„GOTOWOŚĆ SZKOLNA A GOTOWOŚĆ SZKOŁY”
ZEBRANIE RODZICÓW
26.03.2014
Przedszkole nr 240
im. Polskich Olimpijczyków
Twoje dziecko będzie uczniem –
co to oznacza?
Co się zmieni?
• przestrzeń fizyczna (m.in. budynek szkoły, plac zabaw);
• s...
• Szkoła = nowe role, obowiązki i wyzwania.
• Gotowość szkolna to zestaw umiejętności, cech i
wiadomości, których posiadan...
Badanie gotowości szkolnej
• Przedszkole: październik/ kwiecień.
• Wydanie informacji o gotowości szkolnej – do 30 kwietni...
Gotowość szkoły
Sześciolatek ma prawo do:
• adaptacji w szkole tak długo, jak jest to potrzebne,
• wyodrębnionego miejsca ...
Kto pyta – nie błądzi
Kwalifikacje nauczycieli
• Jakie studia ukończył i na jakiej uczelni?
• Czy przeszedł dodatkowe szko...
Przygotowanie klasy
• Czy ławki i krzesła dostosowane są do wzrostu dzieci?
• Czy w klasie jest miejsce na zabawę, aktywno...
Plac zabaw
• Jak wyposażona jest szkoła pod względem infrastruktury sportowej i
placu zabaw?
• Jak często w ciągu dnia i n...
Rytm dnia
• Czy pierwszoklasiści zaczynają zajęcia zawsze rano?
• Czy jest zmianowość nauki i ile jest zmian?
• O której r...
Metodyka pracy z dzieckiem
• Czy dzieci będą miały możliwość uczenia się przez
zabawę i gry, ruch, możliwość pracy w parac...
Ocenianie i motywowanie
• Jakiego systemu oceniania używa nauczyciel?
• Czy nauczyciel ma jakiś system kar/nagród -jak on
...
Żywienie i higiena
• Jak wygląda spożywanie posiłków w szkole (drugie
śniadanie, obiad)?
• Czy jest odrębna stołówka dla u...
Interaktywna mapa szkół
http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol
Rola rodziców
• Rodzice - zwłaszcza działający wspólnie jako grupa - mogą
odegrać kluczową rolę w modernizowaniu szkoły, b...
Czego nie robić?
• porównywanie dziecka z
rówieśnikami;
• negatywne ocenianie dziecka;
• krytyka nauczyciela/szkoły przy
d...
Pytania rodziców
Dziękuję za uwagę - Ewa Skwarka
Prezentacja kuratorium 26.03.2014
of 17

Prezentacja kuratorium 26.03.2014

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja kuratorium 26.03.2014

 • 1. „GOTOWOŚĆ SZKOLNA A GOTOWOŚĆ SZKOŁY” ZEBRANIE RODZICÓW 26.03.2014 Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
 • 2. Twoje dziecko będzie uczniem – co to oznacza? Co się zmieni? • przestrzeń fizyczna (m.in. budynek szkoły, plac zabaw); • sposób nabywania wiedzy i umiejętności (specyficzny dla szkoły); • nowe obowiązki (m.in. związane z odrabianiem lekcji, pracą w projektach); • środowisko społeczne (poznawanie nauczycieli i rówieśników) ; • emocje (trudne związane np. z radzeniem sobie z wymaganiami i stresem; miłe, np. radość z posiadania przyjaciół i osiągania sukcesów.
 • 3. • Szkoła = nowe role, obowiązki i wyzwania. • Gotowość szkolna to zestaw umiejętności, cech i wiadomości, których posiadanie jest powiązane z poradzeniem sobie z wymaganiami stawianymi przed dzieckiem w szkole. • Obejmuje trzy wymiary: . emocjonalno- społeczna poznawcza fizyczna
 • 4. Badanie gotowości szkolnej • Przedszkole: październik/ kwiecień. • Wydanie informacji o gotowości szkolnej – do 30 kwietnia. • Decyzja rodziców - rekrutacja w marcu. • Wyniki badania = wskazówki, w jakich obszarach można wspomóc dziecko, zarówno w przedszkolu, jak i w domu. • W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, wypełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok • W pierwszej klasie wskazana diagnoza poziomu umiejętności dzieci we wrześniu. • Prawo do złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do przedszkola (tzw. zerówki).
 • 5. Gotowość szkoły Sześciolatek ma prawo do: • adaptacji w szkole tak długo, jak jest to potrzebne, • wyodrębnionego miejsca do zabawy i miejsca na podręczniki i przybory szkolne, • jednego nauczyciela w klasach I-III przygotowanego do pracy z sześciolatkami, • nauki w klasach do 25 uczniów ,wśród dzieci w tym samym wieku, • indywidualnego podejścia do potrzeb sześciolatka, • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, • dodatkowych zajęć po lekcjach i opieki świetlicowej w grupach do 25 uczniów, • elastycznej organizacji zajęć edukacyjnych ( 25 minutowe lekcje, przerwy, różnorodne zajęcia i metody.
 • 6. Kto pyta – nie błądzi Kwalifikacje nauczycieli • Jakie studia ukończył i na jakiej uczelni? • Czy przeszedł dodatkowe szkolenia, kursy? • Co może o sobie powiedzieć? • Czy ma przygotowanie specjalistyczne (terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia itp.)? • Jaka ma wiedzę na temat dzieci? Czy zna różnice miedzy 6 i 7-latkami? • Czy proponuje jakiś program dodatkowy poza podstawą programową MEN? • Kto prowadzi zajęcia językowe, komputerowe, sportowe? • Czy w szkole jest dostęp do opieki specjalistów (psychologa, logopedy, pedagoga i pielęgniarki szkolnej, nauczyciela gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej)? • Kto będzie nauczycielem wspierającym?
 • 7. Przygotowanie klasy • Czy ławki i krzesła dostosowane są do wzrostu dzieci? • Czy w klasie jest miejsce na zabawę, aktywność ruchową? • Jak dużo czasu dzieci będą spędzać w ławkach? • Czy nauczyciel proponuje różnorodność zajęć i przerwy, by odpowiedzieć na dziecięcą potrzebę ruchu? • Czy w klasie znajdują sie szafki przeznaczone na podręczniki, przybory dzieci? • Czy w sali jest komputer z dostępem do internetu lub czy jest sala komputerowa dostępna dla uczniów I klasy? • Czy jest tablica interaktywna? Do jakich celów jest używana? Czy nauczyciel posiada do niej jakieś oprogramowanie? • Czy jest odtwarzacz CD?
 • 8. Plac zabaw • Jak wyposażona jest szkoła pod względem infrastruktury sportowej i placu zabaw? • Jak często w ciągu dnia i na jak długo dzieci wychodzą na boisko/plac zabaw? • Kto sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi na placu zabaw/boisku w trakcie i po lekcjach (w ramach świetlicy)? • Czy są dostępne stojaki na rowery? • Czy są miejsca do siedzenia i rozmów przy szkole? Liczebność klas • Jak liczna będzie klasa? • Czy w klasie będą uczyć sie razem dzieci 6-i 7-letnie? • Czy dzieci dzielone są na grupy na zajęcia językowe? • Czy dziewczynki i chłopcy maja wspólne zajęcia z wf-u?
 • 9. Rytm dnia • Czy pierwszoklasiści zaczynają zajęcia zawsze rano? • Czy jest zmianowość nauki i ile jest zmian? • O której rozpoczynają sie i kończą lekcje na drugą zmianę? • Czy dzieci mogą rano przebywać w świetlicy? • Do której świetlica otwarta jest po południu, czy mogą w niej odrabiać lekcje? • Czy będzie możliwa korekta planu lekcji? • O której godzinie dzieci jedzą drugie śniadanie i czy dostaną coś do picia? • Czy jest sklepik i co w nim można kupić? • Kiedy dzieci będą jadły obiad i ile czasu jest przeznaczone na obiad? • Jak wyglądają przerwy w szkole?
 • 10. Metodyka pracy z dzieckiem • Czy dzieci będą miały możliwość uczenia się przez zabawę i gry, ruch, możliwość pracy w parach i w grupach nad zadaniami, eksperymentowania (indywidualnie, w parach, triadach, zespołowo), chodzenia na wycieczki). • Jakimi metodami nauczyciel pracuje z dziećmi? • Jakie cele edukacyjne stawia sobie nauczyciel? • Czy i w jakiej formie nauczyciel będzie informował rodziców na bieżąco, czym się zajmuje z dziećmi, a także z wyprzedzeniem - czego będą uczyć się dzieci? • Jakie jest podejście nauczyciela do zadań domowych?
 • 11. Ocenianie i motywowanie • Jakiego systemu oceniania używa nauczyciel? • Czy nauczyciel ma jakiś system kar/nagród -jak on funkcjonuje? • Jak nauczyciel zachęca do nauki, rozwoju, poprawy i jaki ma stosunek do popełniania błędów? • W jaki sposób informuje dzieci o ocenie? • W jaki sposób komunikuje o ocenach i uwagach rodzicom? • Czy jest mozliwość kontaktu mailowego z nauczycielem? • Czy nauczyciel ma wyznaczony dzień w tygodniu na popołudniowy kontakt z rodzicami w szkole?
 • 12. Żywienie i higiena • Jak wygląda spożywanie posiłków w szkole (drugie śniadanie, obiad)? • Czy jest odrębna stołówka dla uczniów klas I-III? • W jakich porach uczniowie jedzą ciepły posiłek? Ile maja na niego czasu? • Czy w szkole jest kuchnia, czy posiłki są dostarczane przez catering? • Czy możliwa jest indywidualizacja menu dla dzieci na diecie? • Czy w klasie jest dostęp do wody pitnej? • Co jedzą i piją dzieci po godzinie 13.00 w świetlicy? • Czy dzieci myją ręce przed/po posiłkach?
 • 13. Interaktywna mapa szkół http://6latki.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol
 • 14. Rola rodziców • Rodzice - zwłaszcza działający wspólnie jako grupa - mogą odegrać kluczową rolę w modernizowaniu szkoły, budowaniu pozytywnego klimatu zmian przeprowadzanych w porozumieniu z nauczycielami i dyrekcją oraz samorządem. • Rada Rodziców/ Trójka klasowa • Stowarzyszenie Rodziców Prawa rodziców: • dowóz dziecka do szkoły pod opieką nauczyciela lub zwrot kosztów dojazdu do szkoły powyżej 3 km, • zapewnienie opieki świetlicowej w grupach do 25 dzieci, dodatkowych zajęć w świetlicy i pomocy indywidualnej w nauce, • ciepłe posiłki i możliwość zwolnienia a opłat, • zapewnienie opieki w szkole w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, • bezpłatne porady, pomoc psychologiczno-pedagoiczna dla siebie i dziecka, •decydowanie o odroczeniu obowiązku szkolnego, powtórzeniu klasy, powrocie do przedszkola.
 • 15. Czego nie robić? • porównywanie dziecka z rówieśnikami; • negatywne ocenianie dziecka; • krytyka nauczyciela/szkoły przy dziecku; • wyręczanie dzieci przy odrabianiu lekcji, • przeciążenie dziecka zajęciami dodatkowymi; • lekceważenie sukcesów i trudności dziecka.
 • 16. Pytania rodziców Dziękuję za uwagę - Ewa Skwarka

Related Documents