Por que as ovellas nonPor que as ovellas non
falan?falan?
A ovella non
berra, aínda
que lle
peguen ou
maten,
porque, cando
Deus Meniño
fuxiu para
Exipto,
andaban os
xudeús a
perguntar
por el, foi
mui pronta a
responder:
En castigo,
Deus
quitóulle a
fala.
A cabra, fidel a
quen lle dera a
vida,
respondéu:
—Mentes,
mentes, ovella
furricosa, que
vai en Pentes
Mercedes Anaya
Cortizo
Teresa Cepeda
Vidal
Paula Fernández
Ochoa
Mercedes Anaya
Cortizo
Teresa Cepeda
Vidal
Paula Fernández
Ochoa
of 7

Por que as ovellas non falan?

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      Health & Medicine      News & Politics      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Por que as ovellas non falan?

  • 1. Por que as ovellas nonPor que as ovellas non falan?falan?
  • 2. A ovella non berra, aínda que lle peguen ou maten, porque, cando Deus Meniño fuxiu para Exipto,
  • 3. andaban os xudeús a perguntar por el, foi mui pronta a responder:
  • 4. En castigo, Deus quitóulle a fala.
  • 5. A cabra, fidel a quen lle dera a vida, respondéu: —Mentes, mentes, ovella furricosa, que vai en Pentes
  • 6. Mercedes Anaya Cortizo Teresa Cepeda Vidal Paula Fernández Ochoa
  • 7. Mercedes Anaya Cortizo Teresa Cepeda Vidal Paula Fernández Ochoa

Related Documents