   sprovedenom  na  tlu  SAD-­‐a,  2009.  godine.Monday, August 29, 2011
 • 4. Limitacije Uzorak  nije  bio  u  potpunosti  slučajan. Broj   ispitanika   starosne   grupe   <18   godina   kao   i   >45   godina   je   bio   značajno   manji   od   ostalih   i   budući   da   je   statistički   nevažan,   često   nije   bio   razmatran. Istraživanje   u   SAD-­‐u   sprovedeno   je   na   šest   puta   većem   uzorku   i   godinu   dana   pre   istraživanja   u   Srbiji.  Iz  ovih   razloga   neki  od   zaključaka  možda  ne   predstavljaju  pravu  interpretaciju  realnog  stanja.Monday, August 29, 2011
 • 5. Struktura Istraživanje  sadrži  4  celine: I  deo:  Upravljanje  ličnim  “digitalnim  otiskom” II  deo:  Dostupnost  ličnih  informacija III  deo:  Pretraživanje,  praćenje  i  socijalizacija IV  deo:  Primena  u  poslovnom  kontekstuMonday, August 29, 2011
 • 6. Demografske   karakteristike 51.9% Pol  ispitanika: Muški Ženski 48.1%Monday, August 29, 2011
 • 7. Demografske   karakteristike 1.4% 2.5% 4.7% Godište  ispitanika: ispod  18 43.6% od  18  do  24 47.8% od  25  do  34 od  35  do  44 više  od  45Monday, August 29, 2011
 • 8. Demografske   karakteristike 26.1% 34.4% Profesija  ispitanika: IT/Internet Ljudski  resursi Marketing 5.0% Menadžment  i  organizacija 3.1% Odnosi  sa  javnošću/Mediji  i  komunikacija 19.2% 12.2% OstaloMonday, August 29, 2011
 • 9. I  deo: Upravljanje  ličnim  identitetom,   imidžom  i  reputacijomMonday, August 29, 2011
 • 10. 1.9% 7.8% Da  li  ste  ikada  pretraživali   SOPSTVENO  ime  na  nekom  od   sajtova  kao  sto  su  Google,  Yahoo,   Bing,  YouTube  i  sl? 90.3% Da Ne Ne  sećam  se 11.1% Kada  pretražujete  svoje  ime  na   Internetu,  da  li  su  rezultati  na  prvoj   strani  o  Vama  ili  o  nekom  drugom  ko   31.8% 57.1% ima  isto  ili  slično  ime?   Da,  uglavnom  o  meni Ne,  uglavnom  o  nekom  drugom Ne  sećam  seMonday, August 29, 2011
 • 11. 0 25 50 75 IT/Internet Kada  pretražujete  svoje  ime  na   HR 54.9 Internetu,  da  li  su  rezultati  na  prvoj   Marketing strani  o  Vama  ili  o  nekom  drugom   Menadžment  i  org. 90.9 ko  ima  isto  ili  slično  ime?   PR 71.4 Ostalo 52.2 83.3 47.8 Korisnici  iz  oblasti  ljudskih  resursa  se  najbolje  kotiraju   na  prvoj  strani  jer  čak  9  od  10  ispitanika  iz  ove  oblasti   navodi  da  im  se  ime  našlo  na  prvoj  strani  nekog  od   pretraživača,  dok  je  kod  ispitanika  iz  oblasti   menadžmenta  i  organizacije  to  slučaj  kod  svakog   drugog. Anonimno 35.6% Kako  najčešće  postavljate  komentare,   Koristeći  pseudonim 14.2% pitanja  i  informacije  na  Internetu?     Koristeći  sopstveno  ime Ne  postavljam  ih 16% 34.2% Skoro  70%  ispitanika  koristi  sopstveno  ime  ili   pseudonim  koji  se  može  povezati  sa  ličnim   identitetom  pri  ostavljanju  komentara,  pitanja  ili   drugih  informacija  na  Internetu.Monday, August 29, 2011
 • 12. II  deo: Dostupnost  ličnih  informacijaMonday, August 29, 2011
 • 13. Ispitanici  koji  su  potvrdno  odgovorili  na  pitanje  o  dostupnosti  određenih   informacija  na  Internetu  (%) Muški Ženski 90 82.985.5 73.876.3 75.1 75 68.8 70.1 60 52.9 49.750.9 45 28.9 27.829.5 30 15.6 15 11.8 11.8 7.5 8.0 6.4 4.6 0 nja il on esa fon ac je i ja pa eo a en av Vid ru r af E-­‐m lef đe ele dr elj d /G i  te to g ro a  a slo T ed a ni   m   sn ćn cij Fo Po pr bil tu Fi k Ku a  o niz Da Mo ko ga tič Or li Po Žene  su  opreznije  kada  su  u  pitanju  informacije  kao  što  su  kućna  adresa,  telefon  i  političko   opredeljenje,  dok  su  voljnije  od  muškaraca  da  podele  informacije  kao  što  su  e-­‐mail  adresa,   ime  poslodavca,  fotograHije,  spotovi  i  pripadnost  organizacijama/grupama.Monday, August 29, 2011
 • 14. 44.4 Procenat  ispitanika  koji  su   50 zabrinuti  zbog  dostupnosti  ličnih   33 40 informacija  na  Internetu 0 Srbija  ‘10 SAD  ‘09 SAD  ‘06 Podatak  koji  pomalo  iznenađuje  jeste  da  je  procenat  ispitanika  koji  su  zabrinuti  zbog  dostuposti  ličnih   informacija  na  Internetu  u  SAD-­‐u  opao  u  periodu  od  2006.  do  2009.  godine.  Skoro  svaki  drugi  ispitanik  u   Srbiji  se  izjasnio  da  je  zabrinut  o  dostupnosti  ličnih  informacija  na  Internetu,  dok  je  istu  zabrinutost   izrazio  svaki  treći  ispitanik  u  SAD-­‐u. 39 37 40 35 31 Način  postavljanja  pitanja,  komentara   i  ostalih  informacija  u  odnosu  na   16 16 16 9 zabrinutost  zbog  dostupnost  i  ličnih   informacija  (%) 0 em em rin rin ,  b e  b Da ,  n Ne Ispitanici  u  Srbiji  koji  brinu  zbog  dostupnosti  ličnih   Anonimno informacija  više  ostavljaju  pitanja,  komentare  i  informacije   Koristeći  pseudonim koristeći  sopstveno  ime  ili  pseudonim  koji  se  može  povezati   Koristeći  sopstveno  ime sa  identitetom  korisnika,  od  korisnika  koji  ne  brinu  zbog   Ne  postavljam  ih dostupnost  informacija.    Monday, August 29, 2011
 • 15. 50 41 33 Procenat  ispitanika  koji  su  promenili   26 podešavanja  privatnosti  na  Internetu  u  skladu   sa  verovanjem  o  načinu  korišćenja  ličnih   informacija  od  strane  društveno-­‐medijskih   kompanija  (Facebook,  Twitter,  Google  itd.) 0 n  n e  na am  sv ju  u in  zn e ač rci blj ih Očigledno  je  da  ispitanici  koji  veruju  da  se  njihove   ere rist rh jal ava me tre da   Ne rim  ko informacije  zloupotrebljavaju  u  komercijalne  svrhe   ko upo lim   ne  i  p  ih mnogo  više  menjaju  podešavanja  privatnosti  od  onih   zlo ,  mis ran m  da koji  veruju  da  se  njihove  informacije  koriste  na   Ne go uje odgovoran  i  primeren  način.   od ,  ver vo Da 19.8% Da  li  ste  imali  loše  iskustvo  zbog   postavljanja  neke  informacije  na   Internetu?   8.6% Svaki  peti  ispitanik  je  imao  loše  iskustvo   71.6% zbog  postavljanja  neke  informacije  na   Internetu. Da Ne Ne  znamMonday, August 29, 2011
 • 16. Procenat  ispitanika  koji  su  promenili  podešavanja  privatnosti  na  sajtovima   društvenih  medija 89.5 86.8 90.0 76.5 62.5 0 18-­‐24 25-­‐34 35-­‐44 >  45 Ispitanici  od  18  do  24  godine  najviše  menjaju  podešavanja  sopstvene  privatnosti  na   društvenim  medijima  –  skoro  svaki  deveti  od  deset  ispitanika  ovog  godišta.  Ovaj  broj   opada  u  slučaju  ispitanika  starijeg  uzrasta.  Navedeni  podaci    opovrgavaju  teoriju  da  mladi   ljudi  nisu  svesni  dostupnosti  ličnih  informacija  na  Internetu  odnosno  da  ne  obraćaju   pažnju  na  njihovu  raspoloživost  na  mreži.Monday, August 29, 2011
 • 17. Uporedna  analiza  aktivnosti  na   društvenim  medijima  u  Srbiji  i   SAD-­‐u  (%) Briše  ljude  iz  svoje  mreže Filtrira  novosti  o  svojim  prijateljima Uklanja  svoje  oznake  (tags)  sa  slika Briše  komentare  drugih  ljudi  na  svom  pro_ilu Ispitanici  u  Srbiji  više  brišu  kontakte  iz  svoje  mreže  i   znatno  više  Hiltiriaju  novosti  o  svojim  “prijateljima”  ali   duplo  manje  njih  briše  komentare  na  svom  proHilu  u   odnosu  na  američke  ispitanike. 80.0 80.0 Ko  je  odovoran  za  lične  informacije  na   sajtovima  društvenih  medija  i  da  li  se   veruje  takvim  kompanijama?   60.0 60.0 45.5 38.6 41.2 37.5 Može  se  uočiti  direktna  veza  između  verovanja  u  način   40.0 predstavljanja  i  korišćenja  korisnikovih  informacija  i   41.2 stepena  odgovornosti  za  ovu  aktivnost.  Naime,   33.3 korisnici  koji  više  veruju  da  su  kompanije  koje   20.0 24.2 22.1 upravljaju  društvenim  mrežama  odgovorne  za  način   predstavljanja  korisnikovih  informacija  ujedno  više   veruju  da  navedene  kompanije  koriste  dobijene   0 8 -­‐24 -­‐34 -­‐44 5 <  1 >  4 informacije  na  odgovoran  način.  Stariji  ispitanici  teže   18 25 35 da  manje  veruju  ovim  kompanijama  u  načinu   Veruje  da  kompanije  poput  Facebook-­‐a  i  Twitter-­‐a  koriste  informacije  o  njima  na odgovoran  način predstavljanja  informacija  ali  ih  u  isto  vreme  i  manje   Smatra  da  su  kompanije  poput  Facebook-­‐a  i  Twitter-­‐a  odgovorne  za  njihove  informacije  i smatraju  odgovornim  za  to. način  na  koji  su  predstavljeneMonday, August 29, 2011
 • 18. Uporedna  analiza  aktivnosti  na   62 63 70 društvenim  medijima  u  Srbiji  i   56 SAD-­‐u  (%) 30 41 Briše  ljude  iz  svoje  mreže 30 36 Filtrira  novosti  o  svojim  prijateljima 17 Uklanja  svoje  oznake  (tags)  sa  slika Briše  komentare  drugih  ljudi  na  svom  pro_ilu Srbija  ‘10 0 SAD  ‘09 Ispitanici  u  Srbiji  više  brišu  kontakte  iz  svoje  mreže  i   znatno  više  Hiltiriaju  novosti  o  svojim  “prijateljima”  ali   duplo  manje  njih  briše  komentare  na  svom  proHilu  u   odnosu  na  američke  ispitanike. 80.0 80.0 Ko  je  odovoran  za  lične  informacije  na   sajtovima  društvenih  medija  i  da  li  se   veruje  takvim  kompanijama?   60.0 60.0 45.5 38.6 41.2 37.5 Može  se  uočiti  direktna  veza  između  verovanja  u  način   40.0 predstavljanja  i  korišćenja  korisnikovih  informacija  i   41.2 stepena  odgovornosti  za  ovu  aktivnost.  Naime,   33.3 korisnici  koji  više  veruju  da  su  kompanije  koje   20.0 24.2 22.1 upravljaju  društvenim  mrežama  odgovorne  za  način   predstavljanja  korisnikovih  informacija  ujedno  više   veruju  da  navedene  kompanije  koriste  dobijene   0 8 -­‐24 -­‐34 -­‐44 5 <  1 >  4 informacije  na  odgovoran  način.  Stariji  ispitanici  teže   18 25 35 da  manje  veruju  ovim  kompanijama  u  načinu   Veruje  da  kompanije  poput  Facebook-­‐a  i  Twitter-­‐a  koriste  informacije  o  njima  na odgovoran  način predstavljanja  informacija  ali  ih  u  isto  vreme  i  manje   Smatra  da  su  kompanije  poput  Facebook-­‐a  i  Twitter-­‐a  odgovorne  za  njihove  informacije  i smatraju  odgovornim  za  to. način  na  koji  su  predstavljeneMonday, August 29, 2011
 • 19. III  deo: Pretraživanje,  praćenje  i   socijalizacijaMonday, August 29, 2011
 • 20. Procenat  ispitanika  koji  su  potvrdno  odgovorili  na  pitanje  da  li  su  ikada   pretraživali  informacije  o  drugim  ljudima  na  Internetu 87.5 89.2 90 85.6 85.3 79.7 75 60 56.1 46.1 46.1 45 30 15 0 Porodici Prijateljima Kolegama/Poslodavcima/Konkurentima Komšijama Partneru Osobi  sa  kojom  ste  izgubili  kontakt Osobi  koju  ste  tek  upoznali Osobi  čiji  profesionali  saveti/usluge  su  vam  potrebni Ispitanici  u  Srbiji  najčešće  pretražuju  informacije  o  osobama  sa  kojima  su  izgubili  kontakt,  kolegama/ poslodavcima  ili  konkurentima,  ali  i  o  prijateljima  i  osobama  čiji  su  im  profesionalsni  saveti  ili  uslugepotrebni.   Čak  8-­‐9  od  10  ispitanika  je  barem  jednom  izvršilo  pretragu  za  svim  ovim  informacijama.  Podaci  o  poslednjoj   grupi  pokazuju  da  se  korisnici  u  Srbiji  okreću  Internetu  u  potrazi  za  informacijama  kada  je  u  pitanju  usluga,   proizvod  ili  savet  za  koju  su  spremni  da  plate.Monday, August 29, 2011
 • 21. 0 15 30 45 60 75 90 56Monday, August 29, 2011 Poro 30 dici 26 86 Prija 38 teljim a 26 87 Kole ga ma / P oslod avcim 26 a/Ko nkur entim a 19 Srbija  ‘10 46 Kom ši j a ma 19 17 46 SAD  ‘09 Part 16 neru 9 89 O so b i  sa  k o jo m  ste  i 46 zgub i li  ko ntak t 36 SAD  ‘06 80 O so b i  koj u  ste 19  tek  u pozn a li 11 O so b 85 i  ciji  prof esion ali  sa Uporedni  prikaz  pretrage  tuđih  informacija  između  ispitanika  u  Srbiji  i  SAD-­‐u   44 veti/ us luge  su  v am  p 0 otreb ni
 • 22. Procenat  ispitanika  koji  su  se  potvrdno  izjasnili  da  su  pretraživali  određeni   tip  informacija  o  nekoj  drugoj  osobi  na  Internetu. 78 87.5 96.7 100 77.5 80 45.8 60 56.7 40 20 0 Kontakt  informacije  (adresa,  br.  telefona  i  sl) Slike Pro_il  na  društvenoj  mrezi Lične  informacije  iz  prošlosti Informacije  o  interesovanjima/profesionalnim  uspesima Informacije  o  statusu  vezeMonday, August 29, 2011
 • 23. Stavovi  ispitanika  u  Srbiji  o  određenim  tvrdnjama. 50 44.2 40.6 42.2 40 34.7 29 30 26.7 24 22.8 20.6 19 19 20 13.6 14.2 10.8 9.4 8.6 10 8 5 5 1.7 0  se je m  se m em išljen slaže ažem ž e  sla Slaže e  ne   am  m Ne  sl osti  s osti  s Nem tpun tpun U  po U  po Izgradnja  ličnog  imidža  i  očuvanje  reputacije  je  sada  dosta  teže  nego  ranije Upoznavanje  novih  ljudi  je  sada  lakše  i  značajnije  jer  sada  možes  preko  Interneta  da  saznaš  stvari  o  njima Nije  u  redu  da  se  sudi  o  ljudima  na  osnovu  informacija  koje  se  mogu  naći  na  Internetu Smeta  mi  što  ljudi  smatraju  da  je  normalno  pretraživati  informacije  o  drugim  ljudima  na  InternetuMonday, August 29, 2011
 • 24. Uporedni  prikaz  stavova  srpskih  i  američkih  ispitanika  o  određenim   tvrdnjama Prva  tvrdnja  nije  postojala  u   istraživanju  sprovedenom  u  SAD-­‐u   Izgradnja  ličnog  imidža  i  očuvanje 49 ’09. reputacije  je  sada  dosta  teže  nego ranije 0 Upoznavanje  novih  ljudi  je  sada lakše  i  značajnije  jer  sada  možeš 65 preko  Interneta  da  saznaš  stvari  o njima 48 Nije  u  redu  da  se  sudi  o  ljudima 79 na  osnovu  informacija  koje  se mogu  naći  na  Internetu 81 Smeta  mi  što  ljudi  smatraju  da  je 19 normalno  pretraživati  informacije o  drugim  ljudima  na  Internetu 50 0 18 36 54 72 90 Srbija  ‘10 SAD  ‘09 Svakom  drugom  ispitaniku  u  SAD-­‐u  smeta  što  ljudi  smatraju  da  je  normalno  pretraživati   informacije  o  drugim  osobama  na  Internetu,  znatno  više  nego  srpskim  ispitanicima.  Skoro   svaki  drugi  ispitanik  u  Srbiji  smatra  da  je  očuvanje  reputacije  danas  znatno  teže  nego  ranije,   dok  se  2  od  3  ispitanika  u  Srbiji  se  slaže  da  je  danas  lakše  upoznati  nove  ljude  jer  se  putem   Interneta  mogu  saznati  informacije  o  njima,  sa  čim  se  slaže  i  svaki  drugi  ispitanik  u  SAD-­‐u.Monday, August 29, 2011
 • 25. IV  deo: Primena  u  poslovnom  kontekstuMonday, August 29, 2011
 • 26. 14% Postojanje  politike  o  društvenim   33% medijima  u  radnom  okruženju 53% Samo  14%  ispitanika  je  potvrdno   Da,  postoji  politika  kompanije  o  nastupu  na  društvenim  medijima odgovorilo  u  vezi  sa  postojanjem  slične   Ne,  ne  postoji  ništa  slično Ne  znam politike  u  radnom  okruženju,  i  samo   1%  ispitanika  navodi  da  je  na  neki   način  bilo  kažnjeno  od  strane   poslodavca  zbog  informacije   postavljenje  na  Internetu. 1% Rezultati  odgovora  na  pitanje  da  li  su   14% ikada  kažnjeni  od  strane  poslodavca   zbog  informacije  koju  su  postavili  na   Internetu. 85% Da Ne Ne  znamMonday, August 29, 2011
 • 27. Načini  i  svrhe  korišćenja  LinkedIn-­‐a  od  strane  korisnika  u  Srbiji  prema   starosnom  dobu 50 42.9 39.3 40 34.2 30 28.5 25.2 19.9 21 20 18 18 14.6 13.8 14.3 14 14.3 14.3 10.6 10.7 10.7 10 7.1 7.1 7.1 7.1 1.6 1.6 3.1 0 0 0 0 4 4 4 >  45 18-­‐2 25-­‐3 35-­‐4 Za  sopstveno  predstavljanje  i  promovisanje Ispitanici  od  18-­‐24  godine  najviše  koriste   Za  povezivanje  sa  ljudima  (networking) LinkedIn  radi  povezivanja  sa  drugim   Za  postavljanje/odgovaranje  na  pitanja osobama,  što  je  ujedno  i  najpopularniji   Za  pronalazak  _irmi/ljudi  radi  poslovne  saradnje Za  pronalazak  posla razlog  korišćenja  LinkedIn-­‐a  bez  obzira   Slabo  ga  koristim na  starosno  doba  korisnika,  ali  su  u  isto   Ne  znam vreme  i  grupa  koja  generalno  najslabije   koristi  LinkedIn.Monday, August 29, 2011
 • 28. Procenat  ispitanika  koji  su  kontaktirani  radi  zaposlenja  preko  LinkedIn-­‐a   razvrstani  po  udelu  prema  profesiji 40 32 32 24 19.4 19.4 16 12.9 12.9 8 3.2 0 IT/Internet Ljudski  resursi Najviše  ljudi  kontaktiranih  radi   Marketing Menadžment  i  Org. zaposlenja  preko  LinkedIn-­‐a  su  ljudi  iz  IT   Odnosi  sa  javnošću industrije  (svaki  treći  je  bio  iz  ove  sfere).   OstaloMonday, August 29, 2011
 • 29. Mišljenje  korisnika  o  tome  da  li  im  LinkedIn  može  pomoći  pri  zaposlenju 8.0% 4.0% 35.0% Da,  siguran  sam Možda Ne  znam 53.0% Ne,  ne  verujemMonday, August 29, 2011
 • 30. Zaključci Većina   ispitanika  u  Srbiji  koristi  pretraživače  kako  bi   izgradila  svoj  imidž,  odnosno  reputaciju   na   Internetu   što   ukazuje   na   to   da  veliki   broj   korisnika  pridaje   značaj  Internetu   i   društvenim   medijima  kada  je  u  pitanju  informisanje  o  sebi  samima  i  o  drugima.   Samo  jedna  trećina  koristi  svoje  pravo  ime  kada  ostavlja  komentare,  pitanja  i  druge  informacije   na  Internetu,  dok  ostali  to  čine  koristeći  pseudonim  ili  anonimno.   Određene   informacije   su   postale   dostupnije   od   drugih.   Najveći   pomak   se   vidi   u   dostupnosti   slika  što  je  i  normalno  obzirom  na  veliku  popularnost  Facebook-­‐a.   Malo   manje   od   polovine   korisnika   u   Srbiji   zabrinuto   je   zbog   dostupnosti   informacija   na   Internetu  i  ovi  korisnici  više   menjaju  podešavanja  privatnosti  u  odnosu  na  one  koji  o  tome  ne   brinu. Svaki   šesti   korisnik   u   Srbiji   imao   je   loše   iskustvo   zbog   objavljivanja   neke   informacije   na   Internetu.   Svaki   treći   korisnik   pokušao   je   da   izbriše   neku   od   informacija   zbog   čijeg   je   objavljivanja  zažalio. Tvrdnja   da   mladi   korisnici   ne   brinu   o   svojoj   reputaciju   i   da   ne   podešavaju   svoje   prolile   pokazala   se   neopravdanom   jer   skoro   9   od   10   ispitanika   od   18   do   24   godine   menja   ova   podešavanja,  što  je  u  odnosu  na  sve  ostale  grupe. Stariji  korisnici  u  Srbiji   manje  veruju   kompanijama   poput   Facebook-­‐a   i  Twitter-­‐a,  ali   takođe  i   manje   smatraju   da   su   navedene   kompanije   odgovorne   za   korisnikove   informacije   i   način   na   koji   su   predstavljene,   tako   preuzimajući   deo   odgovornosti   za   način   i   količinu   dostupnih   informacija.  Monday, August 29, 2011
 • 31. Zaključci Prolili   na   društvenim   medijima,   slike   i   kontakt   informacije   predstavljaju   tri   najznačajnije   vrste   informacija   koje   korisnici   u   Srbiji   pretražuju   o   drugim   ljudima.   Većina   korisnika   smatra   da   je   sada   mnogo  lakše  upoznati   nove   ljude   preko  Interneta  ali  takođe  smatra  da  ne  treba  suditi   o  ljudima  samo   na  osnovu  informacija  na  Internetu. Više   od   polovine   korisnika   navodi   da   u   kompanijama   u   kojima   rade   ne   postoji   nikakva   politika   koja   reguliše   oblast   društvenih   medija   i   ponašanje   zaposlenih   na   njima,   što   može   da   postane   ozbiljan   problem   u   budućnosti  ukoliko   kompanije  ne  uoče  sve  veću  potrebu  zaposlenih   da  koriste   ove  medije  i  u   radnom   okruženju.   Ipak,   samo   1%   je   pretrpelo   kaznu   poslodavca   zbog   neprikladnog   ponašanja   na   društvenim  medijima,  uglavnom  rezultirajući  samo  u  opomeni. Ono   što   je   delinitvno   neiskorišćen   aspekt   LinkedIn-­‐a,   od   strane   korisnika   u   Srbiji,   jeste   postavljanje   pitanja   ili  odgovaranje  na  ista  što  može   pomoći  korisnicima   da  se   alirmišu  u  željenoj  oblasti.   Ovome   ide   u   prilog   rezultat   da   tri   od   četiri   korisnika   LinkedIn-­‐a   u   Srbiji   ne   učestvuje   aktivno   u   grupama   i   diskusijama  koje  se  tiču  njihove  profesije.   Konkretnu   dobit   usled   korišćenja   LinkedIn-­‐a   kao   što   je   moguće   zaposlenje   iskusilo   je   samo   18%   ispitanika   koji   su   kontaktirani  od   strane   neke   kompanije,   što  verovatno  ukazuje   na   neprepoznavanje   LinkedIn-­‐a   kao   značajne   baze   podataka   o   stručnjacima   raznovrsnih   prolila   u   Srbiji,   što   nije   slučaj  u   SAD-­‐u.   Moguće  je  da  je   gore  navedeni  podatak  zapravo   uslovljava  da  polovina  ispitanika  ima  neutralan   stav  po   pitanju  ostvarenja  poslovnih  ciljeva  preko  LinkedIn-­‐a  kao  što  su  zaposlenje,  poslovna  saradnja  i  slično.Monday, August 29, 2011
 • 32. Kontakt E-­‐mail:  vladamatovic@gmail.com Twitter:  Vlacke Linkedin:  http://www.linkedin.com/in/vmatovicMonday, August 29, 2011
 • 33. Zahvalnica Posebno  se  zahvaljujem  ljudima  koji  su  pomogli  da  ovo   istraživanje  ugleda  svetlost  dana: Docent  dr  Vesna  Damnjanović  (FON) LinkedIn:  http://rs.linkedin.com/in/vesnadamnjanovic Twitter:  manager1979 Slavica  Matović LinkedIn:  http://it.linkedin.com/pub/slavica-matovic/17/751/755 Momčilo  Radovanović LinkedIn:  http://rs.linkedin.com/in/momciloradovanovic Twitter:  _momcilo_Monday, August 29, 2011

Related Documents