Nabızsız VT, VFArş.Gör.Dr.Lale KARAMANG.Ü.T.F.Acil Tıp A.D.29.Aralık.2009
Hastane Dışı Arrestlerde TespitEdilen İlk Ritm
Ani Kardiyak Ölüm ve Aritmi
Epidemiyoloji• Ani kardiyak ölüm 55/1000• İlk 5 dk.da müdahale önemli• AED önemli• Şok öncesi-sonrası kardiyak mas...
ZAMAN KRİTİKTİR• 0-1 dakika → Prognoz iyi• 0-4 dakika → Geri dönüşsüz beyin hasarı beklenmez• 4-6 dakika → Beyin hasarı g...
KPR ve Defibrilasyon ileYaşam oranları Arrest – Defibrilasyon Zamanı Arrest – KPR Zamanı <...
Ölümcül Ritimler Kardiyak Arrest VF NEA ...
NABIZSIZ VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ • Nabızsız VT çocuklarda sık görülmez ve daha sonra VF’ye dönüştüğü için VF ile b...
VENTRİKÜLER FİBRİLASYON • Ventriküllerde sıra dışı bir elektriksel odak hakim hale ...
VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
VENTRİKÜLER FİBRİLASYON• Nabız, kan basıncı söz konusu değildir.• Ayık ya da yanıt veren hastada VF görülürse bu artefak...
• 1. Basamak: ▫ Temel yaşam desteği uygulayın, ▫ Varsa oksijen desteği yapın ▫ Hastayı monitörize edin.
Temel Yaşam Desteği Yanıt yok ...
• 2.Basamak: ▫ Ritim kontrolü
10mm/mV 25mm/sn Monomorfik VT10mm/mV 25mm/sn Polimorfik VT
• 3. Basamak: VF/VT varsa 1 şok verin ▫ Bifazik defibrilatörle 120-200 joule ▫ Monofazik defibrilatörle 360 joule ▫ Şok ...
• Monofazik defibrilatörler ▫ Tek yönlü akım üretir. ▫ Enerji düzeyi gittikçe arttırılabilir• Bifazik defibrilatörler ▫...
DEFİBRİLATÖRLER
Defibrilatör güvenliği• Asla tek elle iki kaşığı birarada tutma• Kaşıkları yalnızca hastanın göğsünde şarj et• Dolay...
• Defibrilatörü şarj etmek, şoku uygulamak ve nabız kontrolü yapmanın göğüs kompresyonlarını ‘37saniye’ geciktirdiği gö...
• Nabızsız VT/VF de defibrilasyon ile; ▫ VF/VT de yaşam %85-95 ▫ Her dakika %7-10 azalır ▫ 12 dakika üzerinde %2
• 4. Basamak: ▫ 5 tur KPR sonrası ritmi kontrol edin• 5. Basamak: ▫ Şok verilebilir ritm varsa 1 şok verin. Bifazik de...
• 6. Basamak:  5 tur KPR sonrası ritim kontrolü yapın• 7. Basamak:  Şok verilebilir ritim varsa 1 şok verin  Ş...
• 7. Basamak devam:  Antiaritmikleri uygulayın Amiodarone (300 mg IV/IO bir kez, 150 mg IV/IO ek doz bir kez) V...
Torsade des pointes10mm/mV 25mm/sn
Hiçbir ilaç “Class I” değildir.
Kesintisiz kardiyakkompresyon ve erkendefibrilasyon (Class I)
Amiodaron VF/Nabızsız VT destandart tedavi olmalı mı?• IV amiodaron defibrilasyona cevapsız VF/nabızsız VT li kardiak arr...
• Amiodaron defibrilasyona dirençli VF/VT de class 2b• İdame dozu ise ▫ 1 mg/dk 6 saat ▫ 0.5 mg/dk 18 saat
• Lidokain dirençli VT/VF de class indeterminate• Vazopressin , şoklara dirençli VF tedavisinde epinefrine alternatif ola...
İlaçlardan trakeal verilebilenler• Epinefrin• Lidokain• Vazopressin• Atropin• Naloksan
Potentially treatable conditionsassociated with cardiac arrest
Potentially treatable conditionsassociated with cardiac arrest
Dikkat!!!• VF/VT’de prokainamid kullanımı sınırlı• Norepinefrin faydalı değil, nörolojik durumu daha da kötüleştirir• VF/...
Prekordial Thumb• Sadece o anda tanı konmuş VF olgularında (monitorize hastalar) prekordial vuru uygulaması yapılabilir....
Prekordial Thumb• Şahitli kardiak arrestte NABIZSIZ hasta ve defibrilatör yoksa/hemen ulaşılamıyorsa (ClassIIb)• Thumb u...
VAKA• 32 yaşında erkek• Sigara kullanımı (+)• Aniden hareketsiz yere yığılıyor• Solunum (-), Nabız (-)• E1 M1 V1, pupiller...
1 Nabızsız Arrest ...
Kaynaklar• Tintinalli• ACLS• TATEP• Türk Kardiyoloji Derneği İKYD sunumları• www.accessemergencymedicine.com
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )
of 47

Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )

Published on: Mar 3, 2016
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Nabızsız vt, vf (fazlası için www.tipfakultesi.org )

 • 1. Nabızsız VT, VFArş.Gör.Dr.Lale KARAMANG.Ü.T.F.Acil Tıp A.D.29.Aralık.2009
 • 2. Hastane Dışı Arrestlerde TespitEdilen İlk Ritm
 • 3. Ani Kardiyak Ölüm ve Aritmi
 • 4. Epidemiyoloji• Ani kardiyak ölüm 55/1000• İlk 5 dk.da müdahale önemli• AED önemli• Şok öncesi-sonrası kardiyak masaj önemli
 • 5. ZAMAN KRİTİKTİR• 0-1 dakika → Prognoz iyi• 0-4 dakika → Geri dönüşsüz beyin hasarı beklenmez• 4-6 dakika → Beyin hasarı görülebilir• 6-10 dakika → Beyin hasarı olasılığı yüksek• 10 dakika↑ → İrreversible beyin hasarı
 • 6. KPR ve Defibrilasyon ileYaşam oranları Arrest – Defibrilasyon Zamanı Arrest – KPR Zamanı < 10 dakika > 10 dakika < 5 dakika % 37 %7 > 5 dakika % 20 %0
 • 7. Ölümcül Ritimler Kardiyak Arrest VF NEA Ventriküler Fibrilasyon Nabızsız Elektriksel Aktivite Nabızsız VT Asistoli Nabızsız Ventriküler Taşikardi = Defibrilasyon (Şok) Kullanılan Ritimler
 • 8. NABIZSIZ VENTRİKÜLER TAŞİKARDİ • Nabızsız VT çocuklarda sık görülmez ve daha sonra VF’ye dönüştüğü için VF ile beraber gruplanır. • Survey %0-30 arasında değişir ve nörolojik sekel oranları iyidir.10mm/mV 25mm/sn
 • 9. VENTRİKÜLER FİBRİLASYON • Ventriküllerde sıra dışı bir elektriksel odak hakim hale gelir. • Hız o kadar yüksektir ki kas lifleri kasılamaz fakat organize olmayan kaotik bir şekilde seğirirler. • Ritm çoğu zaman erken ventriküler vuru veya VT tarafından tetiklenir.
 • 10. VENTRİKÜLER FİBRİLASYON
 • 11. VENTRİKÜLER FİBRİLASYON• Nabız, kan basıncı söz konusu değildir.• Ayık ya da yanıt veren hastada VF görülürse bu artefakta bağlıdır, gerçek VF değildir!
 • 12. • 1. Basamak: ▫ Temel yaşam desteği uygulayın, ▫ Varsa oksijen desteği yapın ▫ Hastayı monitörize edin.
 • 13. Temel Yaşam Desteği Yanıt yok 112’yi arayın, AED getirinHava yolunu açın, solunumu değerlendirin 2 kurtarıcı soluk verin Dolaşımı kontrol edin Nabız varsa 5-6 sn’de soluk verin Nabız yoksa 30 kompresyon/ 2 soluk verin AED/defibrilatör gelince ritmi kontrol edin Şok verilebilir ritmde 1 şok verin, 5 tur KPR yapın Şok verilemeyen ritmde 5 tur KPR uygulayın
 • 14. • 2.Basamak: ▫ Ritim kontrolü
 • 15. 10mm/mV 25mm/sn Monomorfik VT10mm/mV 25mm/sn Polimorfik VT
 • 16. • 3. Basamak: VF/VT varsa 1 şok verin ▫ Bifazik defibrilatörle 120-200 joule ▫ Monofazik defibrilatörle 360 joule ▫ Şok sonrası hemen KPR uygulayın
 • 17. • Monofazik defibrilatörler ▫ Tek yönlü akım üretir. ▫ Enerji düzeyi gittikçe arttırılabilir• Bifazik defibrilatörler ▫ 1996dan beri kullanımda ▫ Enerji belli bir süre pozitif ilerliyor, sonra ters dönerek negatif ilerliyor ▫ VF nin tekrarlama olasılığı DAHA AZ ▫ Enerji arttırmaya gerek yok, bu da daha AZ myokard hasarı demek
 • 18. DEFİBRİLATÖRLER
 • 19. Defibrilatör güvenliği• Asla tek elle iki kaşığı birarada tutma• Kaşıkları yalnızca hastanın göğsünde şarj et• Dolaylı yada dolaysız temastan kaçın• Hastanın göğsü kuru olsun• Defibrilasyon alanından yüksek akımlı oksijen uzak tutulmalı
 • 20. • Defibrilatörü şarj etmek, şoku uygulamak ve nabız kontrolü yapmanın göğüs kompresyonlarını ‘37saniye’ geciktirdiği gösterilmiş! Göğüs kompresyonlarına bu süre zarfında ara verilmemeli.
 • 21. • Nabızsız VT/VF de defibrilasyon ile; ▫ VF/VT de yaşam %85-95 ▫ Her dakika %7-10 azalır ▫ 12 dakika üzerinde %2
 • 22. • 4. Basamak: ▫ 5 tur KPR sonrası ritmi kontrol edin• 5. Basamak: ▫ Şok verilebilir ritm varsa 1 şok verin. Bifazik defibrilatörle aynı veya bir üst enerji Monofazik defibrilatörle 360 joule ▫ Şoktan sonra hemen KPR uygulayın *** Vazopressör ilaç uygulayın Epinefrin 1 mg IV/IO (3-5 dk sonra tekrar) Vazopressin 40 U IV/IO tek doz
 • 23. • 6. Basamak:  5 tur KPR sonrası ritim kontrolü yapın• 7. Basamak:  Şok verilebilir ritim varsa 1 şok verin  Şoktan sonra hemen KPR uygulayın
 • 24. • 7. Basamak devam:  Antiaritmikleri uygulayın Amiodarone (300 mg IV/IO bir kez, 150 mg IV/IO ek doz bir kez) Veya Lidokain (1-1.5 mg/kg IV ilk doz, 0.50- 0.75 mg/kg ek, max 3 mg/kg) Magnezyum (Torsades de pointes varlığında 1-2 gr IV/IO)***5 tur KPR sonrası 4. basamağa dönün
 • 25. Torsade des pointes10mm/mV 25mm/sn
 • 26. Hiçbir ilaç “Class I” değildir.
 • 27. Kesintisiz kardiyakkompresyon ve erkendefibrilasyon (Class I)
 • 28. Amiodaron VF/Nabızsız VT destandart tedavi olmalı mı?• IV amiodaron defibrilasyona cevapsız VF/nabızsız VT li kardiak arrestlerde kabul edilebilir bir ajandır• Lidokain, MgSO4 ve prokainamid kardiak arrestte daha az kanıta sahip alternatif tedavilerdir. (AHA/ILCOR) ▫ Atkins DL. Ann Emerg Med 2001;37
 • 29. • Amiodaron defibrilasyona dirençli VF/VT de class 2b• İdame dozu ise ▫ 1 mg/dk 6 saat ▫ 0.5 mg/dk 18 saat
 • 30. • Lidokain dirençli VT/VF de class indeterminate• Vazopressin , şoklara dirençli VF tedavisinde epinefrine alternatif olarak kullanılabilir. Class indeterminate• NaHCO3▫ Bilinen hiperkalemide class 1▫ Bikarbonat cevaplı asidozda class2a▫ Uzamış arrestte class 2b
 • 31. İlaçlardan trakeal verilebilenler• Epinefrin• Lidokain• Vazopressin• Atropin• Naloksan
 • 32. Potentially treatable conditionsassociated with cardiac arrest
 • 33. Potentially treatable conditionsassociated with cardiac arrest
 • 34. Dikkat!!!• VF/VT’de prokainamid kullanımı sınırlı• Norepinefrin faydalı değil, nörolojik durumu daha da kötüleştirir• VF/VT’de prekordiyal thump BLS uygulayıcılarına önerilmiyor, ACLS uygulayıcıları için class indeterminate.• Magnezyum torsades de pointes dışındaki arrest ritimleri için faydalı değil• Hipovolemi olmayan hastalarda sıvı infüzyonu class indeterminate
 • 35. Prekordial Thumb• Sadece o anda tanı konmuş VF olgularında (monitorize hastalar) prekordial vuru uygulaması yapılabilir.• 20 cm uzaklıktan, sternumun alt kısmına vuru uygulanması ile gerçekleştirilir. Vurudan hemen sonra el çekilmelidir.
 • 36. Prekordial Thumb• Şahitli kardiak arrestte NABIZSIZ hasta ve defibrilatör yoksa/hemen ulaşılamıyorsa (ClassIIb)• Thumb uygulaması ile kardiak ritm bozulabilir (VT, VF e dönebilir; VT hızlanabilir; asistoli gelişebilir).
 • 37. VAKA• 32 yaşında erkek• Sigara kullanımı (+)• Aniden hareketsiz yere yığılıyor• Solunum (-), Nabız (-)• E1 M1 V1, pupiller fiks dilate, IR-/-
 • 38. 1 Nabızsız Arrest •TYD algoritmi:yardım iste, KPR uygula •Oksijen ver •Monitorizasyon/defibrilatör3 Şoklanabilir 2 Şoklanamaz 9 Ritmi kontrol et. VF/VT Asistoli/ NEA Şoklanabilir ritim ?4 10 Şok ver 5 siklus KPR uygula •Monofazik: 120-200j IV/IO yol aç: vasopresor ver •Bifazik: 360j •Adrenalin: 1 mg, 3-5 dk tekrar KPR uygula •Vasopressin: 40 u tek doz •Atropin: 1 mg, 3-5 dk tekrar, mak. 3mg5 Asistoli veya yavaş NEA Ritmi kontrol et. Hayır Şoklanabilir ritim ? 12 Asistoli: 10. kutuya git 11 Ritmi kontrol et. Şoklanabilir NEA: 10. kutuya git Şoklanabilir ritim ? Nabız +: postresusitasyon bakım Şoklanamaz 6 KPR devam Şoklanamaz 1 şok ver KPR devam 8 Şoklanabilir Adrenalin: 1 mg KPR devam Vasopressin: 40 u 1 şok ver KPR devam •Amiodaron7 •Lidokain 13 Ritmi kontrol et. 4. Kutuya git Şoklanabilir ritim ? •Magnesium Şoklanabilir 5 siklus KPR sonrası 5. kutuya git
 • 39. Kaynaklar• Tintinalli• ACLS• TATEP• Türk Kardiyoloji Derneği İKYD sunumları• www.accessemergencymedicine.com

Related Documents