• państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią(127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km)o...
Informacje w Skrócie:Informacje w Skrócie:Powierzchnia - 49 035km²Liczba ludności -5 455000Gęstość zaludnienia -111 osó...
Mapa politycznaMapa politycznaSłowacjiSłowacji
Hymn Narodowy SłowacjiHymn Narodowy Słowacji Orginalny Tekst: Nad Tatrou sa blýska Nad Tatrou sa blýska hromy divo bij...
Mapa fizyczna SłowacjiMapa fizyczna Słowacji
Największe miastaNajwiększe miastapod wpływem ludnościpod wpływem ludnościBratysława: 430 000 tys.Koszyce: 234 969 tys....
 Położenie i ukształtowanie powierzchni:Położenie i ukształtowanie powierzchni: Słowacja to państwo położone w Europie Ś...
A teraz kilka słów o miastach :Koszyce Preszów BratysławaKoszyce Preszów Bratysława
KoszyceKoszyceKoszyce są największym miastem wewschodniej Słowacji. Powierzchnia miastawynosi 242,33 km². Koszyce leżą naw...
PreszówPreszówPreszów leży we wschodniej Słowacji whistorycznym regionie Szarysz. Leży nawysokości 255 m n.p.m. u ujścia r...
BratysławaBratysławaBratysława jest stolicą Słowacji. Jest tonajwiększy ośrodek przemysłowy,kulturalny i naukowy Słowacji....
ZabytkiZabytkiZamek w BratysławieTeatr Narodowy w BratysławiePałac Prezydencki w BratysławieKonkatedra św. Marcina wBratys...
ZabytkiZabytkiKatedra św. Elżbiety w KoszycachTeatr i główna ulica KoszycSynagoga w Koszycach
ZabytkiZabytkiKościół parafialny św. MikołajaFontanna Neptuna
Historia Słowacji:Historia Słowacji:
Ustrój polityczny i dzieje najnowsze:Ustrój polityczny i dzieje najnowsze:
Prezentacja Słowacja IIE
of 17

Prezentacja Słowacja IIE

Prezentacja o Słowacji na Geografie Klasa IIE .
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Prezentacja Słowacja IIE

 • 1. • państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią(127 km), Polską (597 km), Czechami (240 km), Ukrainą (98 km)oraz Węgrami (678 km). Łączna długość granicy lądowej wynosi1740 km. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Od 1 maja2004 kraj należy do Unii Europejskiej, oraz NATO, a od 1 stycznia2009 – do strefy euro. Stolicą państwa jest Bratysława, położonanad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami.
 • 2. Informacje w Skrócie:Informacje w Skrócie:Powierzchnia - 49 035km²Liczba ludności -5 455000Gęstość zaludnienia -111 osób/km²Stolica - BratysławaJęzyk urzędowy -słowackiUstrój polityczny –demokracja parlamentarnaGłowa państwa –prezydent Ivan Gašparovič
 • 3. Mapa politycznaMapa politycznaSłowacjiSłowacji
 • 4. Hymn Narodowy SłowacjiHymn Narodowy Słowacji Orginalny Tekst: Nad Tatrou sa blýska Nad Tatrou sa blýska hromy divo bijú. Zastavme ich bratia, ved sa ony stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Tłumaczony Tekst: Nad Tatrami się błyska Nad Tatrami błyska gromy dziko biją. Wstrzymajmy je, bracia, z pewnością przestaną, Słowacy ożyją. Ta Słowacja nasza mocno do dziś spała. Ale błyski gromu krzyczą głośno do niej, aby się zbudziła.
 • 5. Mapa fizyczna SłowacjiMapa fizyczna Słowacji
 • 6. Największe miastaNajwiększe miastapod wpływem ludnościpod wpływem ludnościBratysława: 430 000 tys.Koszyce: 234 969 tys.Preszów: 95 000 tys.Nitra: 90 000 tys.Żylina: 85 000 tys.
 • 7.  Położenie i ukształtowanie powierzchni:Położenie i ukształtowanie powierzchni: Słowacja to państwo położone w Europie Środkowej,Słowacja to państwo położone w Europie Środkowej,rozpościerające się na obszarze liczącym 49 034,7 km².rozpościerające się na obszarze liczącym 49 034,7 km².Terytorium Słowacji pełni funkcję pomostu międzyTerytorium Słowacji pełni funkcję pomostu międzywschodem i zachodem, czyli – między byłym Związkiemwschodem i zachodem, czyli – między byłym ZwiązkiemRadzieckim a Europą Zachodnią oraz między północą aRadzieckim a Europą Zachodnią oraz między północą apołudniem, tj. pomiędzy Skandynawią a Bałkanami.południem, tj. pomiędzy Skandynawią a Bałkanami. Słowacja znajduje się po południowej stronieSłowacja znajduje się po południowej stroniewododziałowego łuku Karpat i – w niewielkiej części – nawododziałowego łuku Karpat i – w niewielkiej części – nanizinach naddunajskich. Jest krajem górskim, ponieważnizinach naddunajskich. Jest krajem górskim, ponieważ61% jej powierzchni zajmują liczne pasma Karpat61% jej powierzchni zajmują liczne pasma KarpatZachodnich, takie jak: Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty,Zachodnich, takie jak: Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty,Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka Fatra, Mała FatraNiżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka Fatra, Mała Fatraoraz Karpat Wschodnich, takie jak: Bieszczady i Wyhorlat.oraz Karpat Wschodnich, takie jak: Bieszczady i Wyhorlat.Najwyższy punkt Słowacji stanowi tatrzański szczyt górskiNajwyższy punkt Słowacji stanowi tatrzański szczyt górskiGerlach (2655 m n.p.m.). Góry obfitują w rozległe kotlinyGerlach (2655 m n.p.m.). Góry obfitują w rozległe kotlinyśródgórskie, z których największe to: Kotlina Koszycka iśródgórskie, z których największe to: Kotlina Koszycka iKotlina Liptowska. Tereny nizinne zajmują stosunkowoKotlina Liptowska. Tereny nizinne zajmują stosunkowoniewielką część powierzchni kraju. Stanowią je trzy niziny:niewielką część powierzchni kraju. Stanowią je trzy niziny:najmniejsza Nizina Zahorska na południowo-zachodnimnajmniejsza Nizina Zahorska na południowo-zachodnimskraju państwa, największa Nizina Naddunajska nadskraju państwa, największa Nizina Naddunajska nadDunajem, na południu i na południowym wschodzieDunajem, na południu i na południowym wschodzieNizina Wschodniosłowacka z najniższym punktemNizina Wschodniosłowacka z najniższym punktempowierzchni państwa przy przecięciu rzeki Bodrog zpowierzchni państwa przy przecięciu rzeki Bodrog zgranicą państwa (94,7 m n.p.m.).granicą państwa (94,7 m n.p.m.). KlimatKlimat Słowacja należy do strefy klimatu umiarkowanego.Słowacja należy do strefy klimatu umiarkowanego.Pogórza północnej Słowacji charakteryzują się klimatemPogórza północnej Słowacji charakteryzują się klimatemchłodnym, natomiast niziny południowej Słowacji –chłodnym, natomiast niziny południowej Słowacji –ciepłym. Między tymi obszarami zaznacza się klimatciepłym. Między tymi obszarami zaznacza się klimatumiarkowanie ciepły. Średnia roczna temperaturaumiarkowanie ciepły. Średnia roczna temperaturapowietrza waha się od 6 °C do 10 °C (stycznia: od 0 °C do –powietrza waha się od 6 °C do 10 °C (stycznia: od 0 °C do –6 °C; lipca: od 16 °C do 20 °C). Ilość opadów jest6 °C; lipca: od 16 °C do 20 °C). Ilość opadów jestdostateczna (400–1200 mm rocznie), ale na nizinachdostateczna (400–1200 mm rocznie), ale na nizinachzdarzają się susze, dlatego też stosuje się sztucznezdarzają się susze, dlatego też stosuje się sztucznenawadnianie.nawadnianie.Hydrologia:Słowacja ma gęstą sieć rzeczną, której 96% należy do zlewni Dunaju(zlewisko Morza Czarnego), a pozostałe 4% – do zlewni Wisły(zlewisko Morza Bałtyckiego). Największe rzeki Słowacji (wedługprzepływu) to: Dunaj, Wag (Váh), Hron, Morawa (Morava), Bodrog,Latorica, Laborec, a najdłuższe – Wag (Váh; 403 km), Hron (284 km),Ipola (Ipeľ; 232 km), Nitra (197 km), Hornad (Hornád; 193 km), Dunaj(172 km).
 • 8. A teraz kilka słów o miastach :Koszyce Preszów BratysławaKoszyce Preszów Bratysława
 • 9. KoszyceKoszyceKoszyce są największym miastem wewschodniej Słowacji. Powierzchnia miastawynosi 242,33 km². Koszyce leżą nawysokości 184 do 851 m n.p.m. nad rzekąHornád w Kotlinie Koszyckiej międzyGórami Tokajsko-Slańskimi na wschodzie aRudawami Spiskimi na zachodzie. Sąnajważniejszym ośrodkiem gospodarczym,politycznym i kulturalnym we wschodniejSłowacji.
 • 10. PreszówPreszówPreszów leży we wschodniej Słowacji whistorycznym regionie Szarysz. Leży nawysokości 255 m n.p.m. u ujścia rzeczkiSekčov do rzeki Torysa, na północnymkrańcu Kotliny Koszyckiej. Powierzchniamiasta wynosi 71,09 km².
 • 11. BratysławaBratysławaBratysława jest stolicą Słowacji. Jest tonajwiększy ośrodek przemysłowy,kulturalny i naukowy Słowacji. Miastoleży nad Dunajem, przy granicy zWęgrami i Austrią, zaledwie 60 km odWiednia. Powierzchnia Bratysławywynosi 367,59 km².
 • 12. ZabytkiZabytkiZamek w BratysławieTeatr Narodowy w BratysławiePałac Prezydencki w BratysławieKonkatedra św. Marcina wBratysławie
 • 13. ZabytkiZabytkiKatedra św. Elżbiety w KoszycachTeatr i główna ulica KoszycSynagoga w Koszycach
 • 14. ZabytkiZabytkiKościół parafialny św. MikołajaFontanna Neptuna
 • 15. Historia Słowacji:Historia Słowacji:
 • 16. Ustrój polityczny i dzieje najnowsze:Ustrój polityczny i dzieje najnowsze:

Related Documents