KOMPLEKSOWOŚĆ I KONSEKWENCJA DZIAŁAŃ
JAKO PODSTAWA DYSKUSJI
MIASTO - MIESZKAŃCY
Punkt wyjścia do dyskusji nad tym jak w di...
DZIAŁANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU
MIEJSKIEGO (W TYM PUBLICZNEGO)
WYWOŁUJĄ KONTROWERSJE
(przykłady: ul. Świdnicka, Rondo Reaga...
ODBIORCĄ DZIAŁAŃ JEST KAŻDY
MIESZKANIEC WROCŁAWIA
NIE NALEŻY WYRÓŻNIAĆ
I ANTAGONIZOWAĆ GRUP
ODBIORCY (W TYM EKSPERTOWI) TRUDNO
JEST OCENIAĆ KONKRETNE DZIAŁANIA W
SYTUACJI BRAKU OSADZENIA ICH W
SZERSZYM KONTEKŚCIE
TEN SZERSZY KONTEKST TO TYTUŁOWE:
KOMPLEKSOWOŚĆ
I KONSEKWENCJA
WROCŁAW POSIADA WIELE CENNYCH I
AMBITNYCH DOKUMENTÓW
(jak Polityka Mobilności, Studium kierunków rozwoju)
BRAKUJE ICH KOOR...
DYSKUSJA MIASTO – MIESZKAŃCY
POWINNA ZACZYNAĆ SIĘ NA ETAPIE
DOKUMENTÓW OGÓLNYCH
W SENSIE UZYSKANIA ZGODY ODNOŚNIE:
KIERUNK...
NIE MA SENSU DYSKUTOWAĆ O
KONKRETNYCH PRZYPADKACH BEZ
UZGODNIENIA POWYŻSZYCH PODSTAW
NIE JESTEŚMY W STANIE OCENIĆ CZY
PROP...
ZATEM:
POTRZEBA DYSKUSJI NAD CAŁYM
SYSTEMEM TRANSPORTU, KOORDYNACJĄ
DOTYCZĄCYCH GO DOKUMENTÓW I
ZAPEWNIENIEM KONSEKWENTNEJ...
Z UWAGI NA ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMATYKI
ORAZ JEJ INTERDYSCYPLINARNOŚĆ
PRZYDATNE BĘDZIE WYKORZYSTANIE
(STWORZENIE) NARZĘDZI DO
OB...
CHODZI O NARZĘDZIA WSPOMAGANIA DECYZJI
W POSTACI ALGORYTMÓW I PROGRAMÓW JE
REALIZUJĄCYCH
W UPROSZCZENIU: METODY ANALIZY
WI...
ZASTOSOWANIE TAKICH NARZĘDZI
USPRAWNI PROCES DECYZYJNY I
STANOWIĆ BĘDZIE PUNKT WYJŚCIA DO
DYSKUSJI NAD OPCJAMI
of 12

KOMPLEKSOWOŚĆ I KONSEKWENCJA DZIAŁAŃ JAKO PODSTAWA DYSKUSJI MIASTO - MIESZKAŃCY

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Data & Analytics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - KOMPLEKSOWOŚĆ I KONSEKWENCJA DZIAŁAŃ JAKO PODSTAWA DYSKUSJI MIASTO - MIESZKAŃCY

 • 1. KOMPLEKSOWOŚĆ I KONSEKWENCJA DZIAŁAŃ JAKO PODSTAWA DYSKUSJI MIASTO - MIESZKAŃCY Punkt wyjścia do dyskusji nad tym jak w dialogu skutecznie planować rozwój transportu publicznego Maciej Kruszyna Debata z cyklu „Nowy Wrocław”, 9. kwietnia 2015
 • 2. DZIAŁANIA Z ZAKRESU TRANSPORTU MIEJSKIEGO (W TYM PUBLICZNEGO) WYWOŁUJĄ KONTROWERSJE (przykłady: ul. Świdnicka, Rondo Reagana, Metrobus)
 • 3. ODBIORCĄ DZIAŁAŃ JEST KAŻDY MIESZKANIEC WROCŁAWIA NIE NALEŻY WYRÓŻNIAĆ I ANTAGONIZOWAĆ GRUP
 • 4. ODBIORCY (W TYM EKSPERTOWI) TRUDNO JEST OCENIAĆ KONKRETNE DZIAŁANIA W SYTUACJI BRAKU OSADZENIA ICH W SZERSZYM KONTEKŚCIE
 • 5. TEN SZERSZY KONTEKST TO TYTUŁOWE: KOMPLEKSOWOŚĆ I KONSEKWENCJA
 • 6. WROCŁAW POSIADA WIELE CENNYCH I AMBITNYCH DOKUMENTÓW (jak Polityka Mobilności, Studium kierunków rozwoju) BRAKUJE ICH KOORDYNACJI I ELEMENTÓW USZCZEGÓŁOWIAJĄCYCH (mogących przyczynić się do faktycznej realizacji zapisów – w tym osiągnięcia celów tych dokumentów)
 • 7. DYSKUSJA MIASTO – MIESZKAŃCY POWINNA ZACZYNAĆ SIĘ NA ETAPIE DOKUMENTÓW OGÓLNYCH W SENSIE UZYSKANIA ZGODY ODNOŚNIE: KIERUNKÓW W JAKIE MA ZMIERZAĆ ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU, GŁÓWNYCH ZASAD I NARZEDZI ROZWOJU (STANDARDY), RÓŻNICOWANIA TYCH STANDARDÓW W KONKRETNYCH CZĘŚCIACH MIASTA I AGLOMERACJI, METOD OCENY PROWADZONYCH DZIAŁAŃ
 • 8. NIE MA SENSU DYSKUTOWAĆ O KONKRETNYCH PRZYPADKACH BEZ UZGODNIENIA POWYŻSZYCH PODSTAW NIE JESTEŚMY W STANIE OCENIĆ CZY PROPONOWANE ROZWIĄZANIA WPISUJĄ SIĘ W ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE (SYSTEMOWE)
 • 9. ZATEM: POTRZEBA DYSKUSJI NAD CAŁYM SYSTEMEM TRANSPORTU, KOORDYNACJĄ DOTYCZĄCYCH GO DOKUMENTÓW I ZAPEWNIENIEM KONSEKWENTNEJ REALIZACJI (w tym harmonogram działań)
 • 10. Z UWAGI NA ZŁOŻONOŚĆ PROBLEMATYKI ORAZ JEJ INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PRZYDATNE BĘDZIE WYKORZYSTANIE (STWORZENIE) NARZĘDZI DO OBIEKTYWNEJ OCENY KIERUNKÓW, DZIAŁAŃ, ZGODNOŚCI, WRESZCIE KONKRETNYCH ROZWIĄZAŃ
 • 11. CHODZI O NARZĘDZIA WSPOMAGANIA DECYZJI W POSTACI ALGORYTMÓW I PROGRAMÓW JE REALIZUJĄCYCH W UPROSZCZENIU: METODY ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ DZIAŁAJĄCE NA PODOBNEJ ZASADZIE JAK PRZY OCENIE EFEKTYWNOŚCI KONKRETNYCH INWESTYCJI
 • 12. ZASTOSOWANIE TAKICH NARZĘDZI USPRAWNI PROCES DECYZYJNY I STANOWIĆ BĘDZIE PUNKT WYJŚCIA DO DYSKUSJI NAD OPCJAMI

Related Documents