POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH
PRZEGLĄD KWARTALNY
...
of 1

Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych w I kwartale 2009 roku

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Polski rynek nieruchomości mieszkaniowych w I kwartale 2009 roku

  • 1. POLSKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH PRZEGLĄD KWARTALNY 1kw. 2009 PUBLIKACJA DZIAŁU DORADZTWA CUSHMAN&WAKEFIELD PRZEGLĄD TRENDY 2009 W pierwszym kwartale 2009 r. można było zaobserwować pewne ożywienie aktywności konsumenckiej na polskim rynku mieszkaniowym, PODAŻ: Stosunkowo wysoka podaż w 2009 r. Spodziewane jednak trudno jeszcze mówić o jego odrodzeniu. ograniczenia podaży w perspektywie średnioterminowej. PODAŻ POPYT: Pomimo wysokiego zapotrzebowania rzeczywisty popyt na Dzięki dużej liczbie inwestycji budowlanych rozpoczętych w latach 2007- mieszkania będzie ograniczony. 2008, na polskim rynku mieszkaniowym w 1 kw. 2009 r. odnotowano 18- proc. wzrost podaży w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego CENY: Spodziewana lekka tendencja spadkowa cen na rynku roku. Obecne trudności w pozyskaniu finansowania oraz niedobór popytu, mieszkaniowym. który wspierałby proces przedsprzedaży i sprzedaży, w naturalny sposób ograniczą liczbę inwestycji realizowanych przez deweloperów. Ponadto deweloperzy dostrzegli pilną potrzebę dostosowania się do nowej sytuacji. Rosnące wymagania konsumentów, oczekujących mieszkań PROGNOZA 2009 gotowych do zamieszkania, oraz możliwości uzyskania przez deweloperów Krótkie ożywienie, jakie można było zaobserwować na rynku w 1 wyższej ceny wywoławczej dla takich lokali, spowodowały, że obecnie kw. 2009 r. należy traktować raczej jako zjawisko okresowe ze skłaniają się oni do wystawienia mieszkań na sprzedaż raczej na względu na wciąż niepewną sytuację na polskim rynku zaawansowanym etapie budowy niż tuż po rozpoczęciu inwestycji. nieruchomości, rynku hipotecznym oraz rynku pracy jak również Czynniki te przyczyniły się w ostatnim okresie do znacznego zwiększenia niepewne warunki gospodarcze, które mają decydujący wpływ się na rynku liczby ofert mieszkań gotowych oraz ogólnego spadku ofert na oczekiwania konsumentów oraz podejmowane przez nich mieszkaniowych. decyzje. W związku z tym nie należy raczej oczekiwać szybkiego POPYT powrotu do „zdrowego” popytu. W 1 kw. 2009 r. liczba transakcji w głównych polskich miastach zwiększyła Wprowadzenie programu „Rodzina na swoim“ wspierającego się w stosunku do 1 kw. 2008 r. Obserwowany spadek cen, znaczne budownictwo mieszkaniowe z niższego segmentu oraz powrót na możliwości ich negocjacji oraz w dużej mierze, wprowadzenie rządowego rynek transakcji portfelowych po preferencyjnych cenach miały programu „Rodzina na swoim” jak również starania deweloperów, aby wpływ na obniżenie się cen, co w efekcie może nadal pobudzać spełnić warunki tego programu podziałały pobudzająco na proces proces sprzedaży. W strukturze sprzedaży przeważać będą lokale sprzedaży w całej Polsce w 1 kw. 2009. tańsze. Na rynku utrzyma się tendencja spadkowa cen, jednak raczej W porównaniu z końcem 2008 r., miesięczne wyniki na głównych rynkach umiarkowana. Oczekuje się, że ceny transakcyjne będą podlegały w pierwszym kwartale 2009 r., które rosły w dwucyfrowym tempie, większym wahaniom niż ceny ofertowe. napawają optymizmem, jednak nie są na tyle przekonujące, aby prognozować zasadnicze zmiany na lepsze. Wskaźnik sprzedaży jest zdecydowanie mniejszy niż w 1 kw. 2008 r., nie wspominając już o wynikach z 1 kw. 2007 r. Ponadto pozytywny obraz popytu na CENY OFERTOWE W WYBRANYCH POSLKICH MIASTACH (PLN/mkw) powierzchnie mieszkaniowe, jaki rysował się w 1 kw. 2009 r. nieco się pogorszył na skutek wycofania się pewnej części nabywców z 4 kw. 2008 1 kw. 2009 10000 wcześniejszych rezerwacji. W efekcie poziom transakcji zostawia pewien niedosyt. 8000 CENY W całej Polsce utrzymywała się tendencja spadkowa cen, jednak 6000 wykazywały one pewne wahania w zależności od danego rynku. Deweloperzy nadal podchodzą do negocjacji cenowych w sposób 4000 elastyczny, co spowodowało, że różnica między cenami transakcyjnymi a ofertowymi w 1 kw. 2009 wyniosła ponad 10%. 2000 Na skutek zmiany preferencji konsumenckich i wzrostu zainteresowania lokalami gotowymi do zamieszkania a spadkiem popytu na mieszkania 0 oferowane na początkowym etapie inwestycji, różnica cenowa tych Warszawa Kraków Wrocław Trójmiasto Poznań Łódż Katowice produktów ciągle się zwiększa. Niniejszy raport został sporządzony przez firmę Cushman & Wakefield do użytku osób zainteresowanych nieruchomościami komercyjnymi wyłącznie w celach informacyjnych. Raport nie stanowi kompletnego opisu rynków ani inwestycji w nim omawianych. Przedstawione informacje pochodzą ze źródeł publicznych i Więcej informacji Dział Doradztwa C&W: uważane są za prawidłowe i kompletne, jednak ich wiarygodność nie może być zagwarantowana. Firma Cushman & Wakefield nie udziela żadnej gwarancji ani nie składa żadnego oświadczenia, wyraźnego ani dorozumianego, co do prawidłowości lub kompletności informacji zawartych w niniejszym raporcie. Firma Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. Metropolitan, Plac Piłsudskiego 1 Cushman & Wakefield nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec czytelnika niniejszego raportu ani osób trzecich. Wszystkie opinie mogą ulec zmianie. 00-078 Warszawa Kopiowanie niniejszego raportu w całości lub części wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody. +48/ 22/ 820.20.20. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji od firmy Cushman & Wakefield lub podmiotu powiązanego, proszę przesłać swoje dane na adres: www.cushmanwakefield.com unsubscribe@eur.cushwake.com wpisując je w treść wiadomości zgodnie z ich brzmieniem w niniejszym komunikacie oraz zatytułować przesłana wiadomość „Unsubscribe”.

Related Documents