BEZPIECZEŃSTWONA DRODZE
1.Statystyka czyli trochę liczb2.Czynniki mające wpływ nabezpieczeństwo na drodze3.Piesi i ich bezpieczeństwo na drodze4.A...
STATYSTYKA4006541983704635718503761* Dane za rok 2013 w okresie od stycznia do kwietnia
109361394103091167
Nietrzeźwi lub kierujący pod działanieminnego środka w ruchu drogowym
Czynniki mające wpływ nabezpieczeństwo na drodze•Stan techniczny pojazdówEliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niespraw...
•Stosowanie pasów bezpieczeństwa•Zwiększenie " KULTURY JAZDY" polskich kierowców•Prowadzenie akcji profilaktycznych oraz i...
Pieszy - to osoba znajdująca się poza pojazdem nadrodze i nie wykonująca na niej robót lub czynnościprzewidzianych odrębny...
Główne przyczyny wypadków z udziałem pieszych to:nieostrożność kierowców, nieostrożność pieszych a takżebrak właściwej wid...
Prezentacja ruch drogowy (1)
of 10

Prezentacja ruch drogowy (1)

Published on: Mar 4, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja ruch drogowy (1)

  • 1. BEZPIECZEŃSTWONA DRODZE
  • 2. 1.Statystyka czyli trochę liczb2.Czynniki mające wpływ nabezpieczeństwo na drodze3.Piesi i ich bezpieczeństwo na drodze4.Alkohol, środki odużające = zabójcy zakierownicą5.PodsumowaniePlan prezentacji
  • 3. STATYSTYKA4006541983704635718503761* Dane za rok 2013 w okresie od stycznia do kwietnia
  • 4. 109361394103091167
  • 5. Nietrzeźwi lub kierujący pod działanieminnego środka w ruchu drogowym
  • 6. Czynniki mające wpływ nabezpieczeństwo na drodze•Stan techniczny pojazdówEliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych•Warunki atmosferyczneOgraniczona widocznoścŚliska nawierzchnia•Stan dróg•Stosowanie przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych•Dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze•Stosowanie się do zasad ruchu drogowego
  • 7. •Stosowanie pasów bezpieczeństwa•Zwiększenie " KULTURY JAZDY" polskich kierowców•Prowadzenie akcji profilaktycznych oraz informacyjnych mających na celuzwiększenie świadomości dotyczącej ruchu drogowego i zagrożeń związanychz nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodzeCzynniki mające wpływ nabezpieczeństwo na drodze
  • 8. Pieszy - to osoba znajdująca się poza pojazdem nadrodze i nie wykonująca na niej robót lub czynnościprzewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszegouwarza się również osobę prowadzącą, ciągnącą lubpchającą rower, motorower, motocykl wózekdziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą sięw wózku inwalidzkim a także osobę w wieku do 10 latkierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.Na tę grupę trzeba zwrucić szczególną uwagę gdyż wprzeciwieństwie do poruszających sięsamochodami, osoby te nie są osłonięte karoseriąsamochodu, nie mogą liczyć na działanie poduszekpowietrznych ani pasów bezpieczeństwa.Piesi i ich bezpieczeństwo nadrodze
  • 9. Główne przyczyny wypadków z udziałem pieszych to:nieostrożność kierowców, nieostrożność pieszych a takżebrak właściwej widoczności pieszych użytkowników dróg.Jak wynika ze statystyk Komendy Głównej Policjinajwięcej wypadków z udziałem pieszych ma miejsce wmiesiącach jesienno zimowych. Mają na to wpływprzedewszystkim warunki atmosferyczne takie jak szybkozapadający zmierzch, słaba widoczność czy też śliskanawierzchnia która wydłuża drogę hamowania pojazdów.Piesi i ich bezpieczeństwo nadrodze

Related Documents