Naasten en zorgorganisatie:
Bondgenoten in waardevolle zorg
Workshopronde 1
Marthijn Laterveer (LOC), Hetti Willemse
(Publ...
Opbouw workshop
1. Kennismaking
2. Thuis Voelen in de ouderenzorg
a. Je Thuis Voelen in een woonzorgcentrum: kan
dat?
3. P...
Waarde-volle zorg
● In de zorg gaat het veel over systemen en geld
● 2009: visie LOC ‘Waarde-volle zorg’ op toekomst zorg
...
Marthijn Laterveer
Op werkgebied Persoonlijk
Historicus Geboren in 1969
Sinds 2001 werkzaam bij LOC Woon in Zeist
Coördina...
Hetti Willemse
Op werkgebied Persoonlijk
Sociaal geograaf/planoloog Geboren in Amsterdam
Directeur/eigenaar Publicarea Fee...
Houd de Naaste Vast en Thuis Voelen Agenda
● Zorgtrilogie: Thuis Wezen, Thuis Voelen, Thuis Zijn
● Houd de Naaste Vast tra...
Beeld woonzorgcentra Nederland
1. Ruim 1700 in Nederland
2. Van klein tot heel groot
3. Van vaste budgetten naar aanbested...
Aan de andere kant: vanuit de samenleving
1. ‘Ontkenning’ van oud worden, mogelijk met gebreken
2. Zorg heb je nodig, het ...
WeeTJe (ezelsbruggetje)
W -> Waardigheid
T -> Tevredenheid
J -> Je Thuis Voelen
Uitspraak bewoner: ‘Door mijn contacten buitenshuis blijf ik vrolijk’
Cliënten die blijven meedoen aan activiteiten, vaker...
Thuis voelen in beeld via zorgvisite
‘Thuis voelen’ en leefomgeving. Voorbeelden:
SCHOON & GEZELLIG ETEN
VOORZIENINGEN
ONTMOETINGSPLEKKEN
HUISELIJKE SFEER BUIT...
Start Cliënten Vertegenwoordigen
▪ Win – win Waarde-volle zorg (LOC) en Houd de Naaste Vast /
Thuis Voelen (Publicarea)
▪ ...
Programma Cliënten Vertegenwoordigen (1)
Aanleiding:
De transities in de (langdurige) zorg doen een groter beroep op parti...
Programma Cliënten Vertegenwoordigen (2)
De basis van het project is een drietal groepsgesprekken waarin de
fases te onder...
Spelregels Cliënten Vertegenwoordigen
1. We praten over het hier en nu en wat de aanwezigen
zelf/gezamenlijk kunnen bewerk...
Resultaat Cliënten Vertegenwoordigen
Een gezamenlijke ‘Waarde-volle Zorg Agenda’ die
concrete handvatten geeft en waarin a...
Genoemde redenen om deel te nemen
1. Bijdrage aan opstellen van locatiespecifiek
mantelzorgbeleid.
2. In beeld brengen mog...
Ervaringen uit de gesprekken
1. Hoe goed en wenselijk het is om gezamenlijk
het gesprek ‘op inhoud’ aan te gaan
2. Gestruc...
Voorbeelden uit verschillende pilot agenda’s
Experiment met
huisbezoeken om
kennismaking/gesp
rek met bewoner
en naasten i...
Voorbeelden uit verschillende pilot agenda’s
Afspraken over uitwerken nieuwe
vormen van medezeggenschap.
•Medezeggenschap ...
Overall bevindingen eerste pilots (1)
Wat betekent het voor de manier van werken
• Start cultuurverandering; betrokkenheid...
Overall bevindingen eerste pilots (2)
1. Veelal nog geen gedeeld beeld op naastenbetrokkenheid
(cliëntenraad en locatieman...
Overall bevindingen eerste pilots (3)
1. Wat kunnen en willen ouderen en naasten zelf, ook
intramuraal? Het gesprek hierov...
Vervolg Cliënten Vertegenwoordigen
•Borging Waardevolle zorg agenda: op locatieniveau
•Vervolgen pilot: 6 nieuwe locaties
...
Dank u voor de aandacht
Naasten en zorgorganisatie:
bondgenoten in waardevolle zorg
Workshopronde 1
VRAGEN / MEER INFORMAT...
Naasten en zorgorganisatie: bondgenoten in waardevolle zorg
of 27

Naasten en zorgorganisatie: bondgenoten in waardevolle zorg

Op 12 oktober verzorgden Hetti Willemsen en Marthijn Laterveer op het congres 'De cliëntenraad - een sterke gesprekspartner' een presentatie. Familieleden, vrienden en kennissen spelen een belangrijke rol in het leven van mensen. Ook voor hen die in een zorginstelling wonen. In Cliënten Vertegenwoordigen (pilotproject Publicarea en LOC) gaan cliëntenraden en locatiemanagement in gesprek over de condities waaronder naasten op een natuurlijke manier betrokken kunnen zijn bij het wonen en leven in een woonzorgcentrum. In 5 zorgorganisaties is dat al gebeurd. Hoe realiseer je een bondgenootschap met bewoners en naasten? Wat betekent dat voor de manier van werken? Wat kunnen cliëntenraden doen?
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Presentations & Public Speaking      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Naasten en zorgorganisatie: bondgenoten in waardevolle zorg

 • 1. Naasten en zorgorganisatie: Bondgenoten in waardevolle zorg Workshopronde 1 Marthijn Laterveer (LOC), Hetti Willemse (Publicarea) Landelijk congres Cliëntenraden 12 oktober 2015
 • 2. Opbouw workshop 1. Kennismaking 2. Thuis Voelen in de ouderenzorg a. Je Thuis Voelen in een woonzorgcentrum: kan dat? 3. Programma Cliënten Vertegenwoordigen a. Incl. Praktijkvoorbeelden b. Rol cliëntenraad c. Meedoen? 4. Afsluiting …. 75 minuten met elkaar aan de slag: tijd voor een persoonlijke introductie……
 • 3. Waarde-volle zorg ● In de zorg gaat het veel over systemen en geld ● 2009: visie LOC ‘Waarde-volle zorg’ op toekomst zorg ● Zorg moet aansluiten bij wat voor mensen van waarde is ● Mensen helpen zich binnen hun mogelijkheden gezond te voelen ● En zich te kunnen ontwikkelen ● Familie en naasten horen daarbij! ● Daarom samenwerking met Publicarea ● Rol naasten belangrijk thema voor cliëntenraden
 • 4. Marthijn Laterveer Op werkgebied Persoonlijk Historicus Geboren in 1969 Sinds 2001 werkzaam bij LOC Woon in Zeist Coördinator LOC Zeggenschap in zorg Kerkelijk actief Realiseren waarde-volle zorg Leesclub Van organisatie naar beweging Familie en vrienden belangrijk Landelijke belangenbehartiging Hobby’s: (berg)wandelen, fietsen, koken, lezen Verbinden mensen en systemen Vakantie: actief en kamperen in een tent Drijfveer: menselijkheid Actief bezig met energiebesparing en duurzaamheid Schrijven blogs, artikelen, brochures Anderen denken altijd dat ik geen auto heb en vegetariër ben
 • 5. Hetti Willemse Op werkgebied Persoonlijk Sociaal geograaf/planoloog Geboren in Amsterdam Directeur/eigenaar Publicarea Feestje gevierd: 60 jaar 2006-2010: gemeenteraadslid Amsterdam 40 jaar partnerschap Directeur SIGRA Op latere leeftijd moeder Beleidsfuncties overheid Houdt van cultuur, architectuur Bestuur/toezicht functies Vrienden en familie belangrijk Columnist zorgvisie Komt graag op Texel en in de Ardennen Initiatiefnemer Zorgvisite.nl Hobby’s: fietsen, theater, film, wandelen Auteur Zorgtrilogie: Thuis Wezen (2007), Thuis Voelen (2009) en Thuis Zijn (2010), (mede) Auteur: En zij leefden nog goed en tevreden. Hoe de bureaucratie bijdraagt aan betere ouderenzorg.
 • 6. Houd de Naaste Vast en Thuis Voelen Agenda ● Zorgtrilogie: Thuis Wezen, Thuis Voelen, Thuis Zijn ● Houd de Naaste Vast trajecten (> 40) ● Train de trainer Houd de Naaste Vast ● Zorgschouwen Amsterdam / Noord-Holland ● Zorgvisite.nl ● Cliënten Vertegenwoordigen
 • 7. Beeld woonzorgcentra Nederland 1. Ruim 1700 in Nederland 2. Van klein tot heel groot 3. Van vaste budgetten naar aanbestedingen 4. Grote verschillen tussen en over ‘t land 5. Gevoel bezuinigingen, onzekerheid, veranderingen 6. Focus op zorg, focus op verantwoordelijkheid, focus op (ultieme) veiligheid ‘Risicoloos is levenloos’: verwoorde onmacht zorgmanager.
 • 8. Aan de andere kant: vanuit de samenleving 1. ‘Ontkenning’ van oud worden, mogelijk met gebreken 2. Zorg heb je nodig, het is geen wens 3. Imago zorg 4. Wonen met zorg: ‘parallel universum’ 24 uur van een dag - > 5 hoofdproblemen mensen met zorgvraag (SCP) 1. Eenzaamheid 2. Niet naar buiten/bewegen 3. Lekker eten 4. (duidelijke) Informatie en communicatie 5. Rol naasten
 • 9. WeeTJe (ezelsbruggetje) W -> Waardigheid T -> Tevredenheid J -> Je Thuis Voelen
 • 10. Uitspraak bewoner: ‘Door mijn contacten buitenshuis blijf ik vrolijk’ Cliënten die blijven meedoen aan activiteiten, vaker een praatje maken tussendoor met iemand oordelen positiever over hun leven. Ze voelen zich bijvoorbeeld meer thuis, voelen zich veilig en minder eenzaam, vervelen zich minder en ervaren meer warmte en genegenheid (Bron: Nivel) Ali B in Pauw over ouderen en woonzorgcentra: ‘Dat je niet alleen blijft leven maar ook wat kunt beleven’ ‘Naast een goede omgang met mensen met dementie ervaar ik dat de leefomgeving een belangrijke rol speelt. Hoe meer deze aansluit bij ‘thuis’ hoe beter. Meer nog dan extra geld en deskundigheid vraagt dit een andere zorgethiek: één waarin mensen met dementie, hun naasten en de betrokkenen verzorgenden veel meer zeggenschap krijgen en huiselijkheid en het leven van alledag de norm zijn in plaats van risicomijdende regelgeving. Ingezonden brief van een hulpverlener in de Volkskrant Voeg leven aan de dagen toe in plaats van dagen aan het leven! Thuis voelen in een woonzorgcentrum
 • 11. Thuis voelen in beeld via zorgvisite
 • 12. ‘Thuis voelen’ en leefomgeving. Voorbeelden: SCHOON & GEZELLIG ETEN VOORZIENINGEN ONTMOETINGSPLEKKEN HUISELIJKE SFEER BUITENRUIMTE Informatie: www.zorgvisite.nl
 • 13. Start Cliënten Vertegenwoordigen ▪ Win – win Waarde-volle zorg (LOC) en Houd de Naaste Vast / Thuis Voelen (Publicarea) ▪ Op welke manier kunnen naasten in een institutionele omgeving toch hun natuurlijke rol blijven spelen in het leven van de cliënt? ▪ Het gaat om rol, toerusting en mogelijkheden cliëntenraden om naasten en thuis voelen vaste plek op agenda, in organisatie en bij cliënten, naasten, omgeving te krijgen/hebben/houden. Naasten zijn verleden, heden en toekomst Ook als je in een zorginstelling woont blijf je lid van je familie, je vriendenkring. “Medewerkers moeten zich realiseren dat je werkt waar een ander woont” voorzitter cliëntenraad
 • 14. Programma Cliënten Vertegenwoordigen (1) Aanleiding: De transities in de (langdurige) zorg doen een groter beroep op participatie en eigen kracht. Ontwikkeling Participatie Versterkingstraject voor cliëntenraden. Doel: 1. Cliëntenraden en locaties binnen de ouderenzorg versterken en alert maken op het belang van betrokkenheid van naasten -> Niet omdat het moet, of verplicht is. Natuurlijke rol! 2. Concretiseren hoe locatie en cliëntenraad samen kunnen optrekken en erop toezien dat de condities worden gecreëerd om het welbevinden/thuis voelen van cliënten binnen de instelling te vergroten en natuurlijke betrokkenheid van naasten mogelijk te maken. Financiering: Uitvoering wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw + eigen bijdrage deelnemende zorgorganisaties
 • 15. Programma Cliënten Vertegenwoordigen (2) De basis van het project is een drietal groepsgesprekken waarin de fases te onderscheiden in het verblijf in een woonzorgcentrum: de Oriëntatie, de Entree, de Periode van verblijf en Afscheid centraal staan. Startfase: Draagvlak + inventarisatie specifieke aandachtspunten 1. Gesprek locatiemanager 2. Gesprek delegatie Cliëntenraad Uitvoeringsfase 1. Groepsgesprek Cliëntenraad 2. Groepsgesprek locatiemanager en vertegenwoordigers verschillende disciplines 3. Gezamenlijk gesprek Cliëntenraad en locatie Afronding 1. Opstellen Waardevolle Zorg Agenda en aanbieden eindrapportage Agenda. 1. Kennismaking 2. Introductie 3. Verschillende fases verblijf 1. Oriëntatie 2. Entree 3. Verblijf 4. Afscheid 5. Na afscheid 4. Rol locatie / CR
 • 16. Spelregels Cliënten Vertegenwoordigen 1. We praten over het hier en nu en wat de aanwezigen zelf/gezamenlijk kunnen bewerkstelligen. 2. We voeren het gesprek constructief en gericht op mogelijkheden. Geen klaag of elkaar verwijtende insteek. 3. We hebben geen geheimen naar elkaar toe. De gespreksverslagen van de verschillende gesprekken zijn openbaar naar elkaar.
 • 17. Resultaat Cliënten Vertegenwoordigen Een gezamenlijke ‘Waarde-volle Zorg Agenda’ die concrete handvatten geeft en waarin afspraken worden vastgelegd voor het bondgenootschap tussen cliënten, naasten en de zorgorganisatie. Inclusief praktische tips & eyeopeners.
 • 18. Genoemde redenen om deel te nemen 1. Bijdrage aan opstellen van locatiespecifiek mantelzorgbeleid. 2. In beeld brengen mogelijkheden voor het anders invullen van medezeggenschap/ cliëntvertegen- woordiging (formele versus informele medezeggenschap) 3. Verbeteren van de samenwerking tussen de cliëntenraad en de locatiemanager. 4. In beeld brengen (mogelijke) betrokkenheid en inzet van het sociale netwerk in verschillende fases en concretiseren welk gedrag dit vraagt van medewerkers. 5. Meer inzicht in voorbeelden, methoden en manieren om als locatie en cliëntenraad verder uitwerking te geven aan het thema naastenbetrokkenheid.
 • 19. Ervaringen uit de gesprekken 1. Hoe goed en wenselijk het is om gezamenlijk het gesprek ‘op inhoud’ aan te gaan 2. Gestructureerde aanpak prettig: doorlopen proces van eerste kennismaking (verhuizing) tot afscheid. 3. Openheid en ontspannenheid in gesprekken
 • 20. Voorbeelden uit verschillende pilot agenda’s Experiment met huisbezoeken om kennismaking/gesp rek met bewoner en naasten in thuis omgeving te starten Werkgroep ‘Voordeur’ -> proces van oriëntatie, intake uitschrijven op de manier zoals je het vanuit cliënten/naasten gezien wil doen. •Rol Informatiemap en website •Schriftelijke samenvatting van gesprekken naar cliënt en naasten voor akkoord. •Akkoord vragen op doorgeven van NAW gegevens aan de cliëntenraad. •Tijdens wachtlijstperiode toekomstige cliënten en naasten uitnodigen om bijvoorbeeld koffie te komen drinken, mee te draaien bij een activiteit, vereniging of diner. •Evaluatie: nagaan bij de cliënt en naasten hoe ze het hele proces en de verkregen informatie hebben ervaren. Realiseren nieuwe poster (foto- overzicht) van de cliëntenraad met daarop een toelichting op wat de raad doet en hoe je contact kunt leggen.
 • 21. Voorbeelden uit verschillende pilot agenda’s Afspraken over uitwerken nieuwe vormen van medezeggenschap. •Medezeggenschap op huiskamerniveau •Realiseren van klantenfora (met gebruikersgroepen) rond een bepaald thema. • Zoeken van ‘specialisten’ onder bewoners/naasten rond een bepaald thema irt adviesaanvragen. Bijvoorbeeld mbt. huisvesting, horeca. Is er een link met iemands werk(verleden)? Zoeken van ‘specialisten’ onder bewoners/naasten rond een bepaald thema irt adviesaan- vragen. Bijvoorbeeld mbt. huisvesting, horeca, zorg. Is er een link met iemands werk (verleden)? Het bepalen van een aantal thema’s dat de cliëntenraad structureel elk jaar wil behandelen (maken van een jaarkalender). Als medewerkers (ambassadeurs) alert zijn op het aandragen van potentiële contactpersonen bij de Cliëntenraad.
 • 22. Overall bevindingen eerste pilots (1) Wat betekent het voor de manier van werken • Start cultuurverandering; betrokkenheid naasten • Staf/steun functies besef dienstverlenend tbv. primaire proces • Sleutelrol zorgbemiddeling –> gewekte verwachting + info thuis • MDO-overleg: planning, aanwezigheid en communicatie • Website: De rol en belang van naasten + per locatie ontvangstpagina (met foto’s, rondleiding) Samengevat • Het betrekken van naasten betreft de hele locatie. • Belang randvoorwaardelijke condities georganiseerd • Rol locatiemanagement en cliëntenraad
 • 23. Overall bevindingen eerste pilots (2) 1. Veelal nog geen gedeeld beeld op naastenbetrokkenheid (cliëntenraad en locatiemanager) 2. Imagoverandering nodig op ‘naastenbetrokkenheid’. Focus op verplichting/moeten vanuit bezuinigingen kleurt beeldvorming. Voorbeeld uit een van de pilots: De cliëntenraad heeft als standpunt dat zij het niet wenselijk vindt dat naasten worden betrokken, omdat zij dan zorgtaken overnemen van professionals (een niet wenselijke situatie in hun ogen). Omdenken/veranderde benadering: “Op hun sterfbed hebben mensen spijt dat zij ‘te weinig’ tijd met hun naasten hebben doorgebracht”. -> Dat geeft mooi aan waarom je mogelijk wilt maken dat naasten op een natuurlijke manier betrokken zijn. (cliëntenraadondersteuner in begeleidingscommissie)
 • 24. Overall bevindingen eerste pilots (3) 1. Wat kunnen en willen ouderen en naasten zelf, ook intramuraal? Het gesprek hierover wordt te weinig gestructureerd, inhoudelijk en in concreto gevoerd. 2. De eerste klap is een daalder waard. Belang van de eerste fases: Oriëntatie – Entree – Verhuizing – Eerste weken 3. Wens vanuit begeleidingscommissie om een kentering te bereiken op thema (natuurlijke) naastenbetrokkenheid. a. Delen goede voorbeelden b. Wens organisatie Thuis Voelen Parade door Nederland; inspireren / activeren / beleven/ verleiden
 • 25. Vervolg Cliënten Vertegenwoordigen •Borging Waardevolle zorg agenda: op locatieniveau •Vervolgen pilot: 6 nieuwe locaties •Wie doet er mee? •Aandachtspunten vervolg •Definitie gemeenschappelijk beeld naastenbetrokkenheid op het niveau van management en cliëntenraad: waarom wil je het in het belang van de bewoner? •Ontwikkeling Trainingsprogramma cliëntenraadsleden (beoogd)
 • 26. Dank u voor de aandacht Naasten en zorgorganisatie: bondgenoten in waardevolle zorg Workshopronde 1 VRAGEN / MEER INFORMATIE / MEEDOEN? Marthijn Laterveer (LOC) m.laterveer@loc.nl / 06 51 33 45 58 Hetti Willemse (Publicarea) hettiwillemse@publicarea.nl / 06 51 86 34 16

Related Documents