Kinh nghiệm từ các cuộc đàmphán thành công Diễn giả: Ông Vũ Khoan Nguyên Phó thủ tướng
1. Đàm phán gồm 3 khâuChuẩn bị;Tiến hành đàm phán;Thực hiện thỏa thuận.
2. Chuẩn bị gồm 3 khâuXây dựng đề án;Dàn xếp nội bộ;Hình thành đoàn đàm phán
3. Đề án đàm phán cần giải đáp được các vấn đề? Mình có gì; Mình có gì để mặc cả, trong đó có thẻ nhân nhượng cáế nào;...
4. Thu xếp nội bộ.Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết;Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên;Chuẩn bị...
5. Hình thành và tổ chức công việccủa đoàn đàm phánChọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phánvà có năng lực đoà...
6.1. Tiến hành đàm phán (1)Thỏa thuận nguyên tắc, phạm vi nội dung,phương cách đàm phán;Thăm dò thái độ, chủ trương của đố...
6.2. Tiến hành đàm phán (2)Mặc cả nội dung;Thể hiện thành lời văn và thỏa thuận vănbản;Vận động hành lang:Các công việc kỹ...
7. Thực hiện thỏa thuậnTrình phê duyệt hay phê chuẩn, thông báo, trao đổi văn bảnphê duyệt. phê chuẩn;Phổ biến nội dung th...
Thu xếp nội bộ.Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết;Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên;Chuẩn bị cá...
Hình thành và tổ chức công việc củađoàn đàm phánChọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phánvà có năng lực đoàn k...
Thảo luận và hỏi đáp
of 12

(Nguyễn Vũ Hưng uploaded) Kinh nghiệm đàm phán

Kỹ năng, kinh nghiệm đàm phán.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - (Nguyễn Vũ Hưng uploaded) Kinh nghiệm đàm phán

 • 1. Kinh nghiệm từ các cuộc đàmphán thành công Diễn giả: Ông Vũ Khoan Nguyên Phó thủ tướng
 • 2. 1. Đàm phán gồm 3 khâuChuẩn bị;Tiến hành đàm phán;Thực hiện thỏa thuận.
 • 3. 2. Chuẩn bị gồm 3 khâuXây dựng đề án;Dàn xếp nội bộ;Hình thành đoàn đàm phán
 • 4. 3. Đề án đàm phán cần giải đáp được các vấn đề? Mình có gì; Mình có gì để mặc cả, trong đó có thẻ nhân nhượng cáế nào; ra sao, có gì thuận, có gì không thuận đối với cuộc đàm phán;ức cam kết (tối đa, tối thiểu, trung bình...);n lược đàm phán (áp đặt? thích nghi? thỏa hiệp? lẩn tránh?n hành đàm phán.
 • 5. 4. Thu xếp nội bộ.Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết;Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên;Chuẩn bị các điều kiện nội bộ để tận dụng cơ hội, ứng phóthách thức sau khi thỏa thuận;Điều chỉnh các văn bản pháp quy phù hợp với cam kết.
 • 6. 5. Hình thành và tổ chức công việccủa đoàn đàm phánChọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phánvà có năng lực đoàn kết, tổ chức công việc;)Chọn các thành viên (cũng với tiêu chuẩn đại thể như vậysong cần chú trọng có tinh thần hợp tác;)Xây dựng quy chế làm việc của đoàn đàm phán
 • 7. 6.1. Tiến hành đàm phán (1)Thỏa thuận nguyên tắc, phạm vi nội dung,phương cách đàm phán;Thăm dò thái độ, chủ trương của đối tác:Trao đổi dự thảo:
 • 8. 6.2. Tiến hành đàm phán (2)Mặc cả nội dung;Thể hiện thành lời văn và thỏa thuận vănbản;Vận động hành lang:Các công việc kỹ thuật;
 • 9. 7. Thực hiện thỏa thuậnTrình phê duyệt hay phê chuẩn, thông báo, trao đổi văn bảnphê duyệt. phê chuẩn;Phổ biến nội dung thỏa thuận và hướng dẫn phương cáchthực hiện cho các bộ phận hữu quan:Xây dựng và tiến hành các biện pháp tự vệ;Sơ kết, tổng kết để điều chỉnh kịp thời
 • 10. Thu xếp nội bộ.Dàn xếp, thống nhất nội bộ về mức độ cam kết;Trình xin ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyên;Chuẩn bị các điều kiện nội bộ để tận dụng cơ hội, ứng phóthách thức sau khi thỏa thuận;Điều chỉnh các văn bản pháp quy phù hợp với cam kết.
 • 11. Hình thành và tổ chức công việc củađoàn đàm phánChọn Trưởng đoàn (nắm vấn đề, có kinh nghiệm đàm phánvà có năng lực đoàn kết, tổ chức công việc;)Chọn các thành viên (cũng với tiêu chuẩn đại thể như vậysong cần chú trọng có tinh thần hợp tác;)Xây dựng quy chế làm việc của đoàn đàm phán
 • 12. Thảo luận và hỏi đáp

Related Documents