Zmiana preferencji inwestycyjnych Polaków po korekcie na GPW <ul><li>Warszawa, 3 października 2007 roku </li></ul>
<ul><li>Polacy znacząco zwiększyli zainteresowanie produktami z gwarancją kapitału </li></ul><ul><li>Wzrósł popyt na fund...
<ul><li>W okresie od szczytu z 6 lipca do 10 września (początek 3-dniowej ankiety Expandera) główne indeksy warszawskiej g...
<ul><li>Optymistyczny wynik ankiety przeprowadzonej wśród dotychczasowych i nowych klientów Expandera w dniach 10 -13 wrze...
Struktura oszczędności Polaków
<ul><li>Jak zmiany na rynkach z ostatnich dwóch miesięcy wpłynęły na postrzeganie atrakcyjności poszczególnych instrumentó...
<ul><li>Udział akcji i funduszy akcji w oszczędnościach na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Jaką część portfela dziś u...
<ul><li>Udział lokat bankowych i funduszy pieniężnych na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Ile dziś ulokowałby Pan/pani ...
<ul><li>Udział obligacji i funduszy obligacji pod koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Jaką część portfela dziś ulokowałby ...
<ul><li>Udział funduszy nieruchomości w portfelu na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Ile dziś zainwestowałby Pan/Pani ...
<ul><li>Udział instrumentów z gwarancją kapitału na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Ile dziś zainwestowałby Pan/Pani ...
<ul><li>Osoby mające oszczędności, które nie inwestowały do tej pory w wybraną grupę instrumentów. Jaki odsetek badanych d...
<ul><li>Gwałtowny wzrost zainteresowania produktami z gwarancją kapitału </li></ul><ul><li>Obawa przed podejmowaniem nadm...
<ul><li>Zestawienie wpłat do amerykańskich funduszy akcji oraz indeksu S&P 500 </li></ul>Napływy to za mało Źródło: Invest...
<ul><li>Saldo wpłat do funduszy akcji w zestawieniu z WIG </li></ul>W Polsce napływy do funduszy są silnie związane z koni...
<ul><li>Koncepcja rozwoju „ramienia” inwestycyjnego opiera się na trzech filarach: </li></ul><ul><li>Utrzymania długotermi...
<ul><li>Na rynku pojawiają się coraz bardziej skomplikowane produkty inwestycyjne – Polacy potrzebują fachowego doradztwa ...
<ul><li>Ocena </li></ul><ul><li>Czas imponujących stóp zwrotu minął </li></ul><ul><li>Rynki od wielu miesięcy żyją w stani...
<ul><li>Pojawienie się odpływów z funduszy mogłoby mieć negatywne przełożenie na koniunkturę na GPW. Ma to szczególne znac...
<ul><li>Polacy nie przestraszyli się akcji mimo pogorszenia koniunktury na GPW. Może to świadczyć o tym, że nasz rynek sta...
Dziękujemy za uwagę
of 21

Prezentacja Z Konferencji Expandera 3 X2007

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Z Konferencji Expandera 3 X2007

 • 1. Zmiana preferencji inwestycyjnych Polaków po korekcie na GPW <ul><li>Warszawa, 3 października 2007 roku </li></ul>
 • 2. <ul><li>Polacy znacząco zwiększyli zainteresowanie produktami z gwarancją kapitału </li></ul><ul><li>Wzrósł popyt na fundusze nieruchomości </li></ul><ul><li>Nie widać chęci pozbywania się produktów powiązanych z rynkiem akcji, co więcej, rośnie odsetek osób zainteresowanych takimi inwestycjami </li></ul><ul><li>Spadki na giełdzie nie przełożyły się na wzrost zainteresowania bezpiecznym inwestowaniem </li></ul>Najważniejsze wnioski z ankiety Expandera
 • 3. <ul><li>W okresie od szczytu z 6 lipca do 10 września (początek 3-dniowej ankiety Expandera) główne indeksy warszawskiej giełdy straciły 13,9% (WIG) oraz 11,7% (WIG20) </li></ul><ul><li>W najgorszym momencie – dołek z 16 sierpnia – spadki indeksów sięgały 17,9% w przypadku WIG oraz 14,6% w przypadku WIG20 </li></ul><ul><li>W największym stopniu korekta dotknęła małe spółki; w okresie od 6 lipca do 16 sierpnia sWIG80 zanotował 24,1% straty </li></ul><ul><li>Polski rynek znalazł się pod wpływem spadających giełd światowych; lokalne fundamenty nagle przestały mieć znaczenie </li></ul><ul><li>Korekta przełożyła się na wyniki funduszy inwestycyjnych – osoby przyzwyczajone do 3-cyfrowych zysków nagle stanęły przed dylematem, czy akceptować straty, czy wycofywać pieniądze </li></ul><ul><li>Pojawienie się pierwszych odpływów z funduszy inwestycyjnych w sierpniu </li></ul><ul><li>Rozpoczęcie dyskusji o możliwości wystąpienia recesji gospodarczej w USA i jej konsekwencji dla reszty świata </li></ul>W jakich okolicznościach przeprowadzaliśmy ankietę
 • 4. <ul><li>Optymistyczny wynik ankiety przeprowadzonej wśród dotychczasowych i nowych klientów Expandera w dniach 10 -13 września 2007 r. </li></ul><ul><li>Osoby młode, znajdujące się na początku kariery zawodowej, już oszczędzają </li></ul><ul><ul><li>średnia wieku badanych osób to 36 lat </li></ul></ul><ul><ul><li>w najmłodszej grupie (20-30 lat) żadnych oszczędności nie ma tylko 18% badanych </li></ul></ul><ul><ul><li>najgorzej wypada grupa wiekowa 31-40 lat, a najlepiej 51-60 lat </li></ul></ul><ul><li>Osoby zaciągające kredyty mieszkaniowe jednocześnie inwestują, aby zabezpieczyć się na wypadek utraty płynności finansowej i wystąpienia problemów ze spłatą kredytu </li></ul><ul><li>Na rynku pojawia się coraz więcej ofert łączących kredyt z produktem inwestycyjnym; osoby, które decydują się odkładać określoną kwotę co miesiąc otrzymują niższą stawkę oprocentowania kredytu </li></ul><ul><li>Sytuacja finansowa Polaków poprawia się – rosną płace, spada bezrobocie </li></ul><ul><li>Coraz więcej osób jest świadomych konieczności odkładania na emeryturę </li></ul>Tylko 15% badanych nie ma oszczędności
 • 5. Struktura oszczędności Polaków
 • 6. <ul><li>Jak zmiany na rynkach z ostatnich dwóch miesięcy wpłynęły na postrzeganie atrakcyjności poszczególnych instrumentów </li></ul>Przeciętna skłonność do lokowania w poszczególne instrumenty W największym stopniu zyskały na popularności instrumenty z gwarancją kapitału, nie zmieniło się natomiast postrzeganie inwestycji bezpiecznych
 • 7. <ul><li>Udział akcji i funduszy akcji w oszczędnościach na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Jaką część portfela dziś ulokowałby Pan/Pani w akcjach i funduszach akcji? </li></ul>Wzrost zainteresowania akcjami i funduszami akcji 17% uznało, że brak akcji w portfelu jest błędem; jednocześnie nie zmieniło się zainteresowanie agresywnym sposobem inwestowania
 • 8. <ul><li>Udział lokat bankowych i funduszy pieniężnych na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Ile dziś ulokowałby Pan/pani w banku lub funduszu pieniężnym </li></ul>Niewielkie zmiany zainteresowania bezpiecznym oszczędzaniem Utrzymuje się niskie zainteresowanie niskodochodowymi formami oszczędzania
 • 9. <ul><li>Udział obligacji i funduszy obligacji pod koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Jaką część portfela dziś ulokowałby Pan/Pani w obligacjach lub funduszach obligacji? </li></ul>Więcej chętnych na obligacje Podwoił się odsetek osób, które uznają, że warto inwestować do 40% portfela w obligacje
 • 10. <ul><li>Udział funduszy nieruchomości w portfelu na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Ile dziś zainwestowałby Pan/Pani w fundusze nieruchomości? </li></ul>Wzrost popytu na nieruchomości Znacząco zmalał odsetek osób, które nie chcą inwestować w nieruchomości
 • 11. <ul><li>Udział instrumentów z gwarancją kapitału na koniec I półrocza </li></ul><ul><li>Ile dziś zainwestowałby Pan/Pani w instrumenty z gwarancją kapitału </li></ul>Wzrost zainteresowania gwarancjami kapitału Zainteresowanie instrumentami z gwarancja kapitału zwiększyło się w największym stopniu spośród wszystkich badanych form oszczędzania
 • 12. <ul><li>Osoby mające oszczędności, które nie inwestowały do tej pory w wybraną grupę instrumentów. Jaki odsetek badanych dziś dokonałby inwestycji? </li></ul>Nowicjusze Ponad połowa badanych jest gotowa wejść dziś na rynek akcji, to prawie tyle samo, ile dziś wynosi odsetek osób inwestujących w produkty powiązane z rynkiem akcji
 • 13. <ul><li>Gwałtowny wzrost zainteresowania produktami z gwarancją kapitału </li></ul><ul><li>Obawa przed podejmowaniem nadmiernego ryzyka w okresie niepewności na rynku </li></ul><ul><li>Chęć osiągnięcia zysków ponad stopę wolną od ryzyka </li></ul><ul><li>Efekt akcji marketingowych i sprzedażowych oraz poszerzenia oferty takich produktów </li></ul><ul><li>Wzrost zainteresowania funduszami nieruchomości </li></ul><ul><li>Chęć odnoszenia zysków z boomu na rynku nieruchomości </li></ul><ul><li>Pojawienie się kolejnych funduszy inwestujących w indeksy rynku nieruchomości – efekt nowości </li></ul><ul><li>Potrzeba dywersyfikacji aktywów </li></ul><ul><li>Większa ekspozycja na rynek akcji </li></ul><ul><li>Modelowe zachowanie: kupujemy akcje (jednostki funduszy), bo są tańsze – wzrost świadomości inwestycyjnej </li></ul><ul><li>Giełda stała się gorącym tematem </li></ul><ul><li>Osoby, które oczekują 2-cyfrowych stóp zwrotu nie mają innego wyboru </li></ul><ul><li>Utrzymujące się przekonanie, że 2-cyfrowe zyski są możliwe </li></ul><ul><li>Wzrost zainteresowania obligacjami </li></ul><ul><li>Podwyżki oprocentowania </li></ul>Największe zmiany w preferencjach
 • 14. <ul><li>Zestawienie wpłat do amerykańskich funduszy akcji oraz indeksu S&P 500 </li></ul>Napływy to za mało Źródło: Investment Company Institute Historia amerykańskiej giełdy i przepływów pieniężnych pokazuje, że bessa może się pojawić nawet wtedy, gdy inwestorzy wpłacają pieniądze do funduszy. Dlaczego? Bo amerykański rynek jest dojrzały. Posiadanie akcji w portfelu oszczędności jest czymś naturalnym. Powstaje pytanie, czy polski rynek wszedł już w bardziej dojrzałą fazę? Wyniki ankiety mogą być sygnałem, że tak się dzieje.
 • 15. <ul><li>Saldo wpłat do funduszy akcji w zestawieniu z WIG </li></ul>W Polsce napływy do funduszy są silnie związane z koniunkturą na GPW
 • 16. <ul><li>Koncepcja rozwoju „ramienia” inwestycyjnego opiera się na trzech filarach: </li></ul><ul><li>Utrzymania długoterminowych relacji z klientami i dostarczenia im jak najbogatszej oferty z zakresu finansów osobistych </li></ul><ul><li>Osoby, które zaciągają kredyty, zwłaszcza mieszkaniowe, powinny jednocześnie oszczędzać, aby mieć zabezpieczenie na wypadek utraty płynności. Taka strategia daje też wymierne korzyści </li></ul><ul><li>Portfel oszczędności powinien być zdywersyfikowany </li></ul><ul><li>Expander oferuje fundusze zarządzane przez 13 polskich TFI </li></ul><ul><li>Obecnie dostępnych jest 118 funduszy i subfunduszy </li></ul><ul><li>Prowadzimy dystrybucję funduszy zagranicznych </li></ul><ul><li>Obecnie dostępne są 64 fundusze i subfundusze </li></ul><ul><li>Prowadzimy sprzedaż polis na życie z funduszem inwestycyjnym </li></ul><ul><li>W tej chwili współpracujemy z czterema towarzystwami </li></ul><ul><li>W ramach polis klienci mają do wyboru w sumie 187 funduszy </li></ul>Rozwój produktów inwestycyjnych kluczowy dla Expandera
 • 17. <ul><li>Na rynku pojawiają się coraz bardziej skomplikowane produkty inwestycyjne – Polacy potrzebują fachowego doradztwa </li></ul><ul><li>Rośnie świadomość konieczności oszczędzania na emeryturę </li></ul><ul><li>Coraz więcej Polaków ma rezerwy gotówki </li></ul><ul><li>W najbliższym czasie planujemy rozpocząć sprzedaż funduszy zarządzanych przez największe TFI - Pioneer Pekao </li></ul><ul><li>Przygotowujemy się do rozpoczęcia sprzedaży polis na życie typu unit-inked oferowanych przez PZU </li></ul><ul><li>Prowadzimy negocjacje z dwiema firmami zagranicznymi, zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi </li></ul><ul><li>Zamierzamy wprowadzić usługę asset management dla klientów oddziału Prestige </li></ul><ul><li>Tworzymy kolejny produkt typu uniked linked z zagraniczna firmą ubezpieczeniową </li></ul><ul><li>Przygotowujemy kolejną ofertę instrumentów z gwarancją kapitału </li></ul>Nowa strategia rozwoju produktów inwestycyjnych
 • 18. <ul><li>Ocena </li></ul><ul><li>Czas imponujących stóp zwrotu minął </li></ul><ul><li>Rynki od wielu miesięcy żyją w stanie podwyższonego ryzyka, co objawia się między innymi wyraźnym wzrostem zmienności </li></ul><ul><li>Rozpoczął się proces dostosowywania wycen w segmencie małych i średnich spółek względem blue chips, na co wpływ mają podwyżki stóp procentowych </li></ul><ul><li>Dysproporcja w percepcji sytuacji gospodarczej – nominalnie nadal wygląda dobrze, ale dynamiki mogą zacząć spadać </li></ul><ul><li>Negatywnie na wyniki finansowe spółek oddziałuje wzrost płac, który zaczął przewyższać wydajność pracy </li></ul><ul><li>Warszawska giełda jest silnie uzależniona od rynków światowych </li></ul><ul><li>Prognozy </li></ul><ul><li>Utrzyma się duża zmienność rynków </li></ul><ul><li>Akcje do końca roku nie dadzą zarobić znacznie więcej niż obligacje </li></ul><ul><li>Do połowy listopada możemy otrzymać odpowiedź na pytanie o szanse na powrót hossy na giełdzie </li></ul><ul><li>Małe i średnie spółki są szczególnie narażone na przecenę </li></ul><ul><li>Za wcześnie na lokowanie w akcje firm z branży budowlanej i nieruchomości </li></ul><ul><li>Rośnie ryzyko inwestycji w Azji </li></ul>Ocena rynku i prognozy
 • 19. <ul><li>Pojawienie się odpływów z funduszy mogłoby mieć negatywne przełożenie na koniunkturę na GPW. Ma to szczególne znaczenie w segmencie małych i średnich spółek. </li></ul>Zagrożenie wynikające ze spadku obrotów na giełdzie Trzeci kolejny miesiąc fundusze małych i średnich spółek zanotowały słabe wyniki. Przez całą hossę najdłuższe serie spadkowe trwały właśnie po trzy miesiące. W październiku może zatem zacząć rosnąć zniecierpliwienie uczestników „misiów”. Wycofywanie pieniędzy z takich funduszy mogłoby być niebezpieczne ze względu na istotny spadek obrotów w segmencie małych spółek. Średnie dzienne obroty na sWIG80 i mWIG40 w zestawieniu z aktywami funduszy małych i średnich spółek
 • 20. <ul><li>Polacy nie przestraszyli się akcji mimo pogorszenia koniunktury na GPW. Może to świadczyć o tym, że nasz rynek stał się bardziej dojrzały </li></ul><ul><li>Mimo wzrostu niepewności na rynku nie widać popytu na instrumenty o najmniejszym ryzyku </li></ul><ul><li>Jesteśmy przyzwyczajeni do ponadprzeciętnych zysków z inwestycji i wierzymy, że nadal można je osiągać </li></ul><ul><li>Chcemy dywersyfikować oszczędności, ale między takie instrumenty, które umożliwiają osiąganie zysków przewyższających stopę wolną od ryzyka </li></ul><ul><li>Utrzymanie wpływów do funduszy inwestycyjnych w najbliższych miesiącach raczej nie będzie czynnikiem przesądzającym o powrocie koniunktury na GPW. Z drugiej jednak strony, pojawienie się odpływów, może pogłębić przecenę akcji. Największym problemem jest segment małych i średnich spółek. </li></ul>Podsumowanie
 • 21. Dziękujemy za uwagę

Related Documents