WELKE ZIJN DE POLITIEKE
FUNCTIES VAN DE MASSAMEDIA
IN NEDERLAND ?
De Massamedia spelen een
belangerijke rol in onze
democr...
DE 5 VIJF POLITIEKE FUNCTIES VAN
DE MASSAMEDIA KUNNEN WE HET
BEST WEERGEVEN MET BEHULP
VAN HET VOLGENDE VOORBEELD.
VOORBEE...
DE INFORMATIEVE
FUNCTIE
DE KRANT BERICHT HIEROVER
OMDAT SCHIPHOL EEN
BELANGRIJKE KWESTIE IS.
DE
SPREEKBUISFUNCTIE
DE KRANT LAAT VERSCHILLENDE
MENSEN AAN HET WOORD,
ZOALS DE DIREKTIE VAN
SCHIPHOL ,POLITICI EN
OMWONEN...
DE ONDERZOEKENDE
OF AGENDAFUNCTIE
DIT PROBLEEM WERD DOOR DE
JOURNALIST ZELF ONTDEKT NA
EIGEN ONDERZOEK.
DE
COMMENTAARFUNCTIE
DE KRANT ZAL ONGETWIJFELDIN
EEN REDACTIONEEL
COMMENTAAR ZIJN MENING
OVER DE KWESTIE GEVEN.
DE CONTROLERENDE
FUNCTIE
HET BELEID VAN DE
VERANTWOORDELIJKE MINISTER
WORDT KRITISCH BEKEN, HIJ IS
TENSLOTTE POLITIEK
VERA...
THE END
!!
of 8

Politieke Agenda Massamedia

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Politieke Agenda Massamedia

  • 1. WELKE ZIJN DE POLITIEKE FUNCTIES VAN DE MASSAMEDIA IN NEDERLAND ? De Massamedia spelen een belangerijke rol in onze democratie.
  • 2. DE 5 VIJF POLITIEKE FUNCTIES VAN DE MASSAMEDIA KUNNEN WE HET BEST WEERGEVEN MET BEHULP VAN HET VOLGENDE VOORBEELD. VOORBEELD: EEN KRANT ONTDEKT DAT EEN AMBTENAAR VAN EEN MINISTERIE EEN KRITISCH ONDERZOEKSRAPPORT OVER GELUIDSOVERLAST OP SCHIPHOL HEEFT LATEN VERDWIJNEN.
  • 3. DE INFORMATIEVE FUNCTIE DE KRANT BERICHT HIEROVER OMDAT SCHIPHOL EEN BELANGRIJKE KWESTIE IS.
  • 4. DE SPREEKBUISFUNCTIE DE KRANT LAAT VERSCHILLENDE MENSEN AAN HET WOORD, ZOALS DE DIREKTIE VAN SCHIPHOL ,POLITICI EN OMWONENDEN.
  • 5. DE ONDERZOEKENDE OF AGENDAFUNCTIE DIT PROBLEEM WERD DOOR DE JOURNALIST ZELF ONTDEKT NA EIGEN ONDERZOEK.
  • 6. DE COMMENTAARFUNCTIE DE KRANT ZAL ONGETWIJFELDIN EEN REDACTIONEEL COMMENTAAR ZIJN MENING OVER DE KWESTIE GEVEN.
  • 7. DE CONTROLERENDE FUNCTIE HET BELEID VAN DE VERANTWOORDELIJKE MINISTER WORDT KRITISCH BEKEN, HIJ IS TENSLOTTE POLITIEK VERANTWOORDELIJK VOOR DE FOUTEN VAN ZIJN AMBTENAREN.
  • 8. THE END !!