Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici
of 13

Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici

Kampanja "16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici" 2012 organizovanaje pod sloganom: "Nadjačajmo tišinu. Zaustavimo nasilje u porodici." Riječ je o međunarodnoj kampanji koja se obilježava širom svijeta od 1991. godine pozivajući na uklanjanje svih oblika nasilja u porodici putem podizanja svijesti na lokalnom, državnom, regionalnom i međunarodnom nivou, jačanja lokalnih aktivnosti i demonstriranja solidarnosti sa aktivistkinjama/aktivistima širom svijeta.
Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nadjacajmo tisinu. Zaustavimo nasilje u porodici

    Related Documents