Zespół Szkół nr 3 w Warszawie
im. 2 Armii Wojska Polskiego
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik organizacji reklamy
Technik obsługi ruchu turystycznego
Technik ekonomista
Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu
ekonomii, prawa, rachunkowości
przedsiębiorstw, ekonomiki, statyst...
Technik ekonomista
Przedmioty zawodowe
1 Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
2 Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość
3 Ję...
Technik
logistyki
• Technik logistyk zajmuje się planowaniem,
organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem
przemieszczania...
TECHNIK LOGISTYKI
Przedmioty zawodowe
1 logistyka i zaopatrzenie produkcji
2 planowanie produkcji i dystrybucji
3 usługi t...
Technik obsługi ruchu turystycznego
Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia,
umożliwiają absolwentowi podejmo...
Technik obsługi turystycznej
Przedmioty zawodowe
1 Podstawy turystyki
2 Marketing usług turystycznych
3 Geografia turystyc...
Technik organizacji reklamy
Praktyczne umiejętności zawodowe uzyskane w toku
kształcenia pozwalają podjąć pracę w:
• agenc...
Technik organizacji reklamy
Przedmioty zawodowe
1 Marketing działalności reklamowej
2 Sprzedaż w reklamie
3
Język obcy w d...
Dokonałeś wyboru?
Czekamy na Was!!!
Prezentacja zawodów w Technikum Ekonomicznym Nr 8
of 13

Prezentacja zawodów w Technikum Ekonomicznym Nr 8

Prezentacja zawodów w Technikum Ekonomicznym Nr 8 w Zespole Szkól Nr 3 Warszawa ul. Fr. Joliot Curie 13 Zawody: tehnik logistyk, ekonomista, reklay i turystyki
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja zawodów w Technikum Ekonomicznym Nr 8

 • 1. Zespół Szkół nr 3 w Warszawie im. 2 Armii Wojska Polskiego
 • 2. Technik ekonomista Technik handlowiec Technik organizacji reklamy Technik obsługi ruchu turystycznego
 • 3. Technik ekonomista Zdobędziesz szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, rachunkowości przedsiębiorstw, ekonomiki, statystyki, towaroznawstwa oraz obsługi sprzętu komputerowego i jego oprzyrządowania. Odbedziesz praktyki zawodowe w instytucjach finansowych oraz w działach ekonomiczno- finansowych różnych podmiotów gospodarczych.
 • 4. Technik ekonomista Przedmioty zawodowe 1 Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej 2 Analiza ekonomiczna i sprawozdawczość 3 Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej 4 Rachunkowość finansowa 5 Działalność przedsiębiorstwa 6 Kadry i płace 7 Biuro rachunkowe 8 Praktyki zawodowe Przedmioty w zakresie rozszerzonym: MATEMATYKA , GEOGRAFIA
 • 5. Technik logistyki • Technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kierowaniem i kontrolowaniem przemieszczania towarów od producenta do konsumenta oraz wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej dla wszystkich uczestników tej wymiany.
 • 6. TECHNIK LOGISTYKI Przedmioty zawodowe 1 logistyka i zaopatrzenie produkcji 2 planowanie produkcji i dystrybucji 3 usługi transportowo-spedycyjne 4 obsługa jednostek zewnętrznych 5 planowanie przepływu zasobów i informacji 6 zapasy i magazynowanie 7 dystrybucja 8 procesy transportowe w logistyce Przedmioty w zakresie rozszerzonym Matematyka, Geografia
 • 7. Technik obsługi ruchu turystycznego Kwalifikacje zawodowe, nabyte w procesie kształcenia, umożliwiają absolwentowi podejmowanie pracy między innymi w: przedsiębiorstwach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki; ośrodkach informacji turystycznej; instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki; branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach. Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą. ośrodkach informacji turystycznej, instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki.
 • 8. Technik obsługi turystycznej Przedmioty zawodowe 1 Podstawy turystyki 2 Marketing usług turystycznych 3 Geografia turystyczna 4 Organizacja imprez i usług turystycznych 5 Podstawy działalności gospodarczej w turystyce 6 Język obcy zawodowy (angielski) 7 Pracownia informacji turystycznej 8 Pracownia informacji turystyczne Przedmioty w zakresie rozszerzonym: Język angielski, Geografia
 • 9. Technik organizacji reklamy Praktyczne umiejętności zawodowe uzyskane w toku kształcenia pozwalają podjąć pracę w: • agencjach i studiach reklamowych • przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych w działach marketingu i reklamy • biurach ogłoszeń • środkach masowego przekazu w działach promocji • agencjach scenariuszowych i studiach graficznych • agencjach do kontaktów z prasą
 • 10. Technik organizacji reklamy Przedmioty zawodowe 1 Marketing działalności reklamowej 2 Sprzedaż w reklamie 3 Język obcy w działalności reklamowej (angielski) 4 Działalność gospodarcza w reklamie 5 Prawo i etyka w reklamie 6 Psychologia reklamy 7 Organizacja i techniki reklamy 8 Organizacja sprzedaży reklamowej 9 Projektowanie kampanii reklamowej Przedmioty w zakresie rozszerzonym: Język angielski, Geografia
 • 11. Dokonałeś wyboru?
 • 12. Czekamy na Was!!!