1000 vs. 100 000
e-mail!?
pátek, 4. prosince 2009
pátek, 4. prosince 2009
Problém vs. Úsp"ch
Nízk# vs. Vysok# Open rate
Nízké vs. Vysoké CTR
Nízk# vs. Vysok# Forward rate
Nízk# vs. Vysok# ...
Chce to databázi
$ekl by jeden
pátek, 4. prosince 2009
Jak velkou databázi? 10 000 e-mail!?
Máme 10 000 e-mail! v opt-in databázi
...
Nebo rad"ji malou databázi?
M"li jsme 651 e-mail! v opt-in databázi
...
Dopolední dávka kli'é
1000 nebo 100 000 e-mail!?
Na velikost (tolik) nezále&í.
pátek, 4. prosince 2009
Teoretick! p"íklad
nepochopení e-mail marketingu
pátek, 4. prosince 2009
Direct mail ( Call centrum
SMS a MMS ( Call centrum
E-mailing ( Mi...
Co musíme zm"nit?
Databáze Kreativa
pátek, 4. prosince 2009
Cenzurováno
Databáze není nafukovací panna ze sk$ín", kterou
vytáhnete, jen kdy& ji pot$ebujete.
pátek, 4. prosince ...
Databáze
Databáze e-mail# není nafukovací
panna, kterou vytáhnete ze sk"ín$,
jen kdy% pot"ebujete.
Zapome&te...
Kreativn$ je e-mailing blí&e titulce %asopisu ne&
klasickému direct mailu.
pátek, 4. prosince 2009
Kreativa
Kreativn$ je e-mailing blí%e titulce
'asopisu ne% klasickému direct mailu.
P"esta&te "íkat...
Jeden p"íklad
pochopení e-mail marketingu
a& na detaily...
pátek, 4. prosince 2009
Cirque de Soleil
e-mail klub program
pátek, 4. prosince 2009
Opt-in proces
pátek, 4. prosince 2009
Registrace na hp
18
pátek, 4. prosince 2009
Vytvo$ení osobního profilu
19
pátek, 4. prosince 2009
V#b"r m"sta
20
pátek, 4. prosince 2009
P$idání do kontakt!
21
pátek, 4. prosince 2009
Pod"kování
22
pátek, 4. prosince 2009
Double opt-in
23
pátek, 4. prosince 2009
E-mailingy
pátek, 4. prosince 2009
Ukázky e-mailing! I.
25
pátek, 4. prosince 2009
Ukázky e-mailing! II.
26
pátek, 4. prosince 2009
Web
pátek, 4. prosince 2009
28
pátek, 4. prosince 2009
Díky za pozornost
pátek, 4. prosince 2009
Proximity Prague
Sou!ást sít" Proximity Worldwide
K#i$íkova 34/148
186 00 Praha 8
+420 251 001 ...
of 30

Prezentace Idirekt Upravena

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace Idirekt Upravena

 • 1. 1000 vs. 100 000 e-mail!? pátek, 4. prosince 2009
 • 2. pátek, 4. prosince 2009
 • 3. Problém vs. Úsp"ch Nízk# vs. Vysok# Open rate Nízké vs. Vysoké CTR Nízk# vs. Vysok# Forward rate Nízk# vs. Vysok# Share pátek, 4. prosince 2009
 • 4. Chce to databázi $ekl by jeden pátek, 4. prosince 2009
 • 5. Jak velkou databázi? 10 000 e-mail!? Máme 10 000 e-mail! v opt-in databázi Pr!m"rné Doru%ení - 88 % / 8800 Pr!m"rné Otev$ení - 20 % / 1760 Pr!m"rn# Proklik - 9,5 % / 168 Pr!m"rná Konverze - 1,1 % / 2 pátek, 4. prosince 2009
 • 6. Nebo rad"ji malou databázi? M"li jsme 651 e-mail! v opt-in databázi Doru%ení - 99 % / 650 Otev$ení - 51,9% / 338 Pr!m"rn# Proklik - 36,5 % / 237 Pr!m"rná Konverze - 20 % / 47 pátek, 4. prosince 2009
 • 7. Dopolední dávka kli'é 1000 nebo 100 000 e-mail!? Na velikost (tolik) nezále&í. pátek, 4. prosince 2009
 • 8. Teoretick! p"íklad nepochopení e-mail marketingu pátek, 4. prosince 2009
 • 9. Direct mail ( Call centrum SMS a MMS ( Call centrum E-mailing ( Microsite pátek, 4. prosince 2009
 • 10. Co musíme zm"nit? Databáze Kreativa pátek, 4. prosince 2009
 • 11. Cenzurováno Databáze není nafukovací panna ze sk$ín", kterou vytáhnete, jen kdy& ji pot$ebujete. pátek, 4. prosince 2009
 • 12. Databáze Databáze e-mail# není nafukovací panna, kterou vytáhnete ze sk"ín$, jen kdy% pot"ebujete. Zapome&te na to, %e byste si ji koupili. Je náro'ná, musíte s ní vést dialog. Ptát se na správné otázky. Ve správn! 'as p"iná(et ty správné nabídky. Pokud nevíte, co ji zajímá, rad$ji nic ne"íkejte a neobt$%ujte ji. Jinak vám 'asem opustí a pokud to ud$lá, m#%e to b!t napo"ád. pátek, 4. prosince 2009
 • 13. Kreativn$ je e-mailing blí&e titulce %asopisu ne& klasickému direct mailu. pátek, 4. prosince 2009
 • 14. Kreativa Kreativn$ je e-mailing blí%e titulce 'asopisu ne% klasickému direct mailu. P"esta&te "íkat eDM. Zapome&te na dopisy a dlohé texty. Posílejte lidem to, co je zajímá. Ne to co si myslíte, %e je zajímá. Bu)te stru'ní, sd$lte jasn$ a údarn$, to co pot"ebujete. Dodr%ujte pravidla layoutu e-mailingu. Nezapomínejte na starou dobrou formuli AIDCA pátek, 4. prosince 2009
 • 15. Jeden p"íklad pochopení e-mail marketingu a& na detaily... pátek, 4. prosince 2009
 • 16. Cirque de Soleil e-mail klub program pátek, 4. prosince 2009
 • 17. Opt-in proces pátek, 4. prosince 2009
 • 18. Registrace na hp 18 pátek, 4. prosince 2009
 • 19. Vytvo$ení osobního profilu 19 pátek, 4. prosince 2009
 • 20. V#b"r m"sta 20 pátek, 4. prosince 2009
 • 21. P$idání do kontakt! 21 pátek, 4. prosince 2009
 • 22. Pod"kování 22 pátek, 4. prosince 2009
 • 23. Double opt-in 23 pátek, 4. prosince 2009
 • 24. E-mailingy pátek, 4. prosince 2009
 • 25. Ukázky e-mailing! I. 25 pátek, 4. prosince 2009
 • 26. Ukázky e-mailing! II. 26 pátek, 4. prosince 2009
 • 27. Web pátek, 4. prosince 2009
 • 28. 28 pátek, 4. prosince 2009
 • 29. Díky za pozornost pátek, 4. prosince 2009
 • 30. Proximity Prague Sou!ást sít" Proximity Worldwide K#i$íkova 34/148 186 00 Praha 8 +420 251 001 551_TEL recepce@proximity.cz www.proximity.cz http://proximityprague.blogspot.com pátek, 4. prosince 2009

Related Documents