La premsa
La premsa
• És el conjunt de publicacions
impreses en paper amb una certa
periodicitat.
• 2 tipus:
•Generalitzada
•Especia...
El periòdic
• Tracta temes de actualitat amb la finalitat
d’informar, crear opinió….
• Parts:
• Portada
• Titular
• Notíci...
Gèneres periodístics
• És un gènere recent, aparegut al segle XIX,
caracteritzat per la seva font de difusió
• Gèneres inf...
La noticia
• És un text narratiu que té per objectiu
informar sobre fets d’interés general.
El periodista ha d'explicar el...
La noticia
• És un text narratiu que té per objectiu
informar sobre fets d’interés general.
El periodista ha d'explicar el...
of 6

La premsa

TEMA 1. LA PREMSA
Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - La premsa

  • 1. La premsa
  • 2. La premsa • És el conjunt de publicacions impreses en paper amb una certa periodicitat. • 2 tipus: •Generalitzada •Especialitzada • Poden ser setmanals, diaris,mensuals…
  • 3. El periòdic • Tracta temes de actualitat amb la finalitat d’informar, crear opinió…. • Parts: • Portada • Titular • Notícia • Columna • Suplement • Seccions • Capçalera Titular Notícia Columna Peu de foto Capçalera
  • 4. Gèneres periodístics • És un gènere recent, aparegut al segle XIX, caracteritzat per la seva font de difusió • Gèneres informatius: textos en el que es narren noticias de la actualitat. • Gèneres d’opinió: es valoren fets de certa importància. » Editorial, article, cartes al director, crítica • Gèneres mixtos: es troben a mitjan del camí entre la informació i l’opinió. » Crònica, reportatge d’investigació,
  • 5. La noticia • És un text narratiu que té per objectiu informar sobre fets d’interés general. El periodista ha d'explicar els fets de manera breu, senzilla i aclaridora. • Parts: • Avanttítol • Titular • Autor • Entradeta • Peu de foto • Cos de la notícia
  • 6. La noticia • És un text narratiu que té per objectiu informar sobre fets d’interés general. El periodista ha d'explicar els fets de manera breu, senzilla i aclaridora. • Parts: • Avanttítol • Titular • Autor • Entradeta • Peu de foto • Cos de la notícia

Related Documents