ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ประชากร และกลุ่มชาติพันธุ์ อ.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์วิทยาลัยการปกครองท้องถ...
จานวนประชากร • วันที่ 6 ม.ค. 2005 ครบ 1,300 ล้านคน 22%ของโลก • แผ่...
อัตราการเจริญเติบโต• 0.629% (ประมาณการในปี 2008)• 2000: 1,264,587,054 2010: 1,347,000,000• 2020: 1,430,000,000 ...
ความหนาแน่นของจานวนประชากร• 137 คน/ตารางกิโลเมตร (2007)• 42.3% อยู่ในเขตเมือง 57.7% อยู่ในเขตชนบท 4
อัตราส่วนระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ชาย51.53% ...
กลุ่มชาติพันธุ์ 6
กลุ่มชาติพันธุ์ 8.10% 91.90%• แบ่งเป็น 56 กลุ่มชาติพันธุ์• ชาวฮั่น 91.9%• ชนกลุ่มน้อยอีก 55 กลุ่มช...
กลุ่มชาติพันธุ์ 8
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวฮั่น • ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ • ประมาณ 1,230 ล้านคน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจ้วง • จานวนประชากร: 16,178,811 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี, ยฺหวินหนาน, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวแมนจู • จานวนประชากร: 10,682,263 คน • ถิ่นที่อยู: เหลียวหนิง, จี๋หลิน, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหุย • จานวนประชากร: 9,816,802 คน • ถิ่นที่อยู: หนิงเซี่ย, เหอหนาน,เหอเป่ย์, ชิงไ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมียว (แม้ว) • จานวนประชากร: 8,940,116 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอุยกูร์ • จานวนประชากร: 8,399,393 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวถู่เจีย • จานวนประชากร: 8,028,133 คน • ถิ่นที่อยู: หูหนาน, หูเป่ย์ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหยี • จานวนประชากร: 7,762,286 คน • ถิ่นที่อยู: ซื่อชวน, ยฺหวินหนาน, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวมองโกล • จานวนประชากร: 5,813,947 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, ซินเจียง, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทิเบต • จานวนประชากร: 5,416,021 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต, ชิงไห่, ซื่อชวน, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวปู้อี • จานวนประชากร: 2,971,460 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวต้ง • จานวนประชากร: 2,960,293 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, กว่างซี ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหยา (เย้า) • จานวนประชากร: 2,637,421 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, กว่างซี,...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกาหลี • จานวนประชากร: 1,923,842 คน • ถิ่นที่อยู: จี๋หลิน, เหลียวหนิง, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวไป๋ • จานวนประชากร: 1,858,063 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, กุ้ยโจว ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวฮาหนี • จานวนประชากร: 1,439,673 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวคาซัก • จานวนประชากร: 1,250,458 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, กานซู, ชิงไห่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหลี • จานวนประชากร: 1,247,814 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวไต่ (ไตลื้อ) • จานวนประชากร: 1,158,989 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเชอ • จานวนประชากร: 709,592 คน • ถิ่นที่อยู: ฝูเจี้ยน, เจ้อเจียง, เจียงซี, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลี่ซู่ • จานวนประชากร: 634,912 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, ซื่อชวน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกอเหล่า • จานวนประชากร: 579,357 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, กว่างซี ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวตงเซียง • จานวนประชากร: 513,805 คน • ถิ่นที่อยู: กานซู, ซินเจียง ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกาชาน • จานวนประชากร: 458,000 คน • ถิ่นที่อยู: ไต้หวัน, ฝูเจี้ยน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลาฮู่ • จานวนประชากร: 453,705 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวสุ่ย • จานวนประชากร: 406,902 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, กว่างซี ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหว่า (ว้า) • จานวนประชากร: 396,610 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหน่าซี • จานวนประชากร: 308,839 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, ซื่อชวน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเชียง • จานวนประชากร: 306,072 คน • ถิ่นที่อยู: ซื่อชวน ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวถู่ • จานวนประชากร: 241,198 คน • ถิ่นที่อยู: ชิงไห่, กานซู ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวมู่เหล่า • จานวนประชากร: 207,352 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวซีป๋อ • จานวนประชากร: 188,824 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, เหลียวหนิง, ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวคีร์กีซ • จานวนประชากร: 160,823 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, เฮย์หลงเจียง ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวต๋าว้อเอ่อร์ • จานวนประชากร: 132,394 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, ซินเจียง, เฮย...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจิ่งโพ (ขะฉิ่น) • จานวนประชากร: 132,143 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมาหนาน • จานวนประชากร: 107,166 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวซาลา • จานวนประชากร: 104,503 คน • ถิ่นที่อยู: ชิงไห่, กานซู ่...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวปู้หล่าง • จานวนประชากร: 91,882 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทาจิก • จานวนประชากร: 41,028 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอาชัง • จานวนประชากร: 33,936 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวผูหมี่ • จานวนประชากร: 33, 600 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเอ้อเวินเค่อ (อีเวนคิ) • จานวนประชากร: 30,505 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, เฮย์...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวนู่ • จานวนประชากร: 28,759 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจิง • จานวนประชากร: 22,517 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจินั่ว • จานวนประชากร: 20,899 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเต๋ออ๋าง • จานวนประชากร: 17,935 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเป่าอาน (โบนาน) • จานวนประชากร: 16,505 คน • ถิ่นที่อยู: กานซู ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวรัสเซีย • จานวนประชากร: 15,609 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวยฺวี่กู้ (ยูเกอร์) • จานวนประชากร: 13,719 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอุซเบก • จานวนประชากร: 12,370 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมินปา (มอนปา) • จานวนประชากร: 8,923 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเอ้อหลุนชุน (โอโรเชน) • จานวนประชากร: 8,196 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, เฮย์หล...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวตู๋หลง (เตอรัง) • จานวนประชากร: 7,426 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทาร์ทาร์ • จานวนประชากร: 4,890 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเฮ่อเจ๋อ (เหอเจิน) • จานวนประชากร: 4,640 คน • ถิ่นที่อยู: เฮย์หลงเจียง ...
กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลั่วปา • จานวนประชากร: 2,965 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต ่ ...
of 64

Population and Ethnic Groups in China

General information about population and ethnic groups in the People's Republic of China. Presentation is in Thai. By Grichawat Lowatcharin.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มชาติพันธุ์ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Population and Ethnic Groups in China

 • 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ประชากร และกลุ่มชาติพันธุ์ อ.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2. จานวนประชากร • วันที่ 6 ม.ค. 2005 ครบ 1,300 ล้านคน 22%ของโลก • แผ่นดินใหญ่ 1,321,851,888 คน (2007) • ฮ่องกง 6,994,500 คน (2006) • มาเก๊า 503,000 คน (2006) • ไต้หวัน 23,037,031 คน (2008) 22% • รวมทั้งสิ้น 1,352,386,419 คน ชาวจีน78% อืนๆ ่ 2
 • 3. อัตราการเจริญเติบโต• 0.629% (ประมาณการในปี 2008)• 2000: 1,264,587,054 2010: 1,347,000,000• 2020: 1,430,000,000 2030: 1,461,000,000• 2040: 1,463,144,780 2050: 1,465,224,000 3
 • 4. ความหนาแน่นของจานวนประชากร• 137 คน/ตารางกิโลเมตร (2007)• 42.3% อยู่ในเขตเมือง 57.7% อยู่ในเขตชนบท 4
 • 5. อัตราส่วนระหว่างเพศชายกับเพศหญิง ชาย51.53% หญิง 48.47% • ข้อมูลในปี 2007 5
 • 6. กลุ่มชาติพันธุ์ 6
 • 7. กลุ่มชาติพันธุ์ 8.10% 91.90%• แบ่งเป็น 56 กลุ่มชาติพันธุ์• ชาวฮั่น 91.9%• ชนกลุ่มน้อยอีก 55 กลุ่มชาติพันธุ์ 8.1% (107.1 ล้านคน) 7
 • 8. กลุ่มชาติพันธุ์ 8
 • 9. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวฮั่น • ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ • ประมาณ 1,230 ล้านคน 9
 • 10. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจ้วง • จานวนประชากร: 16,178,811 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี, ยฺหวินหนาน, ่ กว่างตง, กุ้ยโจว 10
 • 11. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวแมนจู • จานวนประชากร: 10,682,263 คน • ถิ่นที่อยู: เหลียวหนิง, จี๋หลิน, ่ เฮย์หลงเจียง, เหอเป่ย์, เป่ย์จิง, มองโกเลียใน 11
 • 12. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหุย • จานวนประชากร: 9,816,802 คน • ถิ่นที่อยู: หนิงเซี่ย, เหอหนาน,เหอเป่ย์, ชิงไห่, ่ ซานตง, ยฺหวินหนาน, ซินเจียง, อานหุย, เหลียวห นิง, เฮย์หลงเจียง, จี๋หลิน, ซานซี, เป่ย์จิง, เทียนจิน 12
 • 13. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมียว (แม้ว) • จานวนประชากร: 8,940,116 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, ่ ยฺหวินหนาน, กว่างซี, ซื่อชวน, หูเป่ย์ 13
 • 14. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอุยกูร์ • จานวนประชากร: 8,399,393 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 14
 • 15. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวถู่เจีย • จานวนประชากร: 8,028,133 คน • ถิ่นที่อยู: หูหนาน, หูเป่ย์ ่ 15
 • 16. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหยี • จานวนประชากร: 7,762,286 คน • ถิ่นที่อยู: ซื่อชวน, ยฺหวินหนาน, ่ กุ้ยโจว, กว่างซี 16
 • 17. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวมองโกล • จานวนประชากร: 5,813,947 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, ซินเจียง, ่ เหลียวหนิง, จี๋หลิน, เฮย์หลงเจียง, กานซู, เหอเป่ย,์ เหอหนาน, ชิงไห่ 17
 • 18. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทิเบต • จานวนประชากร: 5,416,021 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต, ชิงไห่, ซื่อชวน, ่ กานซู, ยฺหวินหนาน 18
 • 19. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวปู้อี • จานวนประชากร: 2,971,460 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว ่ 19
 • 20. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวต้ง • จานวนประชากร: 2,960,293 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, กว่างซี ่ 20
 • 21. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหยา (เย้า) • จานวนประชากร: 2,637,421 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, หูหนาน, กว่างซี, ่ กว่างตง, ยฺหวินหนาน 21
 • 22. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกาหลี • จานวนประชากร: 1,923,842 คน • ถิ่นที่อยู: จี๋หลิน, เหลียวหนิง, ่ เฮย์หลงเจียง 22
 • 23. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวไป๋ • จานวนประชากร: 1,858,063 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, กุ้ยโจว ่ 23
 • 24. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวฮาหนี • จานวนประชากร: 1,439,673 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 24
 • 25. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวคาซัก • จานวนประชากร: 1,250,458 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, กานซู, ชิงไห่ ่ 25
 • 26. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหลี • จานวนประชากร: 1,247,814 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 26
 • 27. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวไต่ (ไตลื้อ) • จานวนประชากร: 1,158,989 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 27
 • 28. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเชอ • จานวนประชากร: 709,592 คน • ถิ่นที่อยู: ฝูเจี้ยน, เจ้อเจียง, เจียงซี, ่ กว่างตง 28
 • 29. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลี่ซู่ • จานวนประชากร: 634,912 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, ซื่อชวน ่ 29
 • 30. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกอเหล่า • จานวนประชากร: 579,357 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, กว่างซี ่ 30
 • 31. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวตงเซียง • จานวนประชากร: 513,805 คน • ถิ่นที่อยู: กานซู, ซินเจียง ่ 31
 • 32. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเกาชาน • จานวนประชากร: 458,000 คน • ถิ่นที่อยู: ไต้หวัน, ฝูเจี้ยน ่ 32
 • 33. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลาฮู่ • จานวนประชากร: 453,705 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 33
 • 34. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวสุ่ย • จานวนประชากร: 406,902 คน • ถิ่นที่อยู: กุ้ยโจว, กว่างซี ่ 34
 • 35. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหว่า (ว้า) • จานวนประชากร: 396,610 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 35
 • 36. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวหน่าซี • จานวนประชากร: 308,839 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน, ซื่อชวน ่ 36
 • 37. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเชียง • จานวนประชากร: 306,072 คน • ถิ่นที่อยู: ซื่อชวน ่ 37
 • 38. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวถู่ • จานวนประชากร: 241,198 คน • ถิ่นที่อยู: ชิงไห่, กานซู ่ 38
 • 39. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวมู่เหล่า • จานวนประชากร: 207,352 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ 39
 • 40. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวซีป๋อ • จานวนประชากร: 188,824 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, เหลียวหนิง, ่ จี๋หลิน 40
 • 41. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวคีร์กีซ • จานวนประชากร: 160,823 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง, เฮย์หลงเจียง ่ 41
 • 42. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวต๋าว้อเอ่อร์ • จานวนประชากร: 132,394 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, ซินเจียง, เฮย์ ่ หลงเจียง 42
 • 43. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจิ่งโพ (ขะฉิ่น) • จานวนประชากร: 132,143 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 43
 • 44. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมาหนาน • จานวนประชากร: 107,166 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ 44
 • 45. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวซาลา • จานวนประชากร: 104,503 คน • ถิ่นที่อยู: ชิงไห่, กานซู ่ 45
 • 46. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวปู้หล่าง • จานวนประชากร: 91,882 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 46
 • 47. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทาจิก • จานวนประชากร: 41,028 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 47
 • 48. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอาชัง • จานวนประชากร: 33,936 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 48
 • 49. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวผูหมี่ • จานวนประชากร: 33, 600 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 49
 • 50. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเอ้อเวินเค่อ (อีเวนคิ) • จานวนประชากร: 30,505 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, เฮย์หลงเจียง ่ 50
 • 51. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวนู่ • จานวนประชากร: 28,759 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 51
 • 52. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจิง • จานวนประชากร: 22,517 คน • ถิ่นที่อยู: กว่างซี ่ 52
 • 53. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวจินั่ว • จานวนประชากร: 20,899 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 53
 • 54. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเต๋ออ๋าง • จานวนประชากร: 17,935 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 54
 • 55. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเป่าอาน (โบนาน) • จานวนประชากร: 16,505 คน • ถิ่นที่อยู: กานซู ่ 55
 • 56. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวรัสเซีย • จานวนประชากร: 15,609 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 56
 • 57. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวยฺวี่กู้ (ยูเกอร์) • จานวนประชากร: 13,719 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 57
 • 58. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวอุซเบก • จานวนประชากร: 12,370 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 58
 • 59. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเหมินปา (มอนปา) • จานวนประชากร: 8,923 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต ่ 59
 • 60. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเอ้อหลุนชุน (โอโรเชน) • จานวนประชากร: 8,196 คน • ถิ่นที่อยู: มองโกเลียใน, เฮย์หลงเจียง ่ 60
 • 61. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวตู๋หลง (เตอรัง) • จานวนประชากร: 7,426 คน • ถิ่นที่อยู: ยฺหวินหนาน ่ 61
 • 62. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวทาร์ทาร์ • จานวนประชากร: 4,890 คน • ถิ่นที่อยู: ซินเจียง ่ 62
 • 63. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวเฮ่อเจ๋อ (เหอเจิน) • จานวนประชากร: 4,640 คน • ถิ่นที่อยู: เฮย์หลงเจียง ่ 63
 • 64. กลุ่มชาติพันธุ์ • ชาวลั่วปา • จานวนประชากร: 2,965 คน • ถิ่นที่อยู: ทิเบต ่ 64