Fundusze inwestycyjne w czasach zmiennej koniunktury Warszawa, 3 kwietnia 2008 roku
<ul><li>jedzenie podczas prezentacji </li></ul><ul><li>wskazane  , </li></ul><ul><li>przerywanie w trakcie prezentacji ...
<ul><li>Marcin Dyl </li></ul><ul><li>Prezes Zarządu IZFiA </li></ul>
<ul><li>W styczniu i lutym 2008 roku: </li></ul><ul><li>wartość środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zmniejsz...
Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
 
 
 
Główne cele stawiane przez TFI w 2008 roku <ul><li>rozwój funduszy z ochroną kapitału </li></ul><ul><li>budowanie portfel...
 Główne cele stawiane przez TFI w 2008 roku c.d. <ul><li>poszerzanie oferty o fundusze lokalne i zagraniczne przynoszące...
 <ul><li>Sabina Ratajczak </li></ul><ul><li>Centrum Szkoleń Psychologii Biznesu </li></ul>
Członkowie Izby – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych <ul><li>AIG TFI </li></ul><ul><li>BPH TFI </li></ul><ul><li>BZ WBK...
of 12

Prezentacja Iz Fi A 3 04 08

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      Lifestyle      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Iz Fi A 3 04 08

  • 1. Fundusze inwestycyjne w czasach zmiennej koniunktury Warszawa, 3 kwietnia 2008 roku
  • 2. <ul><li>jedzenie podczas prezentacji </li></ul><ul><li>wskazane  , </li></ul><ul><li>przerywanie w trakcie prezentacji </li></ul><ul><li>mile widziane  , </li></ul><ul><li>zadawanie pytań i dyskusje na wszelkie tematy (dotyczące bezpośrednio i pośrednio rynku funduszy inwestycyjnych) </li></ul><ul><li>bardzo pożądane    </li></ul>
  • 3. <ul><li>Marcin Dyl </li></ul><ul><li>Prezes Zarządu IZFiA </li></ul>
  • 4. <ul><li>W styczniu i lutym 2008 roku: </li></ul><ul><li>wartość środków zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych zmniejszyła się prawie o 23 mld PLN (-17%) </li></ul><ul><li>rynek zanotował ujemne saldo nabyć i umorzeń - 12 mld PLN </li></ul>
  • 5. Wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych
  • 9. Główne cele stawiane przez TFI w 2008 roku <ul><li>rozwój funduszy z ochroną kapitału </li></ul><ul><li>budowanie portfela inwestycyjnego o różnych celach i horyzontach inwestycyjnych </li></ul><ul><li>dywersyfikacja portfela na różne kategorie produktów </li></ul><ul><li>edukacja klientów i aktywne informowanie o bieżącej sytuacji rynkowej </li></ul>
  • 10. Główne cele stawiane przez TFI w 2008 roku c.d. <ul><li>poszerzanie oferty o fundusze lokalne i zagraniczne przynoszące wartość dodaną w dłuższym horyzoncie czasu </li></ul><ul><li>rozwój funduszy sektorowo – branżowych </li></ul><ul><li>rozwój produktów alternatywnych </li></ul><ul><li>rozwój internetowej sieci dystrybucji jednostek uczestnictwa </li></ul>
  • 11. <ul><li>Sabina Ratajczak </li></ul><ul><li>Centrum Szkoleń Psychologii Biznesu </li></ul>
  • 12. Członkowie Izby – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych <ul><li>AIG TFI </li></ul><ul><li>BPH TFI </li></ul><ul><li>BZ WBK AIB TFI </li></ul><ul><li>CU Polska TFI </li></ul><ul><li>DWS Polska TFI </li></ul><ul><li>ING TFI </li></ul><ul><li>KBC TFI </li></ul><ul><li>Legg Mason TFI </li></ul><ul><li>Millennium TFI </li></ul><ul><li>Pioneer Pekao TFI </li></ul><ul><li>PKO TFI </li></ul><ul><li>SEB TFI </li></ul><ul><li>SKARBIEC TFI </li></ul><ul><li>SUPERFUND TFI </li></ul><ul><li>TFI Allianz Polska </li></ul><ul><li>TFI PZU </li></ul><ul><li>TFI SKOK </li></ul><ul><li>Union Investment TFI </li></ul>

Related Documents