Vliv Internetu na sociální a transakční chování jeho uživatelů Online život a byznys PhDr. Vojtěch Bednář vojtech@ koment....
Co si (někdy) myslíme? <ul><li>Internet změnil náš život </li></ul><ul><li>Díky internetu komunikujeme novým způsobem <...
Změnilo se to, jak spolu komunikujeme? <ul><li>Internetové služby kopírují vzory z běžného života </li></ul><ul><li>Díky...
Akce „zpoplatnění obsahu“ <ul><li>Bylo původním obchodním modelem v časech počátků </li></ul><ul><li>Bylo vyloučeno kon...
Kde? <ul><li>Pornoprůmysl </li></ul><ul><li>Mobilní služby </li></ul><ul><li>Specifické, úzce orientované servery </li><...
Kde to nefunguje? <ul><li>Všude, kde uživatelé nápad odmítnou </li></ul><ul><li>Kde se provozovatelé neshodnou (úplně v...
Teoretická iluze <ul><li>Informací je mnoho </li></ul><ul><li>Jsou neutříděné </li></ul><ul><li>Jsou nezvladatelné </li...
Rozhodování -> transakční chování <ul><li>Zrychlování transakcí </li></ul><ul><ul><li>pokud o nic nejde (virtuální pr...
Jak se chovat k uživatelům? <ul><li>Zamlčování informací je nesmysl , nadbytek může snížit kvalitu </li></ul><ul><li>N...
Závěr (y) Internet přinesl novou formu do komunikace, ale nepřinesl nový obsah Placení za obsah stojí a padá na dohodě me...
… Děkuji vám za pozornost www.koment.cz/vojtech vojtech@koment.cz Už víte, kdy jste naposledy obíhali kamarády na pivo?
of 11

Prezentace Cif 2009

perzentace z konference CIF 2009
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentace Cif 2009

 • 1. Vliv Internetu na sociální a transakční chování jeho uživatelů Online život a byznys PhDr. Vojtěch Bednář vojtech@ koment.cz www.koment.cz /vojtech Kdy jste naposledy obíhali kamarády, aby šli na pivo? Czech Internet Forum 2009
 • 2. Co si (někdy) myslíme? <ul><li>Internet změnil náš život </li></ul><ul><li>Díky internetu komunikujeme novým způsobem </li></ul><ul><li>Rychlost – dynamičnost – nové možnosti </li></ul><ul><li>Internet je IN </li></ul><ul><li>Konkrétní služby, které jsou In se ale mění </li></ul><ul><li>řízený obsah -> uživatelská participace na obsahu -> uživateli tvořený obsah -> sociální sítě -> ? </li></ul>Co to znamená pro naši komunikaci? <ul><li>Vysoká rychlost </li></ul><ul><li>Zkratkovitost & hustota informací ( BTW ROFL ) </li></ul><ul><li>Flexibilita – dynamičnost – nové možnosti </li></ul><ul><li>Konstantní komunikace (trvale online) </li></ul><ul><li>Konkrétní formy komunikace se mění (viz výše) </li></ul><ul><li>-> ? Dnes nevíme, jak budeme komunikovat zítra po stránce formy a zčásti ani obsahu </li></ul>
 • 3. Změnilo se to, jak spolu komunikujeme? <ul><li>Internetové služby kopírují vzory z běžného života </li></ul><ul><li>Díky internetu NE komunikujeme novým způsobem </li></ul><ul><li>Nové formy stávající komunikace v podmínkách komprese prostoru a času vytvářejí novou ekonomiku </li></ul><ul><li>Evoluce služeb a módních trendů není nic nového (srov. Simmel, 1900), proto je předvídatelná </li></ul><ul><li>To však neznamená, že komunikace online je ovladatelná </li></ul>Co činí internet neovladatelným? <ul><li>Konkurence různých služeb a různých poskytovatelů </li></ul><ul><li>Faktická možnost uživatele si vybrat (vs. např. , MSN Network apod.) která internet prosadila . </li></ul><ul><li>Neexistující jednotný konsensus poskytovatelů služeb daný 1. konkurencí 2. mimoběžností </li></ul>Uživatelé si dělají co chtějí a Internet jim k tomu dává svobodu – Opravdu?
 • 4. Akce „zpoplatnění obsahu“ <ul><li>Bylo původním obchodním modelem v časech počátků </li></ul><ul><li>Bylo vyloučeno konkurenčním bojem </li></ul><ul><li>Nové nápady (R. Murdoch a další) „Tak ať platí!“ </li></ul>Funguje to někde?
 • 5. Kde? <ul><li>Pornoprůmysl </li></ul><ul><li>Mobilní služby </li></ul><ul><li>Specifické, úzce orientované servery </li></ul>Proč? Konsensus uživatelů … Omezená skupina uživatelů (??) … Nedostatek konkurence nebo konsensus poskytovatelů obsahu
 • 6. Kde to nefunguje? <ul><li>Všude, kde uživatelé nápad odmítnou </li></ul><ul><li>Kde se provozovatelé neshodnou (úplně všichni) </li></ul>Proč? <ul><li>Internet je otevřené médium </li></ul><ul><li>Výběr je na uživateli </li></ul><ul><li>Uživatel je neexkluzivní a volí si neustále </li></ul>Co by fungovat mohlo? Představa exkluzivity a dojem přidané hodnoty na straně uživatelů Pokud se uživatelé rozhodnou pro placený obsah. Jak se ale vůbec rozhodují ?
 • 7. Teoretická iluze <ul><li>Informací je mnoho </li></ul><ul><li>Jsou neutříděné </li></ul><ul><li>Jsou nezvladatelné </li></ul><ul><li>Tlak na rychlá rozhodnutí = rozhodování je málo kompetentní, čehož lze využít </li></ul>Praktický stav <ul><li>Uživatel se přizpůsobuje </li></ul><ul><li>Schémata jsou stejná jako u jiné komunikace, vyšší je rychlost a reálné množství dat (v homogenizované podobě) </li></ul><ul><li>Rozhodování je kompetentní . Uživatel dokáže posoudit hodnotu věcí a vztáhnout ji k hodnotě alternativ </li></ul><ul><ul><ul><li>Rozhodování je rychlejší, ale stejně kvalitní </li></ul></ul></ul>
 • 8. Rozhodování -> transakční chování <ul><li>Zrychlování transakcí </li></ul><ul><ul><li>pokud o nic nejde (virtuální prostředí se dá vypnout) </li></ul></ul><ul><ul><li>pokud rozhodnutí nemají reálný přesah (virtuální peníze) </li></ul></ul><ul><ul><li>pokud nevyžadují symbolicky závazné akty (karta) </li></ul></ul><ul><li>Naopak </li></ul><ul><ul><li>jestliže má přesah (nákup hmotného zboží) </li></ul></ul><ul><ul><li>jestliže si nejsem jist (přidat šéfa jako kamaráda na Facebooku)? </li></ul></ul><ul><li>Redukce informací v rozhodování </li></ul><ul><ul><li>Pod tlakem reference skupinou „všichni jsou na Facebooku“ nebo autoritou </li></ul></ul><ul><ul><li>Pod tlakem zkušenosti „tohle znám“ </li></ul></ul><ul><ul><li>Pod tlakem času „tohle potřebuji“ </li></ul></ul>Rozhodování + transakce = kvalita transakce
 • 9. Jak se chovat k uživatelům? <ul><li>Zamlčování informací je nesmysl , nadbytek může snížit kvalitu </li></ul><ul><li>Netlačit na rychlost transakce ( kvalita ) </li></ul><ul><li>Nesnažit se udržet za každou cenu </li></ul><ul><li>Počítat s tím, že diskuze o produktu je neudržitelná </li></ul>--- Je třeba doufat a být inovativní * --- Co s placeným obsahem? <ul><li>Dokud není konsensus, nemůže fungovat plošně </li></ul><ul><li>Ve specifických oborech se netřeba bát kopírování, ale spíše nedostatku přidané hodnoty (viz pornografie) </li></ul><ul><li>Je možné využít zrychleného rozhodování a podpořit ho (mikroplatby) </li></ul><ul><li>Je třeba nabídnout exkluzivitu (placený obsah a reklama?) </li></ul>* Co je to být in ovativní?
 • 10. Závěr (y) Internet přinesl novou formu do komunikace, ale nepřinesl nový obsah Placení za obsah stojí a padá na dohodě mezi poskytovateli a příjemci Je potřeba respektovat inteligenci a vědomosti uživatele Chování uživatelů je předvídatelné , ale v globále není ovladatelné
 • 11. … Děkuji vám za pozornost www.koment.cz/vojtech vojtech@koment.cz Už víte, kdy jste naposledy obíhali kamarády na pivo?

Related Documents