ISE w innych krajach Europy i na świecie –
zachowania konsumentów, korzyści dla
gospodarki
Warszawa, 24.09.2014 r.
2
Analiza porównawcza
rozpowszechnienia
inteligentnego
opomiarowania w UE27
Dane w niniejszej prezentacji bazują na r...
3
Status wdrożenia inteligentnego opomiarowania w UE
• 16 krajów zdecydowało
się na duży roll-out
(obejmujący 80%
kli...
4
Plany instalacji liczników do 2020 roku
Państwo
Liczba punktów
pomiarowych
Oczekiwany
zasięg do 2020
roku
(%)
C...
5
Korzyści osiągane w krajach, które zakończyły wdrożenie
• Liczba punktów pomiarowych
– 3.3M (100%)
• Czas życia licz...
6
Korzyści zakładane do osiągnięcia
• Liczba punktów
pomiarowych – 5.7M (95%)
• Czas życia licznika – 15 lat
• Korzyś...
7
Korzyści w krajach z negatywną analizą opłacalności
• Liczba punktów
pomiarowych – 11M (23%);
nowe budynki oraz klie...
8
Szacowane oszczędności energii przez Państwa UE
9
10
11
Wyświetlacze domowe
Ok. 4 mln wyświetlaczy
użytkowanych w Wielkiej Brytanii
Średni koszt wyświetlacza - 15 funtów
...
12
13
14
• Obniżenie o 20-30 % kosztów przyłączy nowych technologii
do sieci (pompy ciepła, fotowoltaika, samochody
elektrycz...
wojciech.waglowski@fleishmaneurope.com
+ 48 603 161 959
Dziękuję za uwagę
of 15

Inteligentne sieci i liczniki w Europie

Porównanie stanu zaawansowania wdrożeń projektów inteligentnych liczników w Europie.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Inteligentne sieci i liczniki w Europie

 • 1. ISE w innych krajach Europy i na świecie – zachowania konsumentów, korzyści dla gospodarki Warszawa, 24.09.2014 r.
 • 2. 2 Analiza porównawcza rozpowszechnienia inteligentnego opomiarowania w UE27 Dane w niniejszej prezentacji bazują na raportach opublikowanych przez Joint Research Center. Dane są aktualne na dzień 17.06.2014 r.
 • 3. 3 Status wdrożenia inteligentnego opomiarowania w UE • 16 krajów zdecydowało się na duży roll-out (obejmujący 80% klientów) – 4 kraje nie wdrożą liczników • 13 krajów miało pozytywny wynik analizy kosztów i korzyści – 6 krajów miało negatywny wynik analizy • Pozostałe kraje są w trakcie analiz i podejmowania decyzji • W sumie do 2020 roku wdrożenie u 72% klientów w UE (195 mln liczników)
 • 4. 4 Plany instalacji liczników do 2020 roku Państwo Liczba punktów pomiarowych Oczekiwany zasięg do 2020 roku (%) Całkowita liczba punktów pomiarowych zainstalowanych do 2020 roku Austria 5700000 95% 5415000 Denmark 3280000 100% 3280000 Estonia 709000 100% 709000 Finland 3300000 100% 3300000 France 35000000 95% 33250000 Greece 7000000 80% 5600000 Ireland 2200000 100% 2200000 Italy 36700000 99% 36333000 Luxembourg 260000 95% 247000 Malta 260000 100% 260000 Netherlands 7600000 100% 7600000 Poland 16500000 80% 13200000 Romania 9000000 80% 7200000 Spain 27768258 100% 27768258 Sweden 5200000 100% 5200000 United Kingdom — GB 31992000 99.5% 31832040 Total 192469258 95.3% 183394298 Państwo Liczba punktów pomiarowych Oczekiwany zasięg do 2020 roku (%) Całkowita liczba punktów pomiarowych zainstalowanych do 2020 roku Belgium 5975000 NA NA Czech Republic 5700000 1.0% 57000 Germany 47900000 23.0% 11017000 Latvia 1089109 23.0% 250495 Lithuania 1600000 NA NA Portugal 6500000 NA NA Slovak Republic 2625000 23.0% 603750 Total 71389109 16.7% 11928245
 • 5. 5 Korzyści osiągane w krajach, które zakończyły wdrożenie • Liczba punktów pomiarowych – 3.3M (100%) • Czas życia licznika – 15-25 lat • Korzyści z wdrożenia – brak danych • Oszczędności energii – 1-2% • Przesunięcie szczytu – 2% • Wdrożenie 2009-2013 • Główne korzyści - niższe koszty odczytu; zarządzanie popytem; nowe produkty i usługi • Motywacja do wdrożenia: lepsza kontrola sieci po doświadczeniach u klientów przemysłowych • Liczba punktów pomiarowych – 36.7M (99%) • Czas życia licznika – 15-20 lat • Korzyści z wdrożenia – 6,4 mld EUR (koszty 3,4 mld EUR) • Oszczędności energii – brak danych • Przesunięcie szczytu – brak danych • Wdrożenie 2001-2011 • Główne korzyści – redukcja strat technicznych; niższe koszty odczytu; Niższe koszty obsługi systemu; Niższe koszty obsługi klienta. • Motywacja do wdrożenia: walka z kradzieżą energii • Liczba punktów pomiarowych – 5.2M (100%) • Czas życia licznika – 10 lat • Korzyści z wdrożenia – 1,6 mld EUR (koszty 1,5 mld EUR) • Oszczędności energii – 1-3 % • Przesunięcie szczytu – brak danych • Wdrożenie 2003-2009 • Główne korzyści: Niższe koszty odczytu, redukcja strat tech.; zwiększenie zadowolenia klientów (automatyczne odszkodowania za przerwy w dostawach) • Motywacja do wdrożenia: obowiązek fakturowania co miesiąc bez prognoz
 • 6. 6 Korzyści zakładane do osiągnięcia • Liczba punktów pomiarowych – 5.7M (95%) • Czas życia licznika – 15 lat • Korzyści z wdrożenia – 3,5 mld EUR (koszty 3,1 mld EUR) • Oszczędności energii – 3,5% • Przesunięcie szczytu – 2,5% • Wdrożenie 2012-2019 • Główne korzyści – oszczędności energii; łatwiejsza zmiana sprzedawcy; niższe koszty odczytu; • Liczba punktów pomiarowych – 3.3M (100%) • Czas życia licznika – 10 lat • Korzyści z wdrożenia – 320 mln EUR (koszty 310 mln EUR) • Oszczędności energii – 2% • Przesunięcie szczytu – 8,4% • Wdrożenie 2014-2020 • Główne korzyści – uniknięte inwestycje w systemy pomiarowe; wzrost konkurencyjności; oszczędności energii; • Liczba punktów pomiarowych – 7M (80%) • Czas życia licznika – 15 lat • Korzyści z wdrożenia – 2,4 mld EUR (koszty 1,7 mld EUR) • Oszczędności energii – 5 % • Przesunięcie szczytu – 5% • Wdrożenie 2014-2020 • Główne korzyści – redukcja zapotrzebowania na energię; niższe koszty odczytu; zmniejszenie emisji CO2;
 • 7. 7 Korzyści w krajach z negatywną analizą opłacalności • Liczba punktów pomiarowych – 11M (23%); nowe budynki oraz klienci ze zużyciem powyżej 6000 kWh rocznie • Czas życia licznika – 13 lat • Korzyści z wdrożenia – 5,8 mld EUR (koszty 6,4 mld EUR) zgodnie ze schematem wdrożenia 80% • Oszczędności energii – 1,2% • Przesunięcie szczytu – 1,3% • Wdrożenie 2014-2020 • Główne korzyści – oszczędności energii; uniknięcie inwestycji w dystrybucję • Liczba punktów pomiarowych – 600K (23%) - klienci ze zużyciem powyżej 4000 kWh rocznie • Czas życia licznika – 15 lat • Korzyści z wdrożenia – 69 mln EUR (koszty 71 mln EUR) • Oszczędności energii – 1% • Przesunięcie szczytu – 2% • Wdrożenie 2014-2020 • Główne korzyści – przesunięcie szczytu, redukcja kosztów bilansowania, oszczędności energii • Liczba punktów pomiarowych – 0 (0%) • Czas życia licznika – 12 lat • Korzyści z wdrożenia – 2,7 mld EUR (koszty 4,3 mld EUR) • Oszczędności energii – 0 % • Przesunięcie szczytu – 1,2% • Główne korzyści – redukcja strat technicznych, przesunięcie szczytu; odsunięte inwestycje w generację rozproszoną
 • 8. 8 Szacowane oszczędności energii przez Państwa UE
 • 9. 9
 • 10. 10
 • 11. 11 Wyświetlacze domowe Ok. 4 mln wyświetlaczy użytkowanych w Wielkiej Brytanii Średni koszt wyświetlacza - 15 funtów Średnio 9% oszczędności energii • 2,5x wyższe oszczędności energii tam gdzie były prowadzone programy edukacyjne • Im bardziej zaawansowany wyświetlacz (kolor, design) tym wyższe oszczędności energii • Oszczędności wyższe, niż w przypadku innych kanałów informowania o zużyciu (strona www, rachunek) Wysokie zużycie - 8% redukcji dzięki ikonie Szczyt - 5% redukcji dzięki ikonie
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 14. 14 • Obniżenie o 20-30 % kosztów przyłączy nowych technologii do sieci (pompy ciepła, fotowoltaika, samochody elektryczne) • Zwiększenie partycypacji konsumentów w rynku • Korzyści dla gospodarki: 13 miliardów funtów dodatkowego PKB; 5 miliardów funtów dodatkowego eksportu; 9000 nowych miejsc pracy do 2050 r • Lepsze wykorzystanie istniejącej sieci • Większa niezawodność sieci • Podłoże do rozwoju nowych technologii • Narzędzie do lepszej walki z emisyjnymi technologiami Korzyści z sieci inteligentnych w Wielkiej Brytanii
 • 15. wojciech.waglowski@fleishmaneurope.com + 48 603 161 959 Dziękuję za uwagę

Related Documents