FinancováníPROJEKTU AGROFORESTRYvyužitím konceptůADOPTUJ STROMa VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION<br />
ADOPCE STROMU<br />VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION (VER) KREDITY<br />
ADOPCE STROMU<br />
Na spravovaném území se nachází přibližně 10.443.300 ha pralesa (10.443 km2), kde rostou stovky druhů dřevin různé velikos...
Celkem nabízíme k adopci 67.133.571 stromů, a to až na období 10-ti let. V průběhu této doby bude realizován Projekt Agrof...
VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION<br />
V rámci Projektu Agroforestry bude znovuzalesněno území o rozloze 500.000 ha (5.000 km2).<br />Jeden hektar hospodářského ...
V průběhu 30-ti let dojde k uložení přibližně 186 mil. tun CO2 (6,2 mil. tun/rok) do biomasy, k vyprodukování asi 129 mil....
Hodnota jednoho kreditu je 180 Kč a představuje eliminaci jedné tuny CO2. V závislosti na konkrétním počtu nakoupených kre...
Děkuji Vám za pozornost<br />Josef Trochta<br />trochta@greenlungs.net<br />
of 15

Možnosti financování projektu Agroforestry

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Možnosti financování projektu Agroforestry

 • 1. FinancováníPROJEKTU AGROFORESTRYvyužitím konceptůADOPTUJ STROMa VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION<br />
 • 2. ADOPCE STROMU<br />VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION (VER) KREDITY<br />
 • 3. ADOPCE STROMU<br />
 • 4. Na spravovaném území se nachází přibližně 10.443.300 ha pralesa (10.443 km2), kde rostou stovky druhů dřevin různé velikosti a tvarů.<br />Pro zjednodušení jsme vybrali jen některé z nich a vyčísli jsme, že na jednom hektaru roste v průměru 64 stromů. Každý strom symbolizuje kus neporušené přírody, kterou chceme uchovat, a zároveň vyjadřuje část hodnoty projektu, který umožní toto uchování.<br />
 • 5. Celkem nabízíme k adopci 67.133.571 stromů, a to až na období 10-ti let. V průběhu této doby bude realizován Projekt Agroforestry a poté další prostředky na záchranu lesa nebudou potřeba. <br />Hodnota adopce jednoho stromu na jeden rok je 50 Kč. Hodnota jednoho hektaru pralesa, což představuje soubor 64 stromů, je 3.200 Kč. Stromy i hektary lze adoptovat na jeden rok až deset let. <br />
 • 6. VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION<br />
 • 7. V rámci Projektu Agroforestry bude znovuzalesněno území o rozloze 500.000 ha (5.000 km2).<br />Jeden hektar hospodářského lesa při průměrné zásobě v mýtním věku 360 m3/ha a obmýtí 30 let uloží do biomasy přibližně 12 t CO2 za rok při produkci přibližně 8 t O2 za stejné období.<br />
 • 8. V průběhu 30-ti let dojde k uložení přibližně 186 mil. tun CO2 (6,2 mil. tun/rok) do biomasy, k vyprodukování asi 129 mil. tun O2 (4,3 mil. tun/rok) a k zajišťování dalších významných ekosystémových služeb (vodní režim, mikroklima, biodiverzita a další). <br />
 • 9. Hodnota jednoho kreditu je 180 Kč a představuje eliminaci jedné tuny CO2. V závislosti na konkrétním počtu nakoupených kreditů je možné ve vymezeném období odstranit svoji uhlíkovou stopu nebo její část a stát se tak přímým investorem znovuzalesnění plochy o odpovídající výměře.<br />Pro ilustraci, zakoupením 10-ti kreditů lze financovat vypěstování sedmi stromů a tím znovuzalesnění přibližně 270 m2 krajiny. <br />
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15. Děkuji Vám za pozornost<br />Josef Trochta<br />trochta@greenlungs.net<br />