Kadrowiec
Funkcje programu
Opis
Kadrowiec to bezpłatna aplikacja kadrowo-
płacowa
Program zbiera wszystkie informacje
potrzebne do listy płac, w któr...
Z listy płac za pomocą odpowiednio
zdefiniowanych typów składników i opcji
samych składników odbywa się zapisanie
zbiorczy...
- import stałych i kursów walut ( NBP, GUC, ..)
z internetu
- współpraca z Formularzami IPS w zakresie
PIT5, CIT2, VAT7, ....
Kadrowiec zapewnia wsparcie pracy działu
kadr i płac:
- kadry - wszystkie wymagane ewidencje
- płace - elastyczny system n...
Operacje
Dziękuję
of 7

Prezentacja kadrowiec2

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja kadrowiec2

  • 1. Kadrowiec Funkcje programu
  • 2. Opis Kadrowiec to bezpłatna aplikacja kadrowo- płacowa Program zbiera wszystkie informacje potrzebne do listy płac, w której za pomocą odpowiednich składników płacowych pobierane są dane z dowolnego modułu kadrowego i płacowego.
  • 3. Z listy płac za pomocą odpowiednio zdefiniowanych typów składników i opcji samych składników odbywa się zapisanie zbiorczych informacji do zestawień miesięcznych i rocznych oraz księgowanie do programu finansowo-księgowego. Wszystkie elementy oprogramowania można samemu definiować, włącznie z eksportem do programu Płatnik.
  • 4. - import stałych i kursów walut ( NBP, GUC, ..) z internetu - współpraca z Formularzami IPS w zakresie PIT5, CIT2, VAT7, ..., BPW i USPW oraz PIT4 i PIT11 - bardzo dużo różnych raportów i dokumentów oraz możliwość definiowania własnych zestawień
  • 5. Kadrowiec zapewnia wsparcie pracy działu kadr i płac: - kadry - wszystkie wymagane ewidencje - płace - elastyczny system naliczania płac w oparciu do definiowane składniki - eksport do Płatnika
  • 6. Operacje
  • 7. Dziękuję