MoneyTrack 2010
Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz
instytucji
i instrumentów finansowych
...
MoneyTrack 2010
Dziwne jest, jak wszyscy ukrywamy,
że jednym z głównych motorów
naszego życia są pieniądze - Lew Tołstoj
Co to jest MoneyTrack?
MoneyTrack – jest to coroczne, cykliczne badanie
dotyczące postaw Polaków wobec pieniędzy oraz
...
Co daje MoneyTrack?
Jest fotografią stosunku Polaków do pieniędzy. Nie wspiera, ani nie zwalcza
żadnej tezy, opinii, pog...
MoneyTrack 2010
Badanie zostało
przeprowadzone
w styczniu 2010 roku
Próba
losowo-kwotowa
reprezentatywna
og...
Czy jesteśmy zadowoleni z własnej
sytuacji materialnej?
Czy jesteśmy zadowoleni z własnej sytuacji materialnej?
Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? ...
Czy Polak to bardziej optymista czy
pesymista finansowy?
Czy Polak to bardziej optymista czy pesymista finansowy?
Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i sytu...
Czy każde 100 zł znaczy
tyle samo?
Czy każde 100 zł znaczy tyle samo?
Kult gotówki
Polega on na traktowaniu jedynie gotówki jako prawdziwych pieniędzy...
Czy każde 100 zł znaczy tyle samo?
W jakim stopniu zgadza się Pan/i z p...
KULT GOTÓWKI
Kult gotówki a zmienne demograficzne ...
Kult gotówki a korzystanie z usług finansowych
Kult go...
Kult gotówki a korzystanie z karty płatniczej i kredytowej
Kult gotówki a korzystanie z karty ...
Kto w Polsce oszczędza, a kto ma
,,dziurawą kieszeń”?
Kto w Polsce oszczędza, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”?
,, proste oszczędzanie”
Proste oszczędzanie to świadome odk...
Kto w Polsce oszczędza, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”?
POSTAWY
,,proste oszczędzanie” ...
Kto w Polsce oszczędza, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”?
Proste oszczędzanie ...
NIE DLA MNIE
„Proste oszczędzanie” i ,,dziurawa kieszeń” ...
„Proste oszczędzanie” i ,,dziurawa kieszeń”
a zmienne psychologiczne
Zadowolenie z życia ...
Posiadanie oszczędności a postawy wobec oszczędzania:
„proste oszczędzanie” i „dziurawa kieszeń”
...
Jak bardzo różnimy się pod względem
postaw wobec pieniędzy i zachowań
finansowych ?
Segmentacja finansowa Polaków 2010
Segment 7
...
Seg 1 – Spełniona elita (N=121)
...
MoneyTrack 2010
Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz
instytucji
i instrumentów finansowych
...
of 26

Prezentacja Money Track

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Economy & Finance      Business      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Money Track

 • 1. MoneyTrack 2010 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Badanie ilościowe Warszawa, kwiecień 2009
 • 2. MoneyTrack 2010 Dziwne jest, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze - Lew Tołstoj
 • 3. Co to jest MoneyTrack? MoneyTrack – jest to coroczne, cykliczne badanie dotyczące postaw Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych. Badanie jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum im. Adama Smitha, Domu Badawczego Maison oraz agencji MMT Management. Badania są prowadzone pod kierownictwem naukowym dr hab., prof. UW Dominiki Maison. W tym roku prezentujemy Państwu drugą falę tego badania.
 • 4. Co daje MoneyTrack? Jest fotografią stosunku Polaków do pieniędzy. Nie wspiera, ani nie zwalcza żadnej tezy, opinii, poglądu, organizacji czy postawy. Jego celem jest rzetelne przedstawienie postaw finansowych Polaków. Pozwala ocenić (i śledzić w czasie) ewolucję postaw w tym zakresie. Pozwala uchwycić najważniejsze trendy w postawach finansowych Polaków oraz ich świadomość ekonomiczną. Jest znakomitym narzędziem dla sektora finansowego, gdyż jest niezależnym i obiektywnym badaniem, pokazującym, postawy i motywacje Polaków, opisującym stan ich świadomości ekonomicznej. Pozwala bankom i instytucjom finansowym na bardziej skuteczne strategiczne planowanie rozwoju w zakresie produktów i instrumentów finansowych. Jest niezbędnym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za komunikację marketingową w sektorze finansowym, gdyż umożliwia dostosowanie komunikacji do świadomości i percepcji odbiorców oraz wskazuje grupy docelowe dla różnych produktów finansowych.
 • 5. MoneyTrack 2010 Badanie zostało przeprowadzone w styczniu 2010 roku Próba losowo-kwotowa reprezentatywna ogólnopolska n=1000 osób
 • 6. Czy jesteśmy zadowoleni z własnej sytuacji materialnej?
 • 7. Czy jesteśmy zadowoleni z własnej sytuacji materialnej? Jak ocenia Pan/i swoją sytuację materialną? Średni miesięczny dochód na osobę 1 010 zł bardzo dobrze 1,9% 2 214 zł Pozytywnie: dobrze 13,3% 36,3% 1 236 zł (37,6% w 2009 roku) raczej dobrze 21,1% 1 049 zł średnio 47,4% 953 zł (41,5% w 2009 roku) raczej źle 12,8% 829 zł Negatywnie: 550 zł źle 2,3% 16,3% zdecydowanie źle 1,2% (21,3% w 2009 roku) 981 zł 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Średnia: 3,68 N=1000 Skala 1-7
 • 8. Czy Polak to bardziej optymista czy pesymista finansowy?
 • 9. Czy Polak to bardziej optymista czy pesymista finansowy? Czy uważa Pan/i, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy Pana/i sytuacja ekonomiczna? Średni miesięczny Samoocena sytuacji dochód na osobę materialnej zdecydowanie się „Będzie lepiej” polepszy 0,3% Średnia: 1 010 zł Średnia: 3,68 13,7% 1 117 zł 4,38 raczej się polepszy 13,4% (15,9% w 2009 roku) nie ulegnie zmianie (64,5% w 2009 roku) 72,5% 992 zł 3,60 raczej się pogorszy 12,1% „Będzie gorzej” 13,8% (19,6% w 2009 roku) 958 zł 3,39 zdecydowanie się pogorszy 1,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% N=1000 Skala 1-5
 • 10. Czy każde 100 zł znaczy tyle samo?
 • 11. Czy każde 100 zł znaczy tyle samo? Kult gotówki Polega on na traktowaniu jedynie gotówki jako prawdziwych pieniędzy. Osoby o silnym natężeniu tej postawy mają trudności z akceptowaniem wirtualnych form pieniędzy. ,,Wolę otrzymywać pieniądze z ręki do ręki niż przelewy bankowe” ,,Gotówka to jedyne prawdziwe pieniądze” ,,Gdy mam pieniądze w banku, to czuję się, jakbym tych pieniędzy nie miał”
 • 12. Czy każde 100 zł znaczy tyle samo? W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami? Wolę otrzymywać 43% pieniądze z ręki do ręki, niż przelewy bankowe 14,0% 29,0% 35,0% 14,0% 9,0% Gotówka, to jedyne 43% prawdziwe pieniądze 13,0% 30,0% 39,0% 11,0% 7,0% Gdy mam pieniądze w 26% banku, to czuję się jakbym 6,0% tych pieniędzy nie miał 20,0% 42,0% 21,0% 11,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdecydowanie zgadzam się raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie zgadzam się nie mam zdania
 • 13. KULT GOTÓWKI Kult gotówki a zmienne demograficzne FUNKCJONALNOŚĆ BRAK ZAUFANIA WOBEC BANKÓW 3 3 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 wiek wykształcenie 2 2 Do 24 lat 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata 65 lat + Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe 3 3 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 dochód na osobę 2 2 do 500 zł 501-800 zł 801-1200 zł 1201-1500 zł 1500 zł + wieś do 19 tys 20-49 tys 50-99 tys 100-499 tys 500 tys + miejsce zamieszkania 13 Skala 1-4 N=1000
 • 14. Kult gotówki a korzystanie z usług finansowych Kult gotówki w zależności od KONTO posiadania konta w banku 80,0% 20,0% Funkcjonalność 2,93 2,69 KARTA PŁATNICZA Kult gotówki 2,31 59,0% 41,0% 2,85 Brak zaufania wobec KARTA KREDYTOWA 2,22 16,0% 84,0% banków 2,66 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Posiada konto (N=800) Nie posiada konta (N=200) Skala 1-4 TAK NIE Różnica istotna statystycznie, p≤0.05 14
 • 15. Kult gotówki a korzystanie z karty płatniczej i kredytowej Kult gotówki a korzystanie z karty Kult gotówki a korzystanie z karty płatniczej kredytowej Funkcjonalność 2,97 2,98 2,79 2,91 Kult gotówki 2,23 2,02 2,50 2,36 wobec banków Brak zaufania 2,16 1,95 2,37 2,28 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 Skala 1-4 Korzysta z karty płatniczej (N=573) Korzysta z karty kredytowej (N=156) Nie korzysta z karty płatniczej, ale ma konto w banku (N=227) Nie korzysta z karty kredytowej, ale ma konto w banku (N=644) Różnica istotna statystycznie, p≤0.05 15
 • 16. Kto w Polsce oszczędza, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”?
 • 17. Kto w Polsce oszczędza, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”? ,, proste oszczędzanie” Proste oszczędzanie to świadome odkładanie pieniędzy wynikające z zapobiegliwości. Postawa ta jest powiązana nie tylko z obiektywną sytuacją finansową, ale również z subiektywną jej oceną, ale również z cech osobowości. ,,dziurawa kieszeń” Niechęć do stawiania sobie ograniczeń finansowych lub nieumiejętność stawiania sobie ograniczeń (brak kontroli). Postawa ta nie zależy od dochodu, trochę od subiektywnej oceny sytuacji materialnej, ale przede wszystkim jest wymiarem osobowościowym.
 • 18. Kto w Polsce oszczędza, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”? POSTAWY ,,proste oszczędzanie” ,,dziurawa kieszeń” Oszczędzam pieniądze bo nigdy Oszczędzanie jest raczej nie dla nie wiadomo, czy nagle nie zdarzy się mnie – nie lubię „zaciskać pasa”, coś złego i pieniądze nie będą wolę wszystko wydawać od razu potrzebne na własne potrzeby i przyjemności Oszczędzanie jest trudne, Nie oszczędzam pieniędzy, bo ale mimo to udaje mi się odkładać uważam, że lepiej wszystko pieniądze wydawać na bieżąco
 • 19. Kto w Polsce oszczędza, a kto ma ,,dziurawą kieszeń”? Proste oszczędzanie Dziurawa kieszeń W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami? W jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami? Oszczędzanie jest raczej nie dla mnie – Oszczedzanie jest nie lubię „zaciskać trudne, ale mimo to pasa”, w olę 11,0% 50,0% 21,0% 6,0% 11,0% 7,0% 29,0% 39,0% 14,0% 12,0% udaje mi się w szystko odkładać pieniądze w ydaw ać od razu na w łasne potrzeby i przyjemności 61% 36% Oszczedzam Nie oszczędzam pieniądze bo nigdy pieniędzy, bo nie w iadomo czy uw ażam, że lepiej 15,0% 46,0% 22,0% 5,0% 11,0% 5,0% 21,0% 44,0% 20,0% 10,0% nagle nie zarzy się w szystko coś złego i nie będą w ydaw ać na potrzebne bieżąco 59% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdecydowanie zgadzam się raczej zgadzam się raczej nie zgadzam się zdecydowanie nie zgadzam się nie mam zdania
 • 20. NIE DLA MNIE „Proste oszczędzanie” i ,,dziurawa kieszeń” ŚWIADOME INWESTOWANIE PROSTE OSZCZĘDZANIE a zmienne demograficzne DZIURAWA KIESZEŃ 3 wiek 3 wykształcenie 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 2 2 Do 24 lat 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-64 lata 65 lat + Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe 3 dochód na osobę 3 miejsce zamieszkania 2,8 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,2 2,2 2 2 do 500 zł 501-800 zł 801-1200 zł 1201-1500 zł 1500 zł + wieś do 19 tys 20-49 tys 50-99 tys 100-499 tys 500 tys + Skala 1-4 N=1000 20
 • 21. „Proste oszczędzanie” i ,,dziurawa kieszeń” a zmienne psychologiczne Zadowolenie z życia Wewnątrzsterowność Nie dla mnie inwestowanie Nie dla mnie 2,67 2,78 2,81 2,64 inwestowanie Świadome Świadome 2,80 2,79 2,60 2,60 oszczędzanie oszczędzanie 2,85 2,81 Proste Proste 2,42 2,58 2,22 2,25 Dziurawa Dziurawa kieszeń kieszeń 2,34 2,34 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0 Wysokie zadowolenie z życia (N=280) Wysoka wewnątrzsterowność (N=385) Niskie zadowolenie z życia (N=197) Niska wewnątrzsterowność (N=225) Różnica istotna statystycznie, p≤0.05 Różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,001 21
 • 22. Posiadanie oszczędności a postawy wobec oszczędzania: „proste oszczędzanie” i „dziurawa kieszeń” Procent osób posiadających oszczędności Czy posiada Pan/i oszczędności? Proste oszczędzanie 100% 80% 60% 85% 40% TAK 20% 15% 46,2% NIE 0% 53,8% niski poziom wysoki poziom Dziurawa kieszeń 100% 80% 60% 40% 65% 20% 35% 0% niskie natężenie wysokie natężenie N=1000 22
 • 23. Jak bardzo różnimy się pod względem postaw wobec pieniędzy i zachowań finansowych ?
 • 24. Segmentacja finansowa Polaków 2010 Segment 7 Segment 1 DZIECI WOLNEGO SPEŁNIONA ELITA RYNKU 11% 12% Segment 6 Segment 2 SKRYCI MARZYCIELE ROZSĄDNI 9% NIEMATERIALIŚCI 16% Segment 5 RODZINNI 14% PRZEDSIĘBIORCY 19% Segment 3 SFRUSTROWANI Segment 4 20% MATERIALIŚCI WYCOFANI TRADYCJONALIŚCI 24
 • 25. Seg 1 – Spełniona elita (N=121) Seg 2 – Rozsądni niematerialiści (N=158) Segmentacja finansowa Polaków 2010 Seg 3 – Sfrustrowani materialiści (N=189) Seg 4 – Wycofani tradycjonaliści (N=197) Seg 5 – Rodzinni przedsiębiorcy (N=139) przykładowe pytania Seg 6 – Skryci marzyciele (N=90) Seg 7 – Dzieci wolnego rynku (N=106) „Proste oszczędzanie” „Dziurawa kieszeń” „Oszczędzam pieniądze, bo nigdy „Nie oszczędzam pieniędzy, bo nie wiadomo, czy nie zdarzy się coś uważam, że lepiej wszystko złego i nie będą potrzebne” wydawać na bieżąco” 3,1 3,1 3,03 2,96 2,88 2,77 2,73 2,69 2,61 2,63 2,6 2,6 2,5 2,47 2,33 2,17 2,1 2,11 2,1 1,92 1,88 1,83 1,6 1,6 średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7 średnia seg 1 seg 2 seg 3 seg 4 seg 5 seg 6 seg 7 Średni dochód na 1010 1760 1184 1062 818 815 665 710 osobę (zł)
 • 26. MoneyTrack 2010 Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych Badanie ilościowe Warszawa, kwiecień 2009

Related Documents