Ill : .L h+; IN"lr‘ SEHDUL
u1J: m§nJnJ§nunJ fiuafiafi
llLJUn'I‘3l§E| U nrUnm: ln'a'-n1u15Jnqu
find?
uwumauuaowu [ Portfolio 1 taut] fiduTd'iomz’iuw‘u'o1OucT31nnu
Lhlauofloga LJs=3‘c'1a'3ufi3 uarmnwsfinm ncnusj nrnummsn
fi...
ensdry
I. LJs:3“c'12i: JucTo
2 . Us=3‘c‘1msfinm
3 . Uufinuan'1sl§eJu
A . n'1sTd§usm15aua= n'1sTci§umantJaavuma
5 . n'1s...
10050018 unswnu w. n.25A2 01016 0
r10'TaF1m B TSF1LJS: '1"1c1“: J -
0024013001900 60/1 0001910: chua 10:0
o"11n0 ws:0nsr1§...
s:0‘UmsfinLn
Usznufinm
0300000100000 7s01§00'1o0qs'10riqU0‘uri
Ueaufihihmouumv 7s01§00'1o021s'10riqUr10ri E
‘1Js:5“€1111=...
0a00s1§00
0§r‘10§000 s:0‘01?00‘s00r‘10000r‘i A
1. 00000000 2‘10§sp1§00
2. 0002100031003 0130100000
s:0‘01?00‘s00fi000Ufi'...
._ . .
; n
« I
. .1.
3'
~ n-
. 1
0
R’
«.4
K .
Hum
qr
13' ‘ «‘1‘, '(' 1:‘: ‘x
~'. ‘:i«v. *.«-T1'il_eU-| f‘n" ‘7"'~1’uu .1‘-‘ M7
'. 'M"= ‘.; - Mu V ‘f
...
Tsu l'nrI'nnzun-nu‘-lquv
fi
‘l§7hI€fJ1I'1}’IlJ7EUJJ)f71nU7’1‘/77 K: /b
‘llfnnwluvuuia Imiunzovmhduq ' K! d“
aaalnniuai...
mi?
' I
Q) 9
TsaFs7auaaut}s1afiq1JaaJn
vuuou: ?'u: FnTm nfiufltfinxfluxfiua find
| TI1|-:51] m‘{| nTr. uufinM {U 5 «Vin
‘lo’i...
ACTIVITIES
Ir : ItFru'-*:1I"': Imr', SI: h"°‘ri'I'31u
_5"
ivniaqwssmu
Ina
nanssufinufinunhunnwa
ways
7*: ;'/ Prfn: 'Iu5'I’Hmm; 'u'u'mi‘mFfiirw": rm! “I'u‘hufh-'
; H*mm= monI('! I7frmm1IIT}= :;'myh': '~-1:. If 'tIII«'II7r4...
Ezwfirfintfiuaau nuaufiin imiziu ivua v7t? Ifia1.Is: IauLi
I--id
r_7un'1 Ifitflulflau fijvlfla t_gnun)1uLIs: m.'ia _§5n§1u: n15I...
t'hm5nl-s: wqc'ia-sv iu'1au1a"uv Iu'fiIsin'In5uu 1Ir'n: nu: r§v7a
uaamnnmw§:7n. =?n5uvn§'aan6 §u§'nL71fiuavnu: avua:
ugun...
aha J
Em:5n‘iaz7uIus: u7uuuuuuuu Eafivfiu ua: z7.-ulgua uvfirfv
5t7uIuau: avua:5z7ua'a. ¥vnu Ufififiauiuuaulua ngsutiuuuav
...
7“I'/ IF‘ITIJ. ‘ "I'h71IIU'hI'IFhI_'IHll«~"Hf: l:~“HII»'rIi'l, Ir‘: Hrf’r: lII, I:l~I
mi‘: -P‘: -Jill’-1' ‘-'rz"'H“r’~I/...
I. In a 3 I.
U'IHI? 'IU5'Ifl? 'II'Ifl3'IUU3IlUOV IIVITIU 7? IIREJVIIINIIJGHJU
nnuniavfa lflufitoimaw rhifiafiannwuauwuiwninj...
7"‘I'. ‘IF‘ITI2: "III£"'/7IIu'pn' «. .1.~; ;u', ‘r; ‘|v ; ‘_‘ )J(], '7;-; ‘i1[[f}1[_L(‘; ]nI.
I. "'rvfl. '?r In" Mr. ” I...
7"o; ‘It~‘: TI: : 'I’f"3'f5‘IIII’IIfI'IIIIII77-“'13'? ?'fli$?7IC§1|'l/ t3l'laUtl‘: I"I
m'HfiImmfiIff~ l7IIIuHl: “1'l! II2"Iw...
of 22

Port 2 (EDIT)

Portfolio No.9 5/6
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      
Source: www.slideshare.net


Transcripts - Port 2 (EDIT)

 • 1. Ill : .L h+; IN"lr‘ SEHDUL u1J: m§nJnJ§nunJ fiuafiafi llLJUn'I‘3l§E| U nrUnm: ln'a'-n1u15Jnqu
 • 2. find? uwumauuaowu [ Portfolio 1 taut] fiduTd'iomz’iuw‘u'o1OucT31nnu Lhlauofloga LJs=3‘c'1a'3ufi3 uarmnwsfinm ncnusj nrnummsn finu: SC)UfiJfi’mSSUL'i'LJ q r“ic‘1duTcm'1sj3u T0a: wUua: auuLmu1a‘uL‘] Us: noudoananmsnfiaafiuusfifieioufio Uscficinwnwsfinm uamu T6511firi1Tfififiu1fiano1un'mQUYq saufiogumwnwsmfiqnssuma q mnma mu fiqnssufiufiwwfi Ifluciu fiduuououwsmm qmwo F]0JllLJ qmn§a'n1s611a:1vU'0u q r‘iTr1‘ nawutiotnrxéa fiJTr? muu= Lh sousoutonms néngwuéwfitydwo q flogariICJuUs= TsJnUaej1JziJ1fio'iorhuwuuaJ1uTun§Jfiua: uiu‘oms finmcioYuamu‘uqoufinm [u'1J2m. s“rgrya“nunJ nfuafiafi] -' - mum um um . -. zT-a? *{r1 : 1: . -’L£r. r.rr on . .,1,o- -I~.1.a. —,'- .4.-. .7 — __. -'A. <z: -_r~c. ;v-’ V of J; ...1"I' i__, .'. ,.; :'. ;L; .:, L1 / "-- i; §37mi:1,Li’1' it :51‘ V '
 • 3. ensdry I. LJs:3“c'12i: JucTo 2 . Us=3‘c‘1msfinm 3 . Uufinuan'1sl§eJu A . n'1sTd§usm15aua= n'1sTci§umantJaavuma 5 . n'1snI'vs'3ufi'anssu 6 . qmsssuv‘Ju;1'1u 8 LJs: ms 6.1 uziu 6.2 LJs= nz]o 6.3 fiozima —l-—l— 6.11 UCJUEI 6.5 amw 6.6 a: o'm 6.7 mfinfi 6.8 061?’:
 • 4. 10050018 unswnu w. n.25A2 01016 0 r10'TaF1m B TSF1LJS: '1"1c1“: J - 0024013001900 60/1 0001910: chua 10:0 o"11n0 ws:0nsr1§0&1sm "Sonja ws: unsr1§a0stn sr1aT0s0r0e] 13000 J'7_]8r1')ShCJfg?1~flL:1[_U F7:L. J¢91'j9l: _7 Jqugfilsfl ; UUJIWQJ lgufifiqé fiwfififiuuau : 110000011 01000 f Thangaluck Khumsawaf I HarniewO1@9ma1| com
 • 5. s:0‘UmsfinLn Usznufinm 0300000100000 7s01§00'1o0qs'10riqU0‘uri Ueaufihihmouumv 7s01§00'1o021s'10riqUr10ri E ‘1Js:5“€1111=5‘1§1°m:11 fioanfiufinun 7s01§00og0'1a ws:0nsnso0_stn q0fic1‘s‘u U.6 U.3 U.6
 • 6. 0a00s1§00 0§r‘10§000 s:0‘01?00‘s00r‘10000r‘i A 1. 00000000 2‘10§sp1§00 2. 0002100031003 0130100000 s:0‘01?00‘s00fi000Ufi' 5 1. 00010§r00§ 00000 2. 0000000 11001000 0:11001050a: a0 u . I. .0 110 3000000100 A 245 u s _ g 0 800000000 5 ~ s:00 0001§0001 l 000100002 "m0r‘111001§000000a0fi0 000000000 111000 10000000111010000110:0000ry1EJ000000a00u0001fi00
 • 7. ._ . . ; n « I . .1. 3' ~ n- . 1 0 R’ «.4 K . Hum qr
 • 8. 13' ‘ «‘1‘, '(' 1:‘: ‘x ~'. ‘:i«v. *.«-T1'il_eU-| f‘n" ‘7"'~1’uu .1‘-‘ M7 '. 'M"= ‘.; - Mu V ‘f PM writs? ‘ _‘ . 'r _ ‘A > ( L H. ‘ v‘ , . -1-=7.‘(‘I. 'l! f.. .~“t“ ' _ ‘ ‘ v_»; x 1f§Ii§iF: I‘a'kii§s".6'h‘: _ mna 1‘. W|v. o.él! '*v. Y1'. I1‘i‘vJ. €.*' ‘I~'vWPI1 ‘wm in . :u'rrr" am‘ . i‘5|lfi7f. ';'i'1iiI y1:i; I‘14‘c; ;t. »,t», i'“: ,- . lu_n:7iifi‘1:"I§fii'»'W A5uiiéumaxi-5oi-qii1[5i‘v1 I11 i'u{$1'uiI*. '- . .-i-f. r.‘. ..n -_u fififivlvcnf r"- ‘7 w~": T~’|53'i V, ‘1l““ig}{w. vvH1‘; '! *5 ht . '_T“ , "14 .5131." mI~L’| ‘vM"
 • 9. Tsu l'nrI'nnzun-nu‘-lquv fi ‘l§7hI€fJ1I'1}’IlJ7EUJJ)f71nU7’1‘/77 K: /b ‘llfnnwluvuuia Imiunzovmhduq ' K! d“ aaalnniuaiuuinullct 1|-uafilnllunn-baa» Q» Iscfiammqnoiqufiand i'nd’nm: un1vfluquu1 unmusifioifllfllfiflunmdn fimiwvhfiuwflrm-IN db Ifiurudinwnln muicflnlunauluiuuu-n ululmfuualnvrtll c rmbnmiiuunnmmnanwnuanflw uumdaiuuilulmhu ‘End. -tKuu1uu manna: no Ivdeuuuaqmdquiud ssltllrruqsmauviqnnnlu til! In -Yul our Norm anew w. ... l“/ Qiwvumslulnnuaqndiqunidl M-, “:. :). . A, TJ -4' . §.
 • 10. mi? ' I Q) 9 TsaFs7auaaut}s1afiq1JaaJn vuuou: ?'u: FnTm nfiufltfinxfluxfiua find | TI1|-:51] m‘{| nTr. uufinM {U 5 «Vin ‘lo’i%’u1Ifl’n1ruwu nrnhuummanumju (oralpam. -I presentation) "qtun11mi1§'iv| u§'uu11r'nq1cumn" *lo1v§i1n1mq1Icr'3'ufi nfirymmy 17’1'1'5 on 711?; as Ffmnuu rul. Inddd N9‘. /‘ (mu; 4: qwmmm: tuxmnfufiu -‘mulm anujdmmnraflmufin n‘nm n »‘j6Iu1vnnn11¢fiu4u«unuq1 mi-; diYuu'i
 • 11. ACTIVITIES
 • 12. Ir : ItFru'-*:1I"': Imr', SI: h"°‘ri'I'31u
 • 13. _5" ivniaqwssmu Ina nanssufinufinunhunnwa
 • 14. ways
 • 15. 7*: ;'/ Prfn: 'Iu5'I’Hmm; 'u'u'mi‘mFfiirw": rm! “I'u‘hufh-' ; H*mm= monI('! I7frmm1IIT}= :;'myh': '~-1:. If 'tIII«'II7r4_r'rjw1:: nI11:TII: :*~= '/7T1Iu1u'uI: ‘f1LIw; ' wInmrrr; r."‘ : .c*i~n-N/2: '1-uW. iu'u; it A. .. I r "' -: -A, ’ ,4» _ " . v‘ __J" - A I . . .15. "J I ‘_5- ' 1 I. " Iv‘ ,4 . ': u-——-s. .“. "£" '7 i. [1 R‘ I 3; " ,1?! ——qv: _ V. ‘ ‘ _ F . f¢~ , ‘ "J. I -. ‘ 1 /1’! I . . _u 1 % . I 1 . - I' v . c. ,., —~: p-' {’ " ’ V. . ‘J . w n I‘ 2 e, «e¢= m:~»: IeII: .i£? v1,I: l1iI? %): il3!£i. §.lIzW? §€? fl§1?flflTZEI310!) sttrmu L1m1.r. _n1!T?1eifmI. £§%: im; vt: «H1fifia;1t. m
 • 16. Ezwfirfintfiuaau nuaufiin imiziu ivua v7t? Ifia1.Is: IauLi I--id r_7un'1 Ifitflulflau fijvlfla t_gnun)1uLIs: m.'ia _§5n§1u: n15Iiiuua vau fian'au? :}' fian'auz7a Ifiuaau nuauh7n§mi. =7u. ¥vuavazhwfmiw % O1 5 fan 1 ryusw-3"u-swiiwuavautavagmua fifiuifitfiuaautfiufiifiamriwuuuavautav faumsmivn7u : I3unL’IvI57z}'7ua7u5111"Ju
 • 17. t'hm5nl-s: wqc'ia-sv iu'1au1a"uv Iu'fiIsin'In5uu 1Ir'n: nu: r§v7a uaamnnmw§:7n. =?n5uvn§'aan6 §u§'nL71fiuavnu: avua: ugunauwvtfiufignfiav Taufunmu7un1saauIfiun: uuuua v5uma. uM'i3Ina§ 5ulIa: u‘Iauqqnnu7uf1'avfimwz? :a. =7mf§I: r§'n7un1sIi’1z7a. =!au
 • 18. aha J Em:5n‘iaz7uIus: u7uuuuuuuu Eafivfiu ua: z7.-ulgua uvfirfv 5t7uIuau: avua:5z7ua'a. ¥vnu Ufififiauiuuaulua ngsutiuuuav amufinm faufiautavfiudufififinmaeiwvu-7uIaua: tfv? a I Taufunm fifiulfiuguanuawnguaviswiuu tiauufiu arnfivgunhilfiu 1.5 L7: ua: fi1a1u: an¢i'nunignaau 6 us: ms au'1vms'vns'a
 • 19. 7“I'/ IF‘ITIJ. ‘ "I'h71IIU'hI'IFhI_'IHll«~"Hf: l:~“HII»'rIi'l, Ir‘: Hrf’r: lII, I:l~I mi‘: -P‘: -Jill’-1' ‘-'rz"'H“r’~I/7vI; ,‘ré'ir fi"i, m: ‘-r*t(r; Ha. T.: o_m' IIs‘II'l. ‘ r: 'IIl?71;"ITIHT"l: I'I‘W:2 ‘III’-l'fF'I'Ill1I'lIf"' 'flI"I, ‘aI'I'I'II"5-“f’I"’Ii! ‘ *wnumrI-nlur1viimum-1-1rI'tm: Twit! m<12t1l?7!tIZ? II: ;:: .m; .: u; :I; iI1,'_41if2.r. ?IlI. .£§§l’! [5jI:1341:5 I: «3ii1!1L'i:1.: :*T11eij£f‘l3kIfLii anvnmvjttffizrm: Hmi! nu. w;»1.: Ix. :a: z?I?1.zan
 • 20. I. In a 3 I. U'IHI? 'IU5'Ifl? 'II'Ifl3'IUU3IlUOV IIVITIU 7? IIREJVIIINIIJGHJU nnuniavfa lflufitoimaw rhifiafiannwuauwuiwninjnulfiu Iauiunm t‘i5ui: 'nJ1us'u's'vua'u7a Usnmn namzianuavmvnwumia
 • 21. 7"‘I'. ‘IF‘ITI2: "III£"'/7IIu'pn' «. .1.~; ;u', ‘r; ‘|v ; ‘_‘ )J(], '7;-; ‘i1[[f}1[_L(‘; ]nI. I. "'rvfl. '?r In" Mr. ” Ifitnnt -' IITI_7It’1i<' rim-m~'im; '-.1117?/ «Ir‘IIl'? ".'I'ff m"$7’7l-'11!-‘I’? -'hI"3!I2.' 'mImm‘ ". 'li, i"? ~"lIIIii‘7‘U11.-' | .'£7“¢! lII: '$-1’-. ‘IlV 2: ‘H1571 2:141:77: 2"-’7"'Il'Ii"I*Hl’3lI1". "IlI5"IrfiI_g73»)i[flIf: i3T‘»Ivfljfii : .—a T‘ «T :2; T aai. ‘ -v ‘is. uuruuu --u--u --nuns: ‘vwmrwiv hum- ' -‘If-I . D'—51‘. ll. (t: H.l. YIéI/ I: ‘rm *[I. .lFI| f:_4 T2}: -I’. ?I. l.! f:, »‘: IfIL7.I37;'IfI? T!. lIi_f§I1llfii1,hlTI? v
 • 22. 7"o; ‘It~‘: TI: : 'I’f"3'f5‘IIII’IIfI'IIIIII77-“'13'? ?'fli$?7IC§1|'l/ t3l'laUtl‘: I"I m'HfiImmfiIff~ l7IIIuHl: “1'l! II2"IwIIHILII}F Tia; '1.vIh‘}m~~m- n= «:'t4I’h‘7 ’f. "n: ~m: Hf£~: ’lu: : *; .:IFr-"inn: 2; 'HF'‘=1I7l1 : ; viyjqggfrglu/ hiilfifliv u~; H;'v3m:7I~H'I‘: 'v: : wt-'3.umeff-: ifim. m7?IIInHiII~ U , _ n _ I ‘ . t‘ ‘5 ‘$. - K . nu , V I I . , “ _ ‘I 3 | ' . . pt‘ ‘ ' I"-7 - . - — , _. _'a-I . :. fl,__‘. l‘_ 2 IE } " 1‘ A 4,-_r_"'¢L1!“ ’_’. , -‘9’~ ’__ 4 .1 5 a, ' * -, . ; ‘ *3‘ M ‘ if‘ _ j“ — 1 o _ -, wmr: m:: rfim'i? Ifz1ii? #21/ri‘z1;iiz?2I