Wyniki Grupy BRE Banku
w I kw. 2009 r.
Zarząd BRE Banku SA
Prezentacja dla dziennikarzy
29 kwietnia 2009 r.
...
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza s...
Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku
BRE „zdaje egzamin” z kryzysu:
1 103 mln zł zysku br...
Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Zyskowność działalności
Działalność kontynuowana i zaniechana
...
Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku
Wyniki pionów biznesowych
Zyskowność linii biznesowyc...
Kurek z kredytami odkręcony
Dynamika kredytów brutto
...
Wyważone podejście do agresywnej wyceny
depozytów
Dynamika depozytów ...
BREnova: wzrost marż o 24% na portfelu kredytów
Korporacje i Rynki Finansowe
Poprawa marży kredytowej
...
BREnova: mniej zależni od kredytów hipotecznych
Bankowość Detaliczna
Wzrost uproduktowienia
...
Dynamiczny wzrost bazy klientów detalicznych
Przychody na klienta Liczba rachunków (M)
...
BREnova: spadek kosztów administracyjnych o 24%
Wszystkie zaplanowane redukcje Działania i prace...
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza s...
Analiza wyników I kw. 2009 r.
Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Ujęcie kwartalne
...
Analiza wyników I kw. 2009 r.
Dochody Grupy BRE Banku wzrosły o 13%
Dochody Grupy BRE Banku
uzyskane w I kw. 2009 r. w ...
Analiza wyników I kw. 2009 r.
Koszty: precyzyjne zarządzanie przynosi pierwsze efekty
...
Analiza wyników I kw. 2009 r.
Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku stabilny długoterminowo
Zależność pomiędzy...
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza s...
Zarządzanie ryzykiem i finansowanie
Rezerwy na kredyty w I kw. 2009
Rezerwy odzwierciedlają
ogólne p...
Zarządzanie ryzykiem i finansowanie
Wskaźnik kredytów do depozytów
Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 159,1% ,
wdro...
Zarządzanie ryzykiem i finansowanie
Czy zbliża się termin większej spłaty?
Nie widzimy ryzyka... ...
Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku
BRE zdaje egzamin z kryzysu:
1 103 mln zł zysku brut...
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza s...
Załącznik
Spis treści
Szczegółowe wyniki działalności pionów Dodatkowe informacje nt. d...
Załącznik
Szczegółowe wyniki
działalności pionów biznesowych
Bankowoś...
Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB):
Podsumowanie - Wyniki finansowe
...
Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na koniec I kw.2009 r. ...
Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK
Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na koniec I kw. 2009 r. ...
Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Na tle rynku – depozyty i kredyty
...
Załącznik
Bankowość Detaliczna BRE Banku:
Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Portfel kredytów hipotecznych...
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
Wyniki Grupy BRE
of 54

Wyniki Grupy BRE

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Wyniki Grupy BRE

 • 1. Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 29 kwietnia 2009 r. 1
 • 2. Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie 2
 • 3. Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku BRE „zdaje egzamin” z kryzysu: 1 103 mln zł zysku brutto w I kw. 2009 r. Kurek z kredytami odkręcony: 2 8% wzrost kredytów- rośniemy szybciej niż rynek BREnova: Koszty niższe o 24% 3 Wdrożone nowe inicjatywy przychodowe 3
 • 4. Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku Zyskowność działalności Działalność kontynuowana i zaniechana Zysk brutto 103,3 mln zł ROE brutto 10,4% Koszty/Dochody (C/I) 53,4% Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,26% 4
 • 5. Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE Banku Wyniki pionów biznesowych Zyskowność linii biznesowych Zysk brutto wg linii I kw. 2009 r. vs IV kw. 2008 r. (w mln zł) Korporacje Bankowość Detaliczna i Rynki Finansowe (+PB) +21,7 % -/+ 74.0 14.0 11.5 -8.7 Wzrost IV kw. 2008 I kw. 2009 I kw. 2009/IV kw. 2008 5
 • 6. Kurek z kredytami odkręcony Dynamika kredytów brutto 10,60% (w mld zł) BRE QoQ Rynek QoQ +8,0% +8,0% 8% 1,6 2,8 6,90% -0,1 6,20% 5,40% +10,6% +6,2% -10,3% QoQ QoQ QoQ 4,30% 57,3 53,0 31.12.2008 Klienci Klienci Pozostali 31.03.2009 indywidualni korporacyjni Ogółem klienci indywidualni klienci korporacyjni Wzrost akcji kredytowej Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% od końca 2008 r. i o 51,1% rok do roku (rynek: +5,4% QoQ i +34,4% YoY) ogółem o 8% QoQ Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 10,6% Rezygnacja z koncentracji na od końca 2008 r. i o 93,9% rok do roku (rynek: +6,9% QoQ i 43,7% YoY) wolumenach nie oznacza rezygnacji z aktywnej Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 6,2% od końca 2008 r. oraz o 22,2% rok do roku działalności kredytowej (rynek: 4,3% QoQ i 25,3% YoY) 6
 • 7. Wyważone podejście do agresywnej wyceny depozytów Dynamika depozytów Oprocentowanie (w md zł) (w %) -6,5% -6,5% 6,5 Średnie oprocentowanie 6 +0,3 lokat terminowych -1,0 5,5 3-miesięcznych -1,8 -4.6% -10.8% x5 WIBOR 3M 5 QoQ QoQ QoQ 4,5 37,8 35,3 4 mBank - oprocentowanie 3,5 mLokaty 3M 3 31.12.2008 Klienci Klienci Pozostali 31.03.2009 Styczeń 2009 Luty 2009 Marzec2009 indywidualni korporacyjni ń c ze ze ar yc M St Depozyty ogółem: -6,5% QoQ i +5,1% YoY Depozyty ogółem (rynek: +3,2% QoQ i +19,4% YoY) obniżyły się o 6,5% QoQ Spadek depozytów klientów korporacyjnych o 10,8% QoQ i o 18,2% YoY Środki na rachunkach bieżących Depozyty klientów indywidualnych: pozostają stabilne spadek w kwartale o 4,6% QoQ, wzrost o 31,9% YoY Wyważone podejście Łączny udział środków klientów indywidualnych do agresywnej wyceny depozytów w depozytach (Bank i spółki) zwiększył się do 56,9% na koniec marca br. (z 55,1% na koniec 2008 r.) * Spółki factoringowe: Polfactor, Intermarket Bank ,Transfinance, Magyar Factor 7
 • 8. BREnova: wzrost marż o 24% na portfelu kredytów Korporacje i Rynki Finansowe Poprawa marży kredytowej Działania i prace zrealizowane klientów korporacyjnych Nowa polityka cenowa już przyniosła znaczący wzrost Marża na całym portfelu kredytowym marży kredytowej we wszystkich segmentach klientów korporacyjnych +23,8% Nowy system do zarządzania relacjami z klientami 2,0% (CRM drive): (moduły: kartoteki, kontakty, deale, wallety oraz alerty) 1,5% Innowacje produktowe w cash management 1,0% i bankowości elektronicznej: - Obsługa i rozliczenie transakcji Klientów 0,5% międzynarodowych dzięki integracji systemów bankowych Commerzbank i BRE Banku 0,0% marzec 2008 r. marzec 2009 r. - Przygotowano rozwiązanie dedykowane dotyczące cash poolingu rzeczywistego dla spółek w ramach grupy kapitałowej Klienta Nowy system MIS umożliwiający bliższą współpracę jednostek produktowych i sprzedażowych 8
 • 9. BREnova: mniej zależni od kredytów hipotecznych Bankowość Detaliczna Wzrost uproduktowienia Działania i prace zrealizowane i sprzedaży oferty pozahipotecznej Polska Łączne dochody (bez LLP) Większy cross selling: ponad 50% kart kredytowych, pożyczek gotówkowych i samochodowych sprzedanych do istniejącej już bazy klientowskiej zacieśnienie współpracy z Pionem Klientów +37% Korporacyjnych Rekordowa sprzedaż produktów strukturyzowanych: +53% mBank- rekordowy poziom sprzedaży tych Dochody produktów w I kw. 2009 r. powtarzalne -39% Dochody jednorazowe MultiBank- co 10 złotówka zainwestowana w (głównie hipoteczne) struktury I kw. 2008 I kw. 2009 9
 • 10. Dynamiczny wzrost bazy klientów detalicznych Przychody na klienta Liczba rachunków (M) Polska +9.7% +28% Dalszy dynamiczny wzrost bazy klientowskiej 3,31 Nowe produkty depozytowe i innowacyjna 2,59 oferta pozahipoteczna umożliwiły akwizycję nowych klientów i przyczyniły się do wyższego uproduktowienia I kw. 2008 I kw. 2009 I kw. 2008 I kw. 2009 Utrzymany poziom środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów Bankowości Środki na rachunkach bieżących – klienci detaliczni Detalicznej BRE 12 Czechy i Słowacja 10 mBank pierwszym bankiem skonwertowanym na 8 Euro na Słowacji 11,9 6 11,0 10,8 10,2 9,7 4 2 0 I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 10
 • 11. BREnova: spadek kosztów administracyjnych o 24% Wszystkie zaplanowane redukcje Działania i prace zrealizowane kosztowe w trakcie realizacji Ustanowiono IRC – Investment and Resource Allocation Zmiana kosztów administracyjnych YoY and QoQ (mln zł) Committee – dla stałego monitorowania procesu i decyzyjności w zakresie kosztów 3,5% 3,5% Ścisłe monitorowanie wskaźników finansowych i operacyjnych -24% -24% HR Przebieg inicjatywy zgodnie z planem- proces zakończony: redukcja zatrudnienia o 405 etatów Logistyka i IT 472,4 Zmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) 359,1 346,9 o 30% optymalizacja czynszu w wybranych lokalach (Łódź) Cięcia kosztów: opłat pocztowych, telefonów i samochodów służbowych I kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009 11
 • 12. Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 12
 • 13. Analiza wyników I kw. 2009 r. Rachunek wyników działalności kontynuowanej Ujęcie kwartalne I kw. 09 IV kw. 08 Zmiana QoQ (mln zł) Dochody ogółem* 672,5 593,7 +13,3% Koszty ogółem (359,1) (472,4) -24,0% Wynik operacyjny** 313,3 121,3 +158,3% Rezerwy netto (210,0) (130,5) +61,0% Zysk brutto 103,3 (9,1) -/+ Zysk netto*** 77,2 (16,6) -/+ * w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych ** przed rezerwami *** zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki 13
 • 14. Analiza wyników I kw. 2009 r. Dochody Grupy BRE Banku wzrosły o 13% Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w I kw. 2009 r. w stosunku do IV kw. 2008 r. (w mln zł) +13,3% +13,3% Dwucyfrowy +3,3% -5,3% +98,7% +672,7% +211,1% QoQ QoQ QoQ QoQ QoQ wzrost dochodów 47,2 123,0 kwartał do kwartału -16,6 121,8 397,1 do czego przyczyniły się: 672,5 593,7 Stały wzrost wyniku odsetkowego Wynik na działalności Wynik na lokacyjnych Wynik z tyt. prowizji Wynik z tyt. odsetek przychodów/kosztów IV kw. 2008 I kw. 2009 pap. wartościowych Saldo pozostałych operacyjnych handlowej Solidny wynik z działalności handlowej dzięki dużej zmienności na rynkach walutowych Struktura przychodów Działalność Klienci i utrzymaniu stałego Handlowa Grupy BRE Banku Korporacyjni i i Inwes- Instytucje; wg linii biznesowych poziomu obrotów tycyjna; 270 mln zł; 69 mln zł; w I kw. 2009 r. 40,1% na walutowych rynkach spot 10,2% Przychód BRE.locum Pozostałe i wyłącze-nia; Bankowość ze sprzedaży mieszkań 27 mln zł; Detaliczna 4,0% i PB; 307 mln zł; 45,7% 14
 • 15. Analiza wyników I kw. 2009 r. Koszty: precyzyjne zarządzanie przynosi pierwsze efekty Wskaźnik C/I* dla działalności powtarzalnej Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. obniżył się do 53,4% I kw. 2009 vs. IV kw. 2008 Koszty C/I Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją -24,0% -24,0% w mln zł w% w I kw. 2009 r. wyniosły 359 mln zł, 480 co stanowi spadek o 24,0% QoQ 440 400 W stosunku do IV kw. ub. roku spadek kosztów 360 odnotowano na skutek: 320 -spadku kosztów rzeczowych o 37,3% 280 240 -obniżenia kosztów pracowniczych o 21,3% 200 -efektom inicjatyw optymalizacji kosztów wdrożonych 160 w ramach BREnovej 120 80 40 0 IV kw. 2008 I kw. 2009 Pracownicze Rzeczowe C/I Amortyzacja Inne * Liczony dla działalności kontynuowanej i zaniechanej po wyłączeniu transakcji jednorazowej. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł dla IV kw. 2008 r.: 55,1%. W I kw. 2009 r. – nie było transakcji jednorazowych. 15
 • 16. Analiza wyników I kw. 2009 r. Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku stabilny długoterminowo Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR) Dostępny przyrost RWA na 31.03.2009 (w mld zł, lewa skala) i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA) RWA (mld zł, lewa skala) 90 12,0% CAR (w %, prawa skala) 80 11,0% 70 10,0% 60 9,0% 50 8,0% 40 7,0% Współczynnik 30 6,0% wypłacalności 20 5,0% 10 4,0% na bezpiecznym poziomie 0 3,0% I kw. II kw. III kw. YE 06 I kw. II kw. III kw. YE 07 I kw. II kw. III kw. YE 08 I kw. 10,26% 06 06 06 07 07 07 08 08 08 09 na koniec marca 2009 r. Bazylea I Bazylea II Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II Wzrost wartości skonsolidowanych +56 bps aktywów ważonych ryzykiem (RWA): w I kw. 2009 r. o 2,0 mld zł -34 bps do kwoty 60,9 mld zł (+3,4% QoQ) 10,26% 10,04% Równocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności (według NUK) osiągnął wartość 10,26% na 31.03.2009 r., wobec 10,04% na 31.12.2008 r. 31.12.2008 Wzrost Wzrost RWA w I kw. 31.03.2009 skonsolidowanych 2009 oraz 9,48% na 31.03.2008 r. funduszy własnych 16
 • 17. Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Załącznik 17
 • 18. Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Rezerwy na kredyty w I kw. 2009 Rezerwy odzwierciedlają ogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej i problemy na rynku instrumentów pochodnych Wzrost rezerw na kredyty w pionie Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku Klientów Korporacyjnych i Rynków w I kw. 2009 vs. IV kw. 2008 Finansowych spowodowany głównie (mln zł) rezerwą z tytułu zamkniętych transakcji pochodnych: 24,4 210,0 -negatywny wpływ: 70,2 mln zł 63,8 -2,6 -jedynie 19 klientów podlega -5,9 Bankowość restrukturyzacji 82,2 Detaliczna 130,5 Wyższe rezerwy w Bankowości Detalicznej związane w głównej mierze z portfelem Bankowość 57,8 pozahipotecznym Detaliczna Korporacje -podjęto działania na rzecz istotnej i Rynki 127,8 Finansowe poprawy jakości tego portfela Korporacje i Rynki 72,7 Finansowe Zdecydowanie lepsza jakość kredytów hipotecznych niż w grupie rówieśniczej, IV kw. 2008 Korporacje i Bankowość Spółki Inne I kw. 2009 Rynki Detaliczna Finansowe 18
 • 19. Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Wskaźnik kredytów do depozytów Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 159,1% , wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc… ...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 93,2% Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 31.03.2009 r. (mld zł) 70 Kredyty 60 od banków w CHF BRE: Kredyty 50 hipoteczne Zobowiązania w CHF podporządkowane w CHF 40 Listy zastawne Kredyty BBH 30 20 Pozostałe kredyty Depozyty 10 0 Kredyty Źródła finansowania 19
 • 20. Zarządzanie ryzykiem i finansowanie Czy zbliża się termin większej spłaty? Nie widzimy ryzyka... Długo- i średnioterminowe pożyczki zapadające do 2010 r. (mld PLN) 24 …bowiem do końca 2010 r. 20 BRE Bank musi zrefinansować 4,6 mld zł 16 długo- i średnioterminowych pożyczek 12 zaciągniętych wcześniej 8 w celu finansowania kredytów walutowych. 4 Co oznacza że... 0 Razem Do końca 2009 r. 2010 r. ... w średnim okresie musimy finansowanie długoterminowe na 31.03.2009 r. zrefinansować do spłaty ok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych 20
 • 21. Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku BRE zdaje egzamin z kryzysu: 1 103 mln zł zysku brutto w I kw. 2009 r. Kurek z kredytami odkręcony: 2 8% wzrost kredytów- rośniemy szybciej niż rynek BREnova: Koszty niższe o 24% 3 Wdrożone nowe inicjatywy przychodowe 21
 • 22. Agenda Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r. Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku Analiza skonsolidowanych wyników finansowych Baza kapitałowa i zarządzanie ryzykiem Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2009 r. Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych 22
 • 23. Załącznik Spis treści Szczegółowe wyniki działalności pionów Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Nr slajdu Nr slajdu – slajdy 26-41 – slajdy 42-55 26-32 Rachunek wyników wg IFRS 43 Bankowość Detaliczna BRE Banku 27 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 44 Podsumowanie działalności w I kw. 2009 28 Wynik odsetkowy 45 Akwizycja klientów i wolumeny 30 Wynik z prowizji 46 Udział w rynku kredytów i depozytów 31 Wynik z działalności handlowej 47 Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 32 Struktura kosztów administracyjnych 48 Sprzedaż kredytów, depozytów i akwizycja klientów 33-41 Kredyty i depozyty 49 Klienci i Rynki Finansowe 34 Analiza bilansu: aktywa 50 Podsumowanie działalności w I kw. 2009 35 Analiza bilansu: pasywa 51 Akwizycja klientów i wolumeny 36 Rezerwy na kredyty 52 Udział w rynku kredytów i depozytów 37 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 53 Leasing i faktoring 38 Struktura portfela ryzyka, odpisy 54 BRE Bank Hipoteczny 39 Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym 55 Dom Inwestycyjny BRE Banku (BRE Securities) 40 Inwestycje własne 41 Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udział w rynku 23
 • 24. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych Bankowość Detaliczna 24
 • 25. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB): Podsumowanie - Wyniki finansowe Zysk brutto Pionu Struktura wyniku brutto Bankowości Detalicznej -21.5 -19.3 (kwartałami, mln zł) w I kw. 2009 r. -24,5 (mln zł) 70.9 69.3 -16 86.7 57.5 48.9 Inne; 2,3 43.3 MultiBank; -27.1 68.2 95,3 74,0 45,4 Private 11.1 11.5 29.8 Banking; 1,7 -8.7 I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. mBank*; 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 -32.4 24,6 * Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji w wys. -24,5 mln zł mBank CZ i SK Bankowość Detaliczna W I kwartale 2009 r. Bankowość Detaliczna Struktura wyniku brutto Pionu w I kw. 2009 r. (mln zł) wypracowała zysk brutto w wysokości 74,0 mln zł 32,0 Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku: 23,0 234,5 71,6% udział w zysku brutto (wobec 16,3% w I kw. 2008) -82,2 61,6% udział w wyniku z tytułu odsetek 18,9% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji 17,9 74,0 Znaczący wzrost dochodów Pionu w skali roku (+37% YoY) -151,1 przy niższej dynamice kosztów administracyjnych (+7,5% YoY) operacyjnych Zysk brutto Wynik z tyt. Wynik z tyt. działalności amortyzacja przychodów i Odpisy netto handlowej pozostałych Wynik na odsetek* prowizji Koszty i kosztów opłat i Saldo Wysoka dynamika dochodów odsetkowych (+28,7% QoQ), niewielki spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-6,1% QoQ) *zawiera rozliczenia wewnętrzne 25
 • 26. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec I kw.2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r. (mln) 2,5 mln 2,6 mln +4,1% 4,00 klienci +4,1% 3,00 2,00 3,2 mln 3,3 mln +4,7% rachunki +4,7% 1,00 0,00 Klienci Rachunki bieżące 15,3 mld -6,9% 14,3 mld depozyty (zł) -6,9% mBank (w Polsce) MultiBank (mld zł) 30 25,0 mld +11,7% 28,0 mld kredyty (zł) 25 +11,7% 20 15 10 w tym.: +10,7% 20,7 mld 23,2 mld hipoteczne (złł) +10,7% 5 0 Depozyty Kredyty 26
 • 27. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SK Akwizycja klientów i wolumeny Dane na koniec I kw. 2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r. (tys.) 600 500 +20,4% 293,9 tys. 244,1 tys. 400 klienci +20,4% 300 200 100 0 389,3 tys. +35,3% 526,5 tys. rachunki +35,3% Klienci Rachunki bieżące (mln EUR) (mln EUR) 250 900 815,7 mln 796,0 mln depozyty (EUR) +2,5% 200 750 +2,5% 600 150 450 100 300 50 150 180,9 mln +19,1% 215,6 mln kredyty (EUR) 0 +19,1% 0 Depozyty Kredyty Czechy Słowacja 27
 • 28. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i kredyty Kredyty Depozyty i Fundusze Inwestycyjne marzec marzec Bankowości Detalicznej BRE Bankowości Detalicznej BRE (mld zł) (mld zł) 2009 r.: 2009 r.: 7,1% 3,6% 1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% 4,0% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% 6,8% 30 400 20 27,5 400 17,5 350 25 350 15 22,5 300 300 20 12,5 250 17,5 250 10 15 200 200 12,5 7,5 150 150 10 5 7,5 100 100 5 2,5 50 50 2008 2006 2007 2005 2,5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 0 0 0 0 I I I I I I II I VI VI VI VI VI VI XI XI XI XI XI XI I I I I I I VI VI VI VI VI VI I II XI XI XI XI XI XI BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu) 28
 • 29. Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej (kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej) (dla gospodarstw domowych) na 31.03.2009 Razem zł FX 9% 5% 2% Wartość bilansowa 23,16 2,36 20,80 (mld zł) Średnia zapadalność 23,49 20,70 23,93 Kredyty hipoteczne (lata) Karty kredytowe Linia kredytowa Średnia wartość 278,96 208,01 290,21 (tys. zł) Pozostałe 84% Średnie LTV 87,70 55,73 92,74 (%) NPL Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej 0,37 1,46 0,25 (%) (dla gospodarstw domowych ) na 31.03.2009 stan na 31.03.2009 10% Walutowe Złotowe 90% 29

Related Documents